ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Δημοσιεύσεις - Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 

 

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις μελών του τομέα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, για τα έτη:

2010     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.  Growth and characterization of polar (0001) and semipolar (11-22) InGaN/GaN quantum dots

     A. Das, P. Sinha, Y. Kotsar, P. K. Kandaswamy, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, Ph. Komninou, G. Nataf, P. De Mierry and E. Monroy

     Journal of Crystal Growth, DOI 10.1016/j.jcrysgro.2010.10.130 (article in press)

 

2.   Morphoogy and strain of self-assembled semipolar GaN quantum dots in (11-22) AlN

      G. P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, A. Lotsari, L. Lahourcade, E. Monroy, I. Häusler, H. Kirmse, W. Neumann, G. Jurczak, T. D. Young, P. Dluzewski, Ph. Komninou and Th. Karakostas 

        Journal of Applied Physics 108, 104304 (2010)

 

3.   Piezoelectric InAs (211)B quantum dots grown by molecular beam epitaxy: Structural and optical properties

      G. E. Dialynas, S. Kalliakos, C. Xenogianni, M. Androulidaki, T. Kehagias, P. Komninou, P. G. Savvidis, Z. Hatzopoulos, and N. T. Pelekanos

      Journal of Applied Physics 108, 103525 (2010)

 

4.   Crystallization process of thermally treated vitrified EAFD waste

      I. Tsilika, I. Elefteriadis, T. Kehagias, E. Pavlidou, T. Karakostas and P. Komninou

      Journal of the European Ceramic Society 30, 2009 (2010)

 

5.   Direct comparison of catalyst free and catalyst – induced GaN nanowires

      C. Cheze, L. Geelhaar, O. Brandt, W. M. Weber, H. Riechert, St. Munch, R. Rothermund, St. Reitzenstein, A. Forchel, Th. Kehagias, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopulos and Th. Karakostas

      Nano Research 3, 528 (2010)

 

6.   Interfacial structure of semipolar AlN grown on m-plane sapphire by MBE

      T. Kehagias, L. Lahourcade, A. Lotsari, E. Monroy, G. P. Dimitrakopulos and P. Komninou

      Physica Status Solidi (b) 247, 1637 (2010)

 

7.   Microstructure of N-face InN grown on Si (111) by plasma-assisted MBE using a thin GaN-AlN buffer layer

      G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, A. Ajagunna, J. Kioseoglou, I. Kerasiotis, G. Nouet, A. P. Vajpeyi, Ph. Komninou and Th. Karakostas

      Physica Status Solidi (a) 207, 1074 (2010)

 

8.   Structure, stability and mechanical performance of AlN:Ag nanocomposite films

      A. Lotsari, G.P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, P. Kavouras, H. Zoubos, L.E. Koutsokeras, P. Patsalas, Ph. Komninou

      Surface and Coatings Technology 204, 1937 (2010)

 

9.   Electron microscopy of InGaN nanopillars spontaneously grown on Si (111) substrates

      Th. Kehagias, I. Kerasiotis, A. P. Vajpeyi, I. Hausler, W. Neumann, A. Georgakilas, G. P. Dimitrakopulos, and Ph. Komninou

      Physica Status Solidi (c) 7, 1305 (2010)

 

10.  On the deposition mechanisms and the formation of glassy Cu-Zr thin films

       G. A. Almyras, G. M. Matenoglou, Ph. Komninou, C. Kosmidis, P. Patsalas, and G. A.   Evangelakis

      J. Appl. Phys. 107, 084313 (2010)

 

11.   Continuum and atomistic modelling of the mixed straight dislocation

        P. Dluzewski, T. D. Young, G. P. Dimitrakopulos, and Ph. Komninou

        International Journal for Multiscale Computational Engineering 8, 331 (2010)

 

12.   Metal-containing Diamond Like Carbon (DLC:Ag) and AlN (AlN:Ag) metallo-dielectric  nanocomposites

     G. M. Matenoglou, H. Zoubos, A. Lotsari, Ch. E. Lekka, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopulos, C. Kosmidis, G. A. Evangelakis, P. Patsalas

        Thin Solid Films 518, 1508-1511 (2010)

 

13.   The defect character of GaN growth on r-plane sapphire

      J. Smalc-Koziorowska, G. Tsiakatouras, A. Lotsari, A. Georgakilas, and G. P. Dimitrakopulos

        Journal of Applied Physics 107, 073525/1-10 (2010)

 

14.   Bare-Eye View at the Nanoscale: a New Visual Interferometric Multi-Indicator (VIMI)

   E. Lidorikis, P. Patsalas, N. Panagiotopoulos, C. Prouskas, G. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas, A. Tighe

        ACS Applied Materials & Interfaces 2, 3052–3058 (2010)

 

15.   Rapid magnetic heating treatment by highly charged maghemite nanoparticles on Wistar rats exocranial glioma tumors at microliter volume

        I. Rabias, D.  Tsitrouli, E. Karakosta, T. Kehagias, G. Diamantopoulos, M. Fardis, D. Stamopoulos, T. G.  Maris, P. Falaras, N. Zouridakis, N. Diamantis, G. Panayotou, D. A. Verganelakis, G. I. Drossopoulou, E. C. Tsilibari, and G. Papavassiliou

        Biomicrofluidics 4, 1 (2010)

 

16.   Nanoscale indium variation along InGaN nanopillars grown on (111) Si substrates

        Th. Kehagias

        Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures 42, 2197 (2010)

 

17.   Self-assembled multifunctional Fe/MgO nanospheres for magnetic resonance imaging and hyperthermia

        C. Martinez-Boubeta, Ll. Balcells, R. Cristòfol, C. Sanfeliu, E. Rodríguez, R. Weissleder, S. Lope-Piedrafita, K. Simeonidis, M. Angelakeris, F. Sandiumenge, A. Calleja, Ll. Casas, Cl. Montyh, B. Martínez

        Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 6, Issue 2, 362-370 (2010).

 

18.   Size-induced effects in wet-chemically synthesized CoPt3 nanoparticles

        S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, K. Gloystein, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, F. Tuna and O. Kalogirou

        J. Nanosci. Nanotechn. 10, 6087-6092 (2010)

 

19.   Tuning the perpendicular magnetic anisotropy of Co-based layers in multilayered systems

        M. Angelakeris, E. Th. Papaioannou, P. Poulopoulos, M. Kopsidis, O. Kalogirou and N. K. Flevaris

        J. Nanosci. Nanotechno. 10, 6082-6086 (2010)

 

20.   The effect of composition and structural ordering on the magnetism of FePt nanoparticles

        O. Kalogirou, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, K. Gloystein, Α. Vilalta-Clemente, I. Tsiaoussis

        J. Nanosci. Nanotechn. 10, 6017-6023 (2010)

 

21.   The role of synthetic parameters in the magnetic behavior of relative large hcp Ni nanoparticles

        A. Kotoulas, M. Gjoka, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, O. Kalogirou, C. Dendrinou-Samara

        J. Nanopart. Res., doi 10.1007/s11051-010-9941-2 (2010)

 

22.   Field-assisted organization, substrate effects and magnetic behavior of Ag30Co70 core-shell nanoparticles

        A.D. Crisan, M. Angelakeris, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, O. Crisan

        Solid State Sci. Solid State Sciences 12, 1907-1911 (2010)

 

23.   Influence of dipolar interactions on hyperthermia properties of ferromagnetic Particles

        D. Serantes, D. Baldomir, C. Martinez-Boubeta, K. Simeonidis, M. Angelakeris, E. Natividad, M. Castro, D.-X. Chen, A. Sanchez, Ll. Balcells and B. Martínez

        J. Appl. Phys.  108, 073918 (2010)

 

24.   Spreading of infection in a two species reaction-diffusion process in networks

        P. Korosoglou, A. Kittas and P. Argyrakis

        Physical Review E 82, 061122 (2010)

 

25.   Worldwide spreading of economic crisis

        A. Garas, P. Argyrakis, C. Rozenblat, M. Tomassini and S. Havlin

        New Journal of Physics 12, 113043 (2010)

 

26.   Magnetic confinement of Brownian rotation to a single axis and application to Janus and cluster microparticles

        B. H. McNaughton, M. Shlomi, P. Kinnunen, C. Cionca, S. N. Pei, R. Clarke, P. Argyrakis and R. Kopelman

        Applied Physics Letters 97, 144103 (2010).

 

27.   Percolation of randomly distributed growing clusters: Finite Size Scaling and Critical Exponents

        N. Tsakiris, M. Maragakis, K. Kosmidis and P. Argyrakis

        Physical Review E 82, 041108 (2010)

 

28.   Effect of the transition of networks from floppy to rigid on the diffusion coefficient

        N. Tsakiris, P. Argyrakis and I. Avramov

        Physical Review E 81, 022101 (2010).

