Αρχική Σελίδα

Καλωσορίσατε

Ο   τομέας   Φυσικής   Τομέα   Φυσικής   Συμπυκνωμένης   Ύλης   και   Υλικών   είναι   ένας   από   τους   5 τομείς     του     τμήματος     Φυσικής     του     Αριστοτελείου     Πανεπιστημίου     Θεσσαλονίκης.     Οι δραστηριότητες   του   τομέα   εκτείνονται   από   τη   διδασκαλία   μαθημάτων   σχετικών   με   τη   στερεά κατάσταση    της    ύλης    σε    προπτυχιακό    και    μεταπτυχιακό    επίπεδο,    μέχρι    την    έρευνα    των ιδιοτήτων της ύλης και την εφαρμογή σε τεχνολογικές εφαρμογές. Στις ιστοσελίδα του τομέα Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών o θα   βρείτε   πληροφορίες   σχετικές   με   τα   μαθήματα   που   διδάσκονται   στους   φοιτητές   του τμήματος Φυσικής και των σχετικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. o Παρουσιάζονται τα μέλη του τομέα, η δομή του και η ερευνητική δραστηριότητα των εργαστηρίων. o Δημοσιεύονται   τα   νέα   του   τομέα   που   αφορούν   την   οργάνωση   συνεδρίων,   σεμιναρίων   και   άλλων   εκδηλώσεων   από   τον   τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης όπως και άλλες επίκαιρες πληροφορίες. Για   τους   τρόπους   επικοινωνίας   με   τον   τομέα   μπορείτε      να   ενημερωθείτε   επιλέγοντας   τον   σχετικό   σύνδεσμο.   Ακόμη,   μπορείτε   να αναζητήσετε   τα   μέλη   του   τομέα   στη   Σχολή   Θετικών   Επιστημών.   Τα   γραφεία   του   προσωπικού   του   τομέα   στεγάζονται   στο   υπόγειο (ανατολικά),   όπου   βρίσκεται   και   η   γραμματεία   του   τομέα,   ισόγειο   (ανατολικά)   και   β΄   όροφο   (ανατολικά).   Τα   διδακτικά   εργαστήρια βρίσκονται   στο   υπόγειο   (ανατολικά   και   κέντρο),   ενώ   τα   ερευνητικά   εργαστήρια   στο   υπόγειο   (ανατολικά   και   κέντρο)   και   στο   ισόγειο (ανατολικά και κέντρο) του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών-2022