ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Έρευνα - Δραστηριότητες

 

Η στερεά κατάσταση της ύλης αποτελεί το κύριο ερευνητικό πεδίο των μελών του τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Τέτοια συστήματα αποτελούν τα μέταλλα, οι ημιαγωγοί και οι μονωτές, που ανάλογα με την ηλεκτρονιακή κατανομή εμφανίζουν πλήθος νέων ιδιοτήτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν ευρύ φάσμα πειραματικών διεργασιών, θεωρητικών μελετών αλλά και εφαρμογών ιδιοτήτων και υλικών. Ανάλογα με την κύρια μεθοδολογία της έρευνας, μπορούν να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες

 • Μελέτη της μικροδομής των υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

 • Mελέτη υλικών με τη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών

  • Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FTIR) - Ορατού Υπεριώδους (UV/VIS)

  • Φασματοσκοπία Raman, IR, Απορρόφησης

  • Φασματοσκοπίες ακτίνων Χ με τη χρήση ακτινοβολίας Σύγχροτρον

 • Μελέτη ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υλικών και διατάξεων

  • Χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων με AC ηλεκτρικές μετρήσεις

  • Ιονική αγωγιμότητα - Συσσωρευτές ιόντων λιθίου

  • Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού και Προσομοίωσης Υλικών και Διατάξεων Μικρο- Νανο- Hλεκτρονικής

  • Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Προτύπων

 • Οπτική - Οπτική Επεξεργασία Πληροφοριών

 • Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης

  • Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης

  • Πολυπλοκότητα και σύνθετα συστήματα στις Φυσικές Επιστήμες

  • Ατομιστικά πρότυπα και προσομοιώσεις κβαντικών τελειών και συρμάτων

 • Ανάπτυξη και μελέτη Λεπτών Υμενίων και Νανοϋλικών

 • Ανάπτυξη και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων Μαγνητικών Υλικών

 • Θερμική ανάλυση υλικών

 • Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Περισσότερες πληροφορίες