 

29.   Crystal growth model with stress development and relaxation

        N. Tsakiris, P. Argyrakis, I. Avramov, C. Bocker and C. Ruessel

        Europhysics Letters 89, 18004 (2010)

 

30.   Indium implantation and annealing of GaN: Lattice damage and recovery

        M. Katsikini, J. Arvanitidis, S. Ves, E.C. Paloura et al

        Physics Status Solidi c 7, 36 (2010)

 

31.   Local bonding geometry of oxygen implanted GaN: a depth dependent study

        M. Katsikini, F. Boscherini, E. C. Paloura

        Journal of Nanoscience & Nanotechnology 10, 6260 (2010)

 

32.   Application of conventional and microbeam synchrotron radiation X-ray fluorescence and absorption for the characterization of human nails

        M. Katsikini, A. Mavromati, F. Pinakidou, E. C. Paloura, D. Gioulekas, D. Ioannides, A. Erko, I. Zizak

        Journal of Nanoscience and Nanotechnology 10, 6266 (2010)

 

33.   Nanostructural characterization of TiN-Cu films using EXAFS spectroscopy

        F. Pinakidou, E. C. Paloura, G.M. Mateneoglou, P. Patsalas

        Surface & Coatings Technology 204, 1933 (2010)

 

34.   Dose-dependent bonding environment of oxygen implanted in GaN

        M. Katsikini, F. Boscherini, E. C. Paloura

        Nucl. Instr. & Methods B 268, 241 (2010)

 

35.   Micro-XRF and micro-XAFS studies of an Al matrix Fe-Ni composite

        F. Pinakidou, M. Katsikini, E.C. Paloura G. Vourlias, G. Stergioudis

        Nucl. Instr. & Methods B 268, 356 (2010)

 

36.   Fe distribution and speciation in human nails

        M. Katsikini, F. Pinakidou, E. Mavromati, E. C. Paloura, D. Gioulekas, D. Grolimund

        Nucl. Instr. & Methods B 268, 420 (2010) (doi:10.1016/j.nimb.2009.09.047)

 

37.   Raman scattering of InxAl1-xN alloys with 0.2<x<0.9

        M. Katsikini, J. Arvanitidis, D. Christofilos, S. Ves, A. Adikimenakis, A. Georgakilas

        Physica Status Solidi c 7, 76 (2010)

 

38.   Vibrational properties of (Gd1-xYx)3Ga5O12 solid solutions

....... Papagelis K, Arvanitidis J,  Vinga E, Christofilos D, Kourouklis GA, Kimura H, Ves S.

        JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 107 , Article Number: 113504 (2010)

 

39.   Electronic properties of binary and ternary, hard and refractory transition metal nitrides

        L.E. Koutsokeras, N. Hastas, S. Kassavetis, O. Valassiades, C. Charitidis, S. Logothetidis, P. Patsalas 

        Surface and Coatings Technology 204 (12-13), 2038-2041 (2010)

 

40.   Real-time optical modelling and investigation of inorganic nano-layer growth onto flexible polymeric substrates

        A. Laskarakis, D. Georgiou, S. Logothetidis

        Materials Science and Engineering: B 166 (1), 7-13 (2010)

 

41.   Modification of the electrical properties of PEDOT:PSS by the incorporation of ZnO nanoparticles synthesized by laser ablation

        N.G. Semaltianos, S. Logothetidis, N. Hastas, W. Perrie, S. Romani, R.J. Potter, G. Dearden, K.G. Watkins, P. French, M. Sharp

        Chemical Physics Letters 484 (4-6), 283-289  (2010)

 

42.   Atomic-scale mechanisms for diffusion of impurities in transition-metal nitrides

        L. Tsetseris, S. Logothetidis, S.T. Pantelides

        Surface and Coatings Technology 204, 2089-2094 (2010)

 

43.   In situ and real-time optical investigation of nitrogen plasma treatment of polycarbonate

        A. Laskarakis, S. Kassavetis, C. Gravalidis, S. Logothetidis

        Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 268 (5), 460-465 (2010)

 

44.   Silicon nanoparticles generated by femtosecond laser ablation in a liquid environment

        Semaltianos N. G., Logothetidis S., Perrie W., Romani S., Potter R. J., Edwardson S. P., French P., Sharp, M., Dearden, G., Watkins, K. G.

        Journal of nanoparticle research 12 (2, Sp. Iss. SI), 573-580 (2010)

 

45.   Electronic and structural properties of TiB2: Bulk, surface, and nanoscale effects

        George Volonakis, Leonidas Tsetseris, Stergios Logothetidis

        Materials Science and Engineering: B, In Press, Corrected Proof (2010)

 

46.   Atomic force microscopy probing in the measurement of cell mechanics

        Dimitrios Kirmizis and Stergios Logothetidis

        International Journal of Nanomedicine 5, 137–145 (2010)

 

47.   Nanomedicine for the reduction of the thrombogenicity of stent coatings

        Varvara C Karagkiozaki, Stergios D Logothetidis, Spyridon N Kassavetis, George D Giannoglou

        International Journal of Nanomedicine 5, 239–248 (2010)

 

48.   Simple method for coating Si (100) surfaces with ferritin monolayers - Iron oxide quantum dots

        G. Papadopoulos, C. Anetakis, C. Gravalidis, S. Kassavetis, N. Vouroutzis, N. Frangis and S. Logothetidis

        Materials Science and Engineering B   In Press, Corrected Proof, (2010)

 

49.   Laser ablation in water: A route to synthesize nanoparticles of titanium monoxide

        N.G. Semaltianos, S. Logothetidis, N. Frangis, I. Tsiaoussis, W. Perrie, G. Dearden, K.G. Watkins

        Chemical Physics Letters 496 (1-3), 113-116 (2010)

 

50.   Focus on Flexible Organic Electronics

        Logothetidis S.

        EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 51 (3) 33201 (2010)

 

51.   Growth mechanisms and thickness effect on the properties of Al-doped ZnO thin films grown on polymeric substrates

        Koidis C; Logothetidis S, Kassavetis S, Laskarakis A1, Hastas N, Valassiades O.

        PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 207 (7), 1581-1585 (2010)

 

52.   Optical properties of organic thin films deposited via organic vapour phase deposition

        Laskarakis, A; Georgiou, D; Logothetidis, S.

        PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 207 (7), 1765-1771 (2010)

 

53.   Far infrared properties of PbTe doped with Hg

        Nikolic P.M., Vujatovic S.S., Paraskevopoulos K.M., Pavlidou E., Zorba T.T., Ivetic T., Cvetkovic O., Aleksic O.S., Blagojevic V., Nikolic M.V. 

        Optoelectronics and Advanced Mater. -Rapid Communications 4, 151 (2010)

 

54.   Efficiency Study of commercial Thermoelectric Power Generator (TEG)

        E. Hatzikraniotis, K.T. Zorbas, I. Samaras, Th. Kyratsi, K. M. Paraskevopoulos

        Journal of Electronic Materials 39, 2112 (2010)

 

55.   Thermoelectric Properties of Nano-crystalline PbTe Synthesized by Mechanical Alloying

        Ch. Papageorgiou, E. Hatzikraniotis, Ch.B. Lioutas, N. Frangis, O. Valasiades, K.M. Paraskevopoulos, Th. Kyratsi

        Journal of Electronic Materials 39, 1665 (2010)

 

56.   Characterisation of the bioactive behaviour of sol-gel hydroxyapatite-CaO and hydroxyapatite-CaO-bioactive glass composites

        E. Hatzistavrou, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, N. Kantiranis, E. Kontonasaki, A.R. Boccaccini, K.M. Paraskevopoulos

        Materials Science and Engineering C 30, 497 (2010)

 

57.   Characterization and in vitro-bioactivity of natural hydroxyapatite based bio glass-ceramics synthesized by thermal plasma processing

        C.P. Yoganand, V. Selvarajan, Valeria Cannillo, Antonella Sola, E. Roumeli, O.M. Goudouri, K.M. Paraskevopoulos, Mahmoud Rouabhia

        Ceramics International 36, 1757 (2010)

 

58.   Thermal degradation kinetics and decomposition mechanism of two new aliphatic biodegradable polyesters poly(propylene glutarate) and  poly(propylene suberate)

        K. Chrissafis, K. M. Paraskevopoulos, D. Bikiaris

        Thermochimica Acta 505, 59 (2010)

 

59.   Sol-gel based fabrication of novel glass-ceramics and composites for dental applications

        X. Chatzistavrou, D. Esteve, E. Hatzistavrou, E. Kontonasaki, K. M. Paraskevopoulos, Aldo R. Boccaccini

        Materials Science and Engineering C 30, 730 (2010)

 

60.   Oxidized multi-walled carbon nanotubes as effective reinforcement and thermal stability agent of PLA ligaments

        K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, A. Jannakoudakis, T. Beslikas, D. Bikiaris

        Journal of Applied Polymer Science 118, 2712 (2010)

 

61.   Optical far infrared properties of PtSb2

        N. Nikolic, S. S. Vujatovic, T. Ivetic, K. M. Paraskevopoulos, T. T. Zorba, O. S. Aleksic, V. Blagojevic, M. V. Nikolic, P. M. Nikolic

        Optoelectronics & Advanced Materials-Rapid Communications 4, 668 (2010)

 

62.   TL and OSL Response of Turquoise for Dosimetric Application

        B. Subedi, D. Afouxenidis, G.S. Polymeris, N. Tsirlignanis, K.M. Paraskevopoulos, G. Kitis

        Mediterranean Archaeology and Archaeometry 10, No. 4, 43 (2010)

 

63.   Optical Properties PbTe doped with Nd

        M. V. Nikolic, K. M. Paraskevopoulos, T. Ivetic´, T. T. Zorba, S. S. Vujatovic E. Pavlidou, V. Blagojevic, A. Bojicic, O. S. Aleksic, N. Nikolic, W. Konig, P. M. Nikolic

        Journal of Materials Science 45, 5910 (2010)

 

64.   Non-isothermal crystallization kinetics of Poly(ethylene terephalate) fumed silica (PET/SiO2) prepared by in-situ polymerization

        G. Antoniadis, K.M. Paraskevopoulos, D. Bikiaris, K. Chrissafis

        Thermochimica Acta 510, 103 (2010)

 

65.   Structural Characterization of Nano-crystalline Mg2Si Prepared by Ball Milling

        K. Ioannou, E. Hatzikraniotis, Ch. B. Lioutas, K. M. Paraskevopoulos, Th. Kyratsi

        Advances in Science and Technology 74, 48 (2010)

 

66.   Optical far infrared properties of FeS2

        M.V. Nikolic, S.S. Vujatovic, T. Ivetic, K.M. Paraskevopoulos, T.T. Zorba, O.S. Aleksic, V. Blagojevic, N. Nikolic, P.M. Nikolic

        Optoelectronics and Advanced Materials- Rapid Communications 4, 2000 (2010)

 

67.   Study of LiMgVO4 electrical conductivity mechanism

        C. Paraskeva, A. Kazakopoulos, K. Chrissafis and O. Kalogirou

        J. Alloys Compd. 489, 714 (2010)

 

68.   In-situ prepared PET nanocomposites: Effect of organically modified montmorillonite and fumed silica nanoparticles on PET physical properties and thermal degradation kinetics

        A. Vassiliou, K. Chrissafis, D.N. Bikiaris

        Thermochim. Acta 500, 21 (2010)

 

69.   Thermal degradation kinetics of poly(ethylene terephthalate) with multi-walled carbon nanotubes (PET/MWCNTs)

        A. Vassiliou, K. Chrissafis, D.N. Bikiaris

        J. Therm. Anal. Calorim. 100, 1063 (2010)

 

70.   Initial stages of oxidation resistance of a precipitation-hardening (PH) steel

        G. Vourlias, N. Pistofidis, E. Pavlidou, K. Chrissafis

        J. Therm. Anal. Calorim. 101, 893 (2010)

 

71.   Detail kinetic analysis of the thermal decomposition of PLA with oxidized multi-wall carbon nanotubes

        K. Chrissafis,

        Thermochim. Acta 511, 163 (2010)

 

72.   A different approach for the study of the crystallization kinetics in polymers. Key study: PET/SiO2 nanocomposites

        G. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, K. Chrissafis,

        Polymer International 59, 1630 (2010)

 

73.   An estimate of the minting method of three silver coins of the 3rd century B.C. through their microstructural study

        N. Pistofidis, G. Vourlias, T. Dilo, N. Civici, S. Gjongecaj, S. Skolianos, E.K. Polychroniadis

        Physica B: Condensed Matter 405, 2166-2170 (2010)

 

74.   A self-organized nanostructure induced by phase separation in NiCuZn-ferrites

        D. Sakellari, N. Frangis, E.K. Polychroniadis

        Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures 42, 1777-1780 (2010)

 

75.   Incorporation of group III, IV and v elements in 3CSiC(1 1 1) layers grown by the vapourliquidsolid mechanism

        J. Lorenzzi, G. Zoulis, M. Marinova, O. Kim-Hak, J.W. Sun, N. Jegenyes, H. Peyre, F. Cauwet,P. Chaudouet, M. Soueidan, D. Carole, J. Camassel, E.K. Polychroniadis, G. Ferro

        Journal of Crystal Growth 312, 3443-3450 (2010)

 

76.   The effect of Al and Cr additions on pack cementation zinc coatings

        Chaliampalias, D., Papazoglou, M., Tsipas, S., Pavlidou, E., Skolianos, S., Stergioudis, G., Vourlias, G.

        Applied Surface Science 256 (11), 3618-3623 (2010)

 

77.   Methanol oxidation at Pt-Cu, Pt-Ni, and Pt-Co electrode coatings prepared by a galvanic replacement process

        Papadimitriou, S., Armyanov, S., Valova, E., Hubin, A., Steenhaut, O., Pavlidou, E., Kokkinidis, G., Sotiropoulos, S.

        Journal of Physical Chemistry C 114 (11), 5217-5223 (2010)

 

78.   Investigation of ZrN hard coatings obtained by cathodic arc evaporation

        Kakanakov, R., Bahchedjiev, Hr., Kolaklieva, L., Cholakova, T., Evtimova, Sv., Polyhroniadis, E., Pavlidou, E., Tsiaoussis, I.

        Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena 159, 113-116 (2010)

 

79.   Microstructural characterization of oxide morphologies on Ni and Inconel foams exposed to concentrated solar radiation

        Michailidis, N., Stergioudi, F., Omar, H., Pavlidou, E., Tsipas, D.N., Albanakis, C., Missirlis, D., Granier, B.

        Journal of Alloys and Compounds 496 (1-2), 644-649 (2010)

 

80.   A comparative study of yttria stabilized zirconia coatings deposited with atmospheric plasma spray and detonation gun

        Pistofidis, N., Vourlias, G., Chaliampalias, D., Pavlidou, E., Chrissafis, K., Stergioudis, G. Polychroniadis, E.K.

        Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 12 (7), 1515-1519 (2010)

 

81.   Deposition of oxidation resistant zinc coatings on copper and leaded brass substrates with pack cementation process

        Papazoglou, M., Chaliampalias, D., Vourlias, G., Pavlidou, E., Skolianos, S., Stergioudis, G., Polychroniadis, E.K.

        Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 12 (7), 1520-1523 (2010)

 

82.   Two-phases epitaxial growth of erbium silicide on Si (100)

        N. Frangis

        Physica E 43(1), 176-181 (2010)

 

83.   Understanding Nanostructures in Thermoelectric Materials: An Electron Microscopy Study of AgPb18SbSe20 Crystals

        Ch. B. Lioutas, N. Frangis, I. Todorov, D.Y. Chung and M.G. Kanatzidis 

        Chemistry of Materials 22 (19), 5630-5635 (2010)

 

84    Analytical modeling for the current-voltage characteristics of lightly-doped symmetric double-gate MOSFETs

        A. Tsormpatzoglou, D. H. Tassis, C. A. Dimitriadis, G. Ghibaudo, G. Pananakakis and N. Collaert

        Microelectron. Eng. 87, 1764 (2010)

 

85.   Source/drain optimization of underlapped lightly doped double-gate MOSFETs

        D. H. Tassis, A. Tsormpatzoglou, C. A. Dimitriadis, G. Ghibaudo, G. Pananakakis and N. Collaert

        Microelectron. Eng. 87, 2353 (2010)

 

86.   A new threshold voltage compensation technique of poly-Si TFTs for AMOLED displays pixel circuits

        I. Pappas, S. Siskos and C.A. Dimitriadis,

        Journal of the SID 18/10, 721 (2010)

 

87.   Analytical low-frequency noise model in the linear region of lightly doped nanoscale double-gate MOSFETs

         E.G. Ioannidis, C.G. Theodorou, A. Tsormpatzoglou, D.H. Tassis, K. Papathanasiou, C.A. Dimitriadis, J. Jomaah, and G. Ghibaudo

        J. Appl. Phys. 108, 064512, 2010

 

88.   Polycrystalline silicon TFTs threshold voltage compensated bias current generator for analog circuit design

        I. Pappas, S. Siskos ans C.A.Dimitriadis,

        IEEE/OSA Journal of Display Technology 6, 633, 2010

 

89.  Characterization of traps in the gate dielectric of amorphous and nanocrystalline silicon thin-film transistors by 1/f noise

        E.G. Ioannidis, A. Tsormpatzoglou, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, F. Templier,and G. Kamarinos,

         J. Appl. Phys.108, 106103, 2010

 

90.  Analytical threshold voltage model for lightly doped short-channel tri-gate MOSFETs

       A. Tsormpatzoglou, D. H. Tassis, C. A. Dimitriadis, G. Ghibaudo, N. Collaert, and G. Pananakakis,

         Solid Date Electron. 57, 31, 2010

 

  

 

Επιστροφή

 

2009     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.  Impact of synthesis parameters on structural and magnetic characteristics of Co-based nanoparticles
S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris, O. Kalogirou
J. Nanopart. Res. 11 (2009) 1477-1484.

 

2.  Magnetic Force Microscopy on Co/Pt multilayers
V. Karoutsos, P. Poulopoulos, M. Angelakeris, E.Th. Papaioannou, P. Fumagalli and N.K. Flevaris
Solid State Phenomena 152-153 (2009) 241-244.

 

3.  Controlling the crystal structure of Ni nanoparticles by the use of alkylamines
S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, A. Vilalta-Clemente, F. Tuna, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara and O. Kalogirou
J. Magn. Magn. Mater. 321 (2009) 2723–2728.

 

4.  Tailoring the morphology of CoxPt1-x magnetic nanostructures
S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, K. Gloystein, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, I. Tsiaoussis and O. Kalogirou
J. Magn. Magn. Mater. 321 (2009) 3120-3125.

 

5.   Influence of multilayer modulation on structural and magnetic features in the Pt/Sm-Co system
M. Angelakeris, I. Siskos, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, A. Delimitis and O. Kalogirou
J. Magn. Magn. Mater. 321 (2009) 3155–3158.

 

6.   Effects of various chemical synthetic routes on structural and magnetic features of Mn–Pt bimetallic nanoparticles
S. Mourdikoudis, A. Shavel, B. Rodríguez-González, C. Serra, K. Simeonidis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, O. Kalogirou
Polyhedron 28 (2009) 3284-3290.

 

7.  A random matrix approach to Language acquisition
A. Nikolaidis, K. Kosmidis and P. Argyrakis
Journal of Statistical Mechanics-Theory and Experiment P12008 (2009).

 

8.  Absence of depletion zone effects for the trapping reaction in complex networks
A. Kittas and P. Argyrakis
Physical Review E 80 (2009) 046111.

 

9.   Negative diffusion coefficient in a two-dimensional lattice-gas system with attractive nearest neighbor interactions
P. Argyrakis, A. A. Chumak, M. Maragakis and N. Tsakiris
Physical Review B 80 (2009) 104203.

 

10. Filtering of complex systems using overlapping tree networks
A. Garas and P. Argyrakis
Europhysics Letters 86 (2009) 28005.

 

11. Effect of AlN interlayers in the structure of GaN-on-Si grown by plasma-assisted MBE
A. Adikimenakis, S.–L. Sahonta, G. P. Dimitrakopulos, J. Domagala, Th. Kehagias, Ph. Komninou, E. Iliopoulos, and A. Georgakilas
Journal of Crystal Growth 311 (7) 2010 (2009).

 

12. Stranski-Krastanow growth of (11-22)-oriented GaN/AlN quantum dots
L. Lahourcade, S. Valdueza-Felip, T. Kehagias, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, and E. Monroy
Applied Physics Letters 94 (11) 111901 (2009).

 

13. Study of interfacial defects in uced during the oxidation of ultrathin strained silicon layers
V. Ioannou-Sougleridis , N. Kelaidis, C. Tsamis, D. Skarlatos, C. A. Krontiras, and S. N. Georga, Ph. Komninou, B. Kellerman and M. Seacrist
Journal of Applied Physics 105 (11) 114503 (2009).

 

14. Mechanism of compositional modulations in epitaxial InAlN films grown by molecular beam epitaxy
S.-L. Sahonta, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, A. Adikimenakis, E. Iliopoulos, A. Georgakilas, H. Kirmse, W. Neumann, and Ph. Komninou
Applied Physics Letters 95 (2) 021913 (2009).

 

15. Magnesium adsorption and incorporation in InN (0 0 0 1) and (000-1) surfaces: A first-principles study
A. Belabbes, J. Kioseoglou, Ph. Komninou, G.A. Evangelakis, M. Ferhat, Th. Karakostas
Applied Surface Science 255 (20) 8475 (2009).

 

16. Core models of a-edge threading dislocations in wurtzite III ( Al, Ga, In)-Nitrides
J. Kioseoglou, Ph Komninou and Th Karakostas
Physica Status Solidi (a) 206 (8) 1931 (2009).

 

17. Polar AlN/GaN interfaces: Structures and energetics
J. Kioseoglou, E. Kalesaki, L. Lymperakis, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, and Th. Karakostas
Physica Status Solidi (a) 206 (8) 1892 (2009).

 

18. Indium migration paths in V-defects of InAlN grown by metal-organic vapor phase epitaxy
Th. Kehagias, G. P. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, H. Kirmse, C. Giesen, M. Heuken, A. Georgakilas, W. Neumann, Th. Karakostas, and Ph. Komninou
Applied Physics Letters 95 (7) 071905 (2009).

 

19. Strain accommodation and interfacial structure of AlN interlayers in GaN
G. P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, Ph. Komninou, Th. Kehagias, J. Kioseoglou and Th. Karakostas
Crystal Research and Technology 44 (10) 1170 (2009) (invited)

 

20. Silver nanoparticles and graphitic carbon through thermal decomposition of a silver/acetylenedicarboxylic salt
P. Dallas, A. B.Bourlinos, P. Komninou, M. Karakassides, and D. Niarchos
Nanoscale Research Letters 4 (11) 1358 (2009)

 

21. Metal-containing amorphous Carbon (a-C:Ag) and AlN (AlN:Ag) metallo-dielectric nanocomposites
G.M. Matenoglou, H. Zoubos, A. Lotsari, Ch.E. Lekka, Ph. Komninou, C. Kosmidis, G.A. Evangelakis, P. Patsalas
Thin Solid Films 518 (5) 1508 (2009)

 

22. Energetics of oxygen adsorption and incorporation at InN polar surface: A first-principles study
A. Belabbes, J. Kioseoglou, Ph. Komninou and Th. Karakostas
Physica Status Solidi (c) 6 (2) 364 (2009)

 

23. ZnO nanostructures grown on epitaxial GaN
M. Breedon, Th. Kehagias, M. Shafiei, K. Kalantar-zadeh, W. Wlodarski
Thin Solid Films 518 1053 (2009)

 

24. Atomic force microscopy probing platelet activation behavior on titanium nitride nanocoatings for biomedical applications
Karagkiozaki, V., Logothetidis, S., Kalfagiannis, Lousinian, S., Giannoglou, G.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 5 (1) (2009) 64-72

 

25. Thin film and interface properties during ZnO deposition onto high-barrier hybrid/PET flexible substrates
C. Koidis, S. Logothetidis, A. Laskarakis, I. Tsiaoussis, N. Frangis
Micron 40 (1) (2009) 130-134.

 

26. Different nanostructures identified in boron nitride thin films grown on Si (100) by rf magnetron sputtering
N. Frangis, I. Tsiaoussis, Y. Panayiotatos, S. Logothetidis
Diamond and Related Materials 18 (1) (2009) 6-12.

 

27. Femtosecond laser ablation characteristics of nickel-based superalloy C263
Semaltianos, N.G., Perrie, W., French, P., Sharp, M., Dearden, G., Logothetidis, S., Watkins, K.G.
Applied Physics A: Materials Science and Processing 94 (4) (2009) 999-1009

 

28. CdTe nanoparticles synthesized by laser ablation
Semaltianos, N.G., Logothetidis, S., Perrie, W., Romani, S., Potter, R.J., Sharp, M., French, P., Watkins, K.G.
Applied Physics A: Materials Science and Processing 95 (3) (2009) 641-647.

 

29. II–VI semiconductor nanoparticles synthesized by laser ablation
N. G. Semaltianos, S. Logothetidis, W. Perrie, S. Romani, R. J. Potter, M. Sharp, P French, G. Dearden and K. G. Watkins
Applied Physics A: Materials Science and Processing 94 (3) (2009) 641-647.

 

30. Migration of species in a prototype diffusion barrier: Cu, O, and H in TiN
L. Tsetseris, S. Logothetidis, and S. T. Pantelides
Appl. Phys. Lett. 94 (16) 161903 (2009)

 

31. Special Issue: International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE)
S. Logothetidis
European Physical Journal Applied Physics 46 (1) 12501 (2009)

 

32. Towards the optimization of materials and processes for flexible organic electronic devices
S. Logothetidis, A. Laskarakis
European Physical Journal Applied Physics 46 (1) 12502 (2009)

 

33. Fine tuning of PEDOT electronic properties using solvents
C. Gravalidis, A. Laskarakis and S. Logothetidis
European Physical Journal Applied Physics 46 (1) 12505 (2009)

 

34. Optical and surface characterization of amorphous boron nitride thin films for use as blood compatible coatings
S. Lousinian, N. Kalfagiannis and S. Logothetidis
Solid State Sciences 11(10) (2009) 1801-1805.

 

35. Nanoscale Characterization of Biological and Mechanical Profile of Carbon Stent Nanocoatings
V. Karagkiozaki, S. Logothetidis, S. Kassavetis and S. Lousinian
European Journal of Nanomedicine 2 (2) (2009) 14-21.

 

36. Real-time evaluation of thickness, optical properties and stoichiometry of SiOx gas barrier coatings on polymers
M. Gioti, S. Logothetidis, J. Schroeder, G. Steiniger
Thin Solid Films 517 (23) (2009) 6230-6233.

 

37. On the influence of silicon oxide nanoparticles on the optical and surface properties of hybrid (inorganic–organic) barrier materials
A. Laskarakis, S. Logothetidis, D. Georgiou, S. Amberg-Schwab, U. Weber
Thin Solid Films 517 (23) (2009) 6275-6279.

 

38. Deposition and characterization of PEDOT/ZnO layers onto PET substrates
M. Garganourakis, S. Logothetidis, C. Pitsalidis, D. Georgiou, S. Kassavetis, A. Laskarakis
Thin Solid Films 517 (23) (2009) 6409-6413.

 

39. Ultra sharp Berkovich indenter used for nanoindentation studies of TiB2 thin films
I. Zyganitidis, N. Kalfagiannis, S. Logothetidis
Materials Science and Engineering B, 165 (3) (2009) 198-201.

 

40. Optical properties of hybrid polymers as barrier materials
D. Georgiou, A. Laskarakis, S. Logothetidis, S. Amberg-Scwhab, U. Weber, M. Schmidt, K. Noller I.
Applied Surface Science; 255 (18) (2009) 8023-8029.

 

41. Study of the growth of inorganic and organic electrodes onto polyethylene terephthalate substrates
M. Garganourakis, S. Logothetidis, C. Pitsalidis, N.A. Hastas, K. Breza, A. Laskarakis, N. Frangis
Thin Solid Films 518 (4) (2009) 1124-1128.

 

42. Study of the optical response of hybrid polymers with embedded inorganic nanoparticles for encapsulation of flexible organic electronics
A. Laskarakis, D. Georgiou, S. Logothetidis, S. Amberg-Scwhab, U. Weber
Materials Chemistry and Physics 115 (1) (2009) 269-274.

 

43. Organic against inorganic electrodes grown onto polymer substrates for flexible organic electronics applications
S. Logothetidis, A. Laskarakis
Thin Solid Films 518 (4) (2009) 1245-1249.

 

44. Influence of Oscillating Flow on LDL Transport and Wall Shear Stress in the Normal Aortic Arch
J. Soulis, D. Giannoglou, M. Dimitrakopoulou, V. Papaioannou, S. Logothetidis and D.P. Michailidis
Open Cardiovasc Med J. 17(3) (2009) 128-42.

 

45. On the Pentaheptite Nanotubes
M. Damnjanovi , Z. Popovi , G. Volonakis , S. Logothetidis , I. Milo evi
Materials and Manufacturing Processes 24 (10-11) (2009) 1124-1126.

 

46. Physical Properties of a Hybrid and a Nanohybrid Dental Light-Cured Resin Composite
Sideridou ID., Karabela M., Micheliou CN., Karagiannidis PG., Logothetidis S.
Journal of biomaterials science-polymer edition 20 (13) (2009) 1831-1844.

 

47. Real-time evaluation of thickness, optical properties and stoichiometry of SiOx gas barrier coatings on polymers
M. Gioti, S. Logothetidis, J. Schroeder, G. Steiniger
Thin Solid Films 517 (2009) 6230–6233.

 

48. On the structured imperfections of bulk GaSb using high resolution transmission electron microscopy
Lioutas Ch.B., Zoulis G., Konidaris S., Polychroniadis E.K., Stroz D.,
Micron, 40 (1) (2009) 6-10.

 

49. A TEM Study of Inversion Domain Boundaries Annihilation Mechanism in 3C-SiC During Growth
Mantzari A., Lioutas Ch.B., Polychroniadis E.K.
Mater. Sci. Forum 615-617 (2009) 331-334.

 

50. High pressure Raman study of carotene-encapsulating single-wall carbon nanotubes
J. Arvanitidis, D. Christofilos, S. M. Souliou, K. Yanagi, H. Kataura, G. A. Kourouklis, and S. Ves
Phys. Stat. Sol, (b) 246, (2009) 496-499, DOI: 10.1002/pssb.200880518

 

51. Lattice dynamics and Raman scattering by phonons of GaAs/AlAs(001) superlattices
D Berdekas and S Ves
J. Phys.: Condens. Matter. 21, 275405-1-275405-14, (2009).doi/10.1088/0953-8984/ 21/27/275405

 

52. High Pressure Raman Spectroscopy in Carbon Nanotubes
Kourouklis GA, Arvanitidis J, Christofilos D, Ves S.
ACTA PHYSICA POLONICA A 116 (1) (2009) 13-18.

 

53. High-pressure Raman study of peapod- and CVD-grown double-wall carbon nanotubes
Arvanitidis J, Christofilos D, Kourouklis GA, Ves S, Takenobu T, Iwasa Y, Kataura H
HIGH PRESSURE RESEARCH 29, (2009) 554-558.

 

54. Effect of annealing on the structural role of Fe in composite Fe- and Zn-rich materials: a XAFS study
F. Pinakidou, M. Katsikini, Th. Kehagias and E.C. Paloura
Journal of Alloys and Compounds 483 (2009) 665.

 

55. X-ray absorption Spectroscopies: a novel tool for the nanostructural characterization of stabilized industrial waste
F. Pinakidou and E.C. Paloura
Journal of Alloys and Compounds 483 (2009) 670.

 

56. Zn-K edge EXAFS study of human nails
M. Katsikini, E. Mavromati, F. Pinakidou, E. C. Paloura, D. Gioulekas
Journal of Physics: Conference Series 190, 12204 (2009).

 

57. N-K edge NEXAFS study of the defects induced by indium implantation in GaN
M. Katsikini, F. Pinakidou, E. C. Paloura et al
Journal of Physics: Conference Series 190 (2009)

 

58. On the nanostructure of Cu in TixCu1-x and TiN/Cu films:a XAFS study
F. Pinakidou, M. Katiskini, P. Patsalas, G. Abadias, E.C. Paloura
Journal of Nano Research 6 (2009) 43

 

59. n-p transformation in TlBi(1-x)SbxTe2 system
K.M. Paraskevopoulos, E.S. Vinga, E. Hatzikraniotis, M. Ozer, A. Anagnostopoulos, E.K. Polychroniadis.
J. of Alloys and Compounds 467, 65 (2009).

 

60. Far infrared properties of sintered Pb0.9Sn0.1Te doped with Palladium
P. M. Nikolić, K. M. Paraskevopoulos, M. V. Nikolić, S. S. Vujatović, E. Pavlidou, T. T. Zorba, T. Ivetić, B. Stamenović, N. Labus, M. Jović, M. M. Ristić
Powder Metallurgy and Metal Ceramics 48, 353 (2009)

 

61. Synthetic Conditions and Their Doping Effect on β-K2Bi8Se13
Th. Kyratsi, E. Kika, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos, K. Chrissafis, M.G. Kanatzidis
Journal of Alloys and Compounds 474, 351 (2009).

 

62. Far Infrared study of impurity local modes in Palladium doped PbTe and PbSnTe
P.M. Nikolić, K.M. Paraskevopoulos, S.R. Djukic, S.S. Vujatović, N.J. Labus, T.T. Zorba, M. Jović, M.V. Nikolić, A. Bojcic, V.Blagojević, B. Stamenovic, W. König
Journal of Alloys and Compounds 475, 930 (2009)

 

63. Dental ceramics modified by ternary glass-ceramic coatings: Characterization and in vitro bioactivity study
X. Chatzistavrou, N. Kantiranis, L. Papadopoulou, E. Kontonasaki, A.R. Boccaccini, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos
Key Engineering Materials 111 (2009), 396-398.

 

64. Sol-gel hydroxyapatite–CaO composites: Fabrication and Bioactivity Studies
E. Hatzistavrou, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, N. Kantiranis, K.Chrissafis, A.R. Boccaccini, K.M. Paraskevopoulos
Key Engineering Materials 99 (2009) 396-398.

 

65. Novel glass-ceramics for dental application by sol gel technique
X. Chatzistavrou, E. Hatzistavrou, N. Kantiranis, L. Papadopoulou, E. Kontonasaki, K.Chrissafis, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos, A.R. Boccaccini
Key Engineering Materials 153 (2009) 396-398.

 

66. Study of the Bioactive Behavior of Thermally Treated modified 58S Bioactive Glass
O.M. Goudouri, X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, N. Kantiranis, L. Papadopoulou, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos
Key Engineering Materials 131 (2009) 396-398.

 

67. A bioactive glass/dental porcelain system by the sol gel route: Fabrication and Characterization
O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, N. Kantiranis, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos
Key Engineering Materials 95 (2009) 396-398.

 

68. Investigation of the bioactivity of dental ceramic / bioactive glass composites prepared by the sol gel route
O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos
Key Engineering Materials 119 (2009) 396-398.

 

69. Far infrared study of impurity local modes in Pr doped PbTe
P.M. Nikolić, K.M. Paraskevopoulos, M.V. Nikolić, S.S. Vujatović, T.T. Zorba, X. Chatzistavrou, B. Stamenović, D. Luković Golić, V. Blagojević, A. Bojičić
Materials Chemistry and Physics 114 (2009) 185.

 

70. Thermal Degradation Mechanism of HDPE nanocomposites containing fumed silica nanoparticles
K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, E. Pavlidou, D. Bikiaris
Thermochimica Acta 65 (2009) 485.
(11 in Top 25 Hottest Articles, January- March 2009)

 

71. Bioactivity of CaO–MgO–SiO2 glass ceramics synthesized using Transferred arc plasma (TAP) process
C.P. Yoganand, V. Selvarajan, Luca Lusvarghi, O.M. Goudouri, K.M. Paraskevopoulos, Mahmoud Rouabhia
Materials Science and Engineering C 29 (2009) 1759.

 

72. Thermoelectric Properties and Nanostructuring in the p-type Materials NaPb18-xSnxMTe20 (M=Sb, Bi)
A.Gueguen, P. Poudeu, H. Kong, S. Moses, C. Uher, J.Q. He, V. Dravid, K. Paraskevopoulos, and M.G. Kanatzidis
Chemistry of Materials 21 (2009) 1683

 

73. Optical properties of PbTe and PbSnTe doped with Cr
P.M. Nikolic, K.M. Paraskevopoulos, S.S. Vujatovic, M.V. Nikolic, X. Chatzistavrou, E. Pavlidou, T. Ivetic, V. Blagojevic, A. Bojicic, D. Dinulovic
J. of Alloys and Compounds 480 (2009) 893.

 

74. Kinetics Study of cold-crystallization of poly(ethylene terephthalate) nanocomposites with multi-walled carbon nanotubes
G. Antoniadis, K.M. Paraskevopoulos, D. Bikiaris, K. Chrissafis
Thermochimica Acta 68 (2009) 493.

 

75. Comparative study of the effect of different nanoparticles on the mechanical properties, permeability and thermal degradation mechanism of HDPE
K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, I. Tsiaoussis, D. Bikiaris
Journal of the Applied Polymer Science 114 (2009), 1606

 

76. Far infrared study of some rare earth impurities in crystals of Pb1-xSnx alloys
P. M. Nikolic, K. M. Paraskevopoulos, M. V. Nikolic, B. Stamenovic, T. T. Zorba, S. S. Vujatovic, V. Blagojevic, A. Bojicic
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 11 (2009) 457

 

77. Melt-crystallization mechanism of Poly(ethylene terephthalate)/Multi-Walled Carbon Nanotubes (PET/MWCNTs) prepared by in-situ polymerization
G. Antoniadis, K. M. Paraskevopoulos, D. Bikiaris, K. Chrissafis
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 47 (2009) 1452.

 

78. Sintering and crystallization of 45S5 Bioglass powder
Oana Bretcanu, Xanthippi Chatzistavrou, Konstantinos M. Paraskevopoulos, Reinhard Conradt, Ian Thompson, Aldo R. Boccaccini
Journal of the European Ceramic Society 29 (2009) 3299

 

79. Pseudomonas A1 influences the formation of hydroxyapatite and degrades bioglass
E. Papadopoulou, L. Papadopoulou, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis, A. Sivropoulou
Materials Science and Engineering B 165 (2009) 239.

 

80. Arsenate-bearing natural schwertmannite-type phase in acid mine drainage (AMD) precipitates from N. Greece
A. Godelitsas, J. Gottlicher, D. Foustoukos, I. Sanakis, K. Chrissafis, Th. Kehagias, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos
Geochimica et Cosmochimica Acta 73 (2009) A443

 

81. Structural Analysis of Zn2TiO4 doped with MgO
M. V. Nikolic, N. Obradovic, K. M. Paraskevopoulos, T. T. Zorba, S. M. Savic, and M. M. Ristic
Powder Metallurgy and Metal Ceramics 48 (2009) 712.

 

82. Combined structural and optical studies of stacking faults in 4H-SiC layers grown by chemical vapour deposition
M. Marinova, T. Robert, S. Juillaguet, I. Tsiaoussis, N. Frangis, E.K. Polychroniadis, J. Camassel, T. Chassagne
Physica Status Solidi (A) 206 (2009) 1924-1930

 

83. Study of the 3C-SiC nucleation from a liquid phase on a C face 6H-SiC substrate
O. Kim-Hak, G. Ferro, J. Dazord, M. Marinova, J. Lorenzzi, E. Polychroniadis, P. Chaudouët, D. Chaussende, P. Miele
J. Crystal Growth 311 (2009) 2385-2390

 

84. A TEM study of in-grown stacking faults in 3C-SiC layers grown by CF-PVT on 4H-SiC substrates
M. Marinova, F. Mercier, A. Mantzari, I. Galben, D. Chaussende, E. K. Polychroniadis
Physica B: Condensed Matter 404 (2009) 4749-4751

 

85. Defect-induced polytype transformations in LPE grown SiC epilayers on (111) 3C-SiC seeds grown by VLS on 6H-SiC
M. Marinova, G. Zoulis, T. Robert, F. Mercier, A. Mantzari, I. Galben, O. Kim-Hak, J. Lorenzzi, S. Juillaguet, D. Chaussende, G. Ferro, J. Camassel, E. K. Polychroniadis
Physica B: Condensed Matter 404 (2009) 4727-4730

 

86. Oxidation behaviour of precipitation hardened steel TG, X-Ray, XRD and SEM study
Vourlias, G., Pistofidis, N., Pavlidou, E., Chrissafis, K.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 95 (1) 2009. 63-68

 

87. Comparative examination of the microstructure and high temperature oxidation performance of NiCrBSi flame sprayed and pack cementation coatings
Chaliampalias, D., Vourlias, G., Pavlidou, E., Skolianos, S., Chrissafis, K., Stergioudis, G.
Applied Surface Science 255 (6) (2009) 3605-3612.

 

88. Examination of the oxidation resistance of high-alloyed tool steels at elevated temperatures
Chaliampalias, D., Vourlias, G., Pavlidou, E., Stergioudis, G., Chrissafis, K.
Applied Surface Science
255 (12) (2009) 6244-6251

 

89. Phytochemical analysis of young fustic (Cotinus coggygria heartwood) and identification of isolated colourants in historical textiles
Valianou, L., Stathopoulou, K., Karapanagiotis, I., Magiatis, P., Pavlidou, E., Skaltsounis, A.-L., Chryssoulakis, Y.
Analytical and Bioanalytical Chemistry 394 (3), (2009) 871-882.


90. Reinforcement of Al-Fe-Ni alloys with the in situ formation of composite materials
G. Vourlias, N. Pistofidis, El. Pavlidou, G. Stergioudis.
Journal of Alloys and Compounds 483 (1-2) (2009) 178-181.

 

91. Nano-phenomena during exposure of plasma-sprayed ceria stabilised zirconia coatings to oxygen rich environments
G. Vourlias, N. Pistofidis, P. Psyllaki, E. Pavlidou, G. Stergioudis K. Chrissafis
Journal of Alloys and Compounds 483 (1-2) (2009) 378-381.

 

92. Plasma-Sprayed YSZ coatings: Microstructural features and resistance to molten metals
G. Vourlias, N. Pistofidis, P. Psyllaki, E. Pavlidou, G. Stergioudis, K. Chrissafis.
Journal of Alloys and Compounds 483 (1-2) (2009) 382-385.

 

93. Rapid thermal annealing temperature dependence of noise properties in Au/n-GaAs Schottky diodes with embedded InAs quantum dots in asymmetric In0.2Ga0.8As wells
N. Arpatzanis, N.A. Hastas, C.A. Dimitriadis, G. Konstantinidis, C. Charitidis, J.D. Song, W.J. Choi, and J.I. Lee
Physica Status Solidi B, 246 (2009) 880.

 

94. Backscattering coefficient and drift-diffusion mobility extraction in short channel MOS devices
Pappas, I., Ghibaudo, G., Dimitriadis, C.A., Fenouillet-Béranger, C.
Solid-State Electronics 53 (1) (2009) 54-56

 

95. Experimental characterization of the subthreshold leakage current in triple-gate FinFETs
A. Tsormpatzoglou, C. A. Dimitriadis, M. Mouis, G. Ghibaudo, N. Collaert
Solid-State Electronics 53 (2009) 359-363.

 

96. A compact drain current model of short-channel cylindrical gate-all-around MOSFETs
A. Tsormpatzoglou, D.H. Tassis, C. A. Dimitriadis,G. Ghibaudo, G. Pananakakis and R. Clerc,
Semicon. Sci. Technol. 24 (2009) 075017

 

97. A light-impact model for p-type and n-type poly-TFTs
N.P. Papadopoulos, A.A. Hatzopoulos, D.K. Papakostas, R. Picos, C.A.Dimitriadis, S. Siskos
J. Display Techn. 50 (2009) 265

 

98. Electrical characterization and design optimization of FinFETs with TiN/HfO2 gate stack
A. Tsormpatzoglou, D. H. Tassis, C. A. Dimitriadis, M. Mouis, G. Ghibaudo, G. and N. Collaert
Semicond. Sci. Technol. 24 (2009) 125001
 

99. Kinetics of thermal degradation of polymers: Complementary use of isoconversional and model-fitting methods
K. Chrissafis,  J. Therm. Anal. Calorim. 95 273 (2009)

 

100. In-situ prepared PBSu/SiO2 nanocomposites. Study of thermal degradation mechanism
A. Vassiliou, K. Chrissafis, D.N. Bikiaris
Thermochim Acta 495 120 (2009)

  

 

Επιστροφή

 

2008    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.    Magnetic moments of Fe and Y in the FeBY glass forming system

       P. Poulopoulos, S. Baskoutas, L.F Kiss, L. Bujdosó, T. Kemény, F. Wilhelm, A. Rogalev, V. Kapaklis, C. Politis, M. Angelakeris, K. Saksl, J. Non-crystal. sol. 354 587–591 (2008).

 

2.    Magnetic, magneto-optic and magnetotransport properties of nanocrystalline Co/Au multilayers with ultrathin Au interlayers

       E. Th. Papaioannou, V. Karoutsos, M. Angelakeris, O. Valassiades, P. Fumagalli, N.K. Flevaris and P. Poulopoulos

       J. Nanosci. Nanotech. 8 Issue: 9 Pages: 4323-4328 (2008).

 

3.    Structural and magnetic features of heterogeneously nucleated Fe-oxide nanoparticles

       K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, and O. Kalogirou

       J. Magn. Magn. Mater. 320 1631–1638 (2008).

 

4.    CoCr/Pt multilayers with adjustable perpendicular anisotropy

       E. Th. Papaioannou, K. Lenz, M. Charilaou, P. Fumagalli, P. Poulopoulos, M. Angelakeris, N.K. Flevaris, F. Wilhelm and A. Rogalev

       J. Appl. Phys. 103 093905-1-7 (2008).

 

5.    Pt-Co multilayers: Interface effects at the monolayer limit»

       M. Angelakeris, E.Th. Papaioannou, P. Poulopoulos, A. Vlachos, F. Wilhelm, A. Rogalev and N. K. Flevaris

       Phys.Stat. Sol (a) 205 Issue: 10 Pages: 2302-2306 (2008).

 

6.    Trapping in complex networks

       A. Kittas, S. Carmi, S. Havlin and P. Argyrakis

       European Physical Journal, Europhysics Letters, 84, 40008 (2008).

 

7.    The structural role of weak and strong links in a financial market network

       A. Garas, P. Argyrakis, S. Havlin

       European Physical Journal B, 63, 265 (2008)

 

8.    Modelling of diffusion from equilibrium diffraction fluctuations in ordered phases

       E. Arapaki, P. Argyrakis, and M. Tringides

       Surface Science, 602, 2162 (2008)

 

9.    Priority diffusion model in lattices and complex networks

       M. Maragakis, S. Carmi, D. ben- Avraham, S. Havlin and P. Argyrakis

       Physical Review E, Rapid Communication, 77, 020103 (2008)

 

10.   Diffusion characteristics of particles on energetically disordered lattices

       P. Argyrakis, E. Arapaki, S.V. Dubinin, Y.G.Groda and V.S. Vikhrenko

       Solid State Ionics, 179, 143 (2008)

 

11.   Growth of β-FeSi2 particles on silicon by reactive deposition epitaxy

       Vouroutzis, N., Zorba, T.T., Dimitriadis, C.A., Paraskevopoulos, K.M., Dózsa,L., Molnár, G.

       Journal of Alloys and Compounds 448 (1-2), pp. 202-205 (2008)

 

12.   Photoluminescence and optically detected magnetic resonance investigations of wurtzite phase 4H-SiC

       Ivanov, V.Yu., Godlewski, M., Kalabukhova, E.N., Dimitriadis, C.A., Zekentes, K.

       Optical Materials 30 (5), pp. 746-748 (2008)

 

13.   Degradation of n-channel a-Si:H/nc-Si:H bilayer thin-film transistors under DC electrical stress

       Arpatzanis, N., Hatzopoulos, A.T., Tassis, D.H., Dimitriadis, C.A., Templier, F., Oudwan, M., Kamarinos, G.

       Microelectronics Reliability 48 (4), pp. 531-536 (2008)

 

14.   A fast and compact analog buffer design for active matrix liquid crystal displays using polysilicon thin-film transistors

       Pappas, I., Siskos, S., Dimitriadis, C.A.

       IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 55 (6), pp. 537-540 (2008)

 

15.   Stability of n-channel a-Si:Hnc-Si:H bilayer thin-film transistors under dynamic stress

       Hatzopoulos, A.T., Tassis, D.H., Arpatzanis, N., Dimitriadis, C.A., Templier, F., Oudwan, M., Kamarinos, G.

       Journal of Applied Physics 103(8), art. no. 084514 (2008)

 

16.   Two dimensional simulation and modeling of the electrical behavior in nanocrystalline silicon thin-film transistors

       Archontas, N., Georgoulas, N., Dimitriadis, C.A., Templier, F., Oudwan, M., Kamarinos, G.

       Journal of Applied Physics 103 (10), art. no. 104507 (2008)

 

17.   Degradation of n-channel a-Si :H/nc-Si :H bilayer thin-       film transistors under DC electrical stress

       N. Arpatzanis, A.T. Hatzopoulos, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, F. Templier, M. Oudwan, G. Kamarinos

       Microelectron. Reliability 48, 531 (2008).

 

18.   Effect of channel width shortening on the stability of a-Si:H/nc-Si:H bilayer thin-film transistors

       Pappas, I., Dimitriadis, C.A., Siskos, S., Templier, F., Oudwan, M., Kamarinos, G.

       IEEE Electron Device Letters 29 (8), pp. 873-875 (2008)

 

19.   Threshold voltage model for short-channel undoped symmetrical double-gate MOSFETs

       Tsormpatzoglou, A., Dimitriadis, C.A., Clerc, R., Pananakakis, G., Ghibaudo, G.

       IEEE Transactions on Electron Devices 55 (9), pp. 2512-2516 (2008)

 

20.   Semianalytical modeling of short-channel effects in lightly doped silicon trigate MOSFETs

       Tsormpatzoglou, A., Dimitriadis, C.A., Clerc, R., Pananakakis, G., Ghibaudo, G.

       IEEE Transactions on Electron Devices 55 (10), pp. 2623-2631 (2008)

 

21.   Ideality factor dependence of capacitance and reverse current noise in Au/n-GaAs Schottky diodes with embedded self-assembled InAs quantum dots

       Arpatzanis, N., Hastas, N.A., Dimitriadis, C.A., Charitidis, C., Song, J.D., Choi, W.J., Lee, J.I.

       Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics 5 (12), pp. 3617-3621 (2008)

 

22.   QD technology and market prospects in the sectors of space exploration, biomedicine, defense, and security

       Charitidis, C.A., Golnas, A., Chouliaras, F., Arpatzanis, N., Dimitriadis, C.A., Lee, J.I., Bakolias, C.

       Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics 5 (12), pp. 3872-3876 (2008)

 

23.   Comparison of two analog buffers implemented with low temperature polysilicon thin-film transistors for active matrix displays applications

       Pappas, I., Siskos, S., Ghibaudo, G., Dimitriadis, C.A.

       Physica Status Solidi(C) Current Topics in Solid State Physics 5 (12), pp. 3854-3857 (2008)

 

24.   Semianalytical modeling of short-channel effects in Si double gate, tri-gate and gate-all-around MOSFETs

       Tsormpatzoglou, A., Dimitriadis, C.A., Clerc, R., Pananakakis, G., Ghibaudo, G.

       Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics 5 (12), pp. 3605-3608 (2008)

 

25.   Morphology, structure, chemical composition and light emitting properties of very thin anodic silicon films, fabricated using short monopulses of current

       S. Gardelis, A.G. Nassiopoulou, F. Petraki, S. Kennou, I. Tsiaoussis and N. Frangis

       J. Appl. Phys. 103, 103536 (2008)

 

26.   Structural, Microstructural and Magnetic Properties of Nanocomposite Isotropic Sm(CobalFe0.1MyZr0.04B0.04)7.5 Ribbons with M=Ni,Cu and y=0.09 and 0.12

       S. S. Makridis, I. Panagiotopoulos, I. Tsiaousis, N. Frangis, E. Pavlidou, K. Chrisafis, G. F. Papathanasiou, K. Efthimiadis, G. C. Hadjipanayis and D. Niarchos

       J. of Magnetism and Magnetic Materials, 320 (19), 2322-2329 (2008)

 

27.   Growth, optical and nanostructural properties of magnetron sputtered ZnO thin films deposited on polymeric substrates

       C. Koidis, S. Logothetidis, D. Georgiou, A. Laskarakis, S. Lousinian, I. Tsiaoussis and N. Frangis

       Phys Stat Sol (a) 205 (8), 1988-1992 (2008)

 

28.   Columnar growth of ultra-thin nanocrystalline Si films on quartz by Low Pressure Chemical Vapor Deposition: accurate control of vertical size

       Ch. B. Lioutas, N. Vouroutzis, I. Tsiaoussis, N. Frangis, S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou

       physica status solidi (a), 205 (11), 2615-2620 (2008)

 

29.   Self-assembled hexagonal ordering of Si nanocrystals embedded in SiO2 nanodots

       A. G. Nassiopoulou, V. Gianneta, M. Huffman, M. Reading, J. A.Van Den Berg, I. Tsiaoussis and N. Frangis

       Nanotechnology, 19, 495605 (2008)

 

30.   Structural properties of ultrathin InGaN/GaN quantum wells

       S.-L. Sahonta, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopulos, C. Salcianu, E. J. Thrush, Th. Karakostas

       Physica Status Solidi (a) 205, 2556-2559 (2008)

 

31.   Strain relaxation in AlN/GaN heterostructures grown by molecular beam epitaxy

       G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias, S.-L. Sahonta, J. Kioseoglou, N. Vouroutzis, I. Hausler, W. Neumann, E. Iliopoulos, A. Georgakilas, and Th. Karakostas

       Physica Status Solidi (a) 205, Iss. 11, 2569-2572 (2008)

 

32.   Atomic-scale configuration of catalyst particles on GaN nanowire"

       Th. Kehagias, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, C. Chèze, L. Geelhaar, H. Riechert, and Th. Karakostas

       Physica Status Solidi (c) 5, Iss. 12, 3716-3719 (2008)

 

33.   Defect characterization and analysis of III-V nanowires grown by Ni-promoted MBE

       L. Lari, R.T. Murray, M.H. Gass, T. J. Bullough, P.R. Chalker, J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopulos , Th. Kehagias, Ph. Komninou, Th. Karakostas, C. Chèze, L. Geelhaar, H. Riechert

       Physica Status Solidi (a) 205, Iss. 11, 2589 (2008)

 

34.   Step-induced misorientation of GaN grown on r-plane sapphire

       J. Smalc-Koziorowska, G. P. Dimitrakopulos, S.-L. Sahonta, G. Tsiakatouras, A. Georgakilas, and Ph. Komninou

       Applied Physics Letters 93, 021910 (2008)

 

35.   Dislocation core investigation by geometric phase analysis and the dislocation density tensor

       J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, Ph Komninou, Th Karakostas, and E. C. Aifantis

       Journal of Physics D: Applied Physics 41, 035408, 1-8 (2008)

 

36.   Effect of AlN interlayers in the structure of GaN-on-Si grown by plasma-assisted MBE

       A. Adikimenakis, S.-L. Sahonta, G. P. Dimitrakopulos, J. Domagala, Th. Kehagias, Ph. Komninou, E. Iliopoulos, and A. Georgakilas

       Journal of CrystalGrowth doi:10.1016/j.jcrysgro.2008.10.085, (2008)

 

37.   Nonsingular dislocation and crack fields: implications to small volumes

       J. Kioseoglou, I. Konstantopoulos, G. Ribarik, G. P. Dimitrakopulos and E. C. Aifantis

       Microsystem Technologies – Micro and Nanosystems Information Storage and processing systems 15, 117-121 (2008)

 

38.   Study of InN/GaN interfaces using molecular dynamics

       J. Kioseoglou, E. Kalessaki, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

       Journal of Materials Science 43, 3982–3988 (2008)

 

39.   Crystallization of Amorphous Silicon Thin Films: Comparison Between Experimental and Computer Simulation Results

       J. Kioseoglou, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopulos, I. P. Antoniades, M.K. Hatalis and Th. Karakostas

       Journal of Materials Science 43,3976–3981 (2008)

 

40.   Microstructure of defects in InGaN/GaN quantum well heterostructures

       S.-L. Sahonta, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, Th. Karakostas, C. Salcianu and E.J. Thrush

       Journal of Physics: Conference Series, 126, 2008, art. No 012048.

 

41.   n-p transformation in TlBi1-ΧSbΧTe2 system

       K.M. Paraskevopoulos, E.S. Vinga, E. Hatzikraniotis, M. Ozer, A. Anagnostopoulos, E.K. Polychroniadis

       J. of Alloys and Compounds doi:10.1016/j.jallcom.2007.12.029 (2008)

 

42.   Synthetic Conditions and Their Doping Effect on β-K2Bi8Se13       Th. Kyratsi, E. Kika, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos, K. Chrissafis, M.G. Kanatzidis

       J. of Alloys and Compounds doi:10.1016/j.jallcom.2008.06.143.

 

43.   Structural role and coordination environment of Fe in Fe2O3-PbO-SiO2-Na2O composite glasses

       F. Pinakidou, M. Katsikini, P. Kavouras, F. Komninou, Th. Karakostas, E.C. Paloura

       Journal of Non-Crystalline Solids 354, 105 (2008)

 

44.   X-ray absorption fine structure study of In implanted GaN:Effect of annealing

       M. Katsikini, F. Pinakidou, E. C. Paloura, F. Boscherini, E. Wendler, W. Wesch

       Materials Science & Engineering B, 152, 132 (2008)

 

45.   Temperature dependent EXAFS of InN

       M. Katsikini, F. Pinakidou, E. C. Paloura, Ph. Komninou, A. Georgakilas, E. Welter

       Physica Status Solidi (a), 205, 2611 (2008). (a) (presented at the 3rd International Conference on Micro-Nanoelectronics, Nanotechnology & MEMs, Athens, Nov. 2007)

 

46.   Effect of composition in the bonding environment of In in InAlN and InGaN epilayers

       M. Katsikini, F. Pinakidou, E. C. Paloura, Ph. Komninou, E. Iliopoulos, A. Adikimenakis, A. Georgakilas, E. Welte

       Physica Status Solidi (a), 205, 2593 (2008).(a) (presented at the 3rd International Conference on Micro-Nanoelectronics, Nanotechnology & MEMs, Athens, Nov. 2007)

 

47.   Effect of annealing on the structural role of Fe in composite Fe- and Zn-rich materials: a XAFS study

       F. Pinakidou, M. Katsikini, G. Kaimakamis, Th. Kehagias, E.C. Paloura

       Journal of Alloys and Compounds, doi:10.1016/j.jallcom.2008.07.175 (2008)

 

48.   Determination of the crystallization ratio in a series of Fe-containing vitroceramic products by means of XAFS spectroscopies

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura

       Journal of Non-Crystalline Solids, 354, 5053 (2008).

 

49.   Controlled growth of porous networks in phosphide semiconductors

       A. Delimitis, Ph. Komninou, Th. Kehagias, E. Pavlidou, Th. Karakostas, P. Gladkov, D. Nohavica

       Journal of Porous Materials 15, 75-81 (2008)

 

50.   Interface controlled active fracture modes in glass-ceramics

       P. Kavouras, Th. Kehagias, Ph. Komninou, K. Chrissafis, C. Charitidis, Th. Karakostas

       Journal of Materials Science 43, Iss. 11, 3954-3959 (2008).

 

51.   Micropore modification in InP

       D. Nohavica, P. Gladkov, Z. Jarchovský, J. Zelinka, Ph. Komninou, A. Delimitis, Th. Kehagias, and Th. Karakostas

       Physica Status Solidi (a) 205, Iss. 11, 2577 (2008).

 

52.   Photochromic behaviour of spiropyran in polystyrene and polycaprolactone thin films: effect of UV absorber and antioxidant compound

       A. Samoladas, D. Bikiaris, T. Zorba, K. Paraskevopoulos, A. Jannakoudakis

       Dyes and Pigments 76, 386 (2008)

 

53.   Studying Wall Paintings in Berati Castle (Albania): Comparative Examination of Materials and Techniques in XIVth and XVIth Century Churches

       N. Civici, M. Anastasiou, T. Zorba, K. M. Paraskevopoulos, T. Dilo, F. Stamati, M. Arapi

       Journal of Cultural Heritage 9, 207 (2008)

 

54.   Nanocomposites of isotactic poly(propylene) with carbon nanoparticles exhibiting enhanced stiffness, thermal stability and gas barrier properties

       A. Vassiliou, D. Bikiaris, K. Chrissafis, K. M. Paraskevopoulos, S.Y. Stavrev, A. Docoslis

       Composites Science and Technology 68, 933 (2008)

 

55.   Studying Dental Ceramic-Bioactive Glass Composites

       E. Kontonasaki, N. Kantiranis, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

       Key Engineering Materials 361-363, 881 (2008)

 

56.   Combined FTIR and SEM-EDS Study of Bi2O3 Doped ZnO-SnO2 Ceramics

       T. Ivetić, M. V. Nikolić, K. M. Paraskevopoulos, E. Pavlidou, T. T. Zorba, P. M. Nikolić, M. M. Ristić

       Journal of Microscopy 232, 498 (2008)

 

57.   Far infrared reflectivity spectra of lead-telluride doped with Ytterbium

       P.M. Nikolic, D. Lukovic, S.S. Vujatovic, K. Paraskevopoulos, M.V. Nikolic, V. Blagojevic, T.T. Zorba, B. Stamenovic, W. König

       J. of Alloys and Compounds 466, 319 (2008)

 

58.   Urea- Formaldaehyde resins characterization by FTIR and TG-DTA

       T. Zorba, E. Papadopoulou, A. Hatjiissaak, K.M. Paraskevopoulos, K. Chrissafis

       Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 92, 29 (2008)

 

59.   Infrared reflection spectroscopy of Zn2SnO4 thin films deposited on silica substrate by radio frequency magnetron sputtering

       M. V. Nikolic, K. Satoh, T. Ivetic, K. M. Paraskevopoulos, T. T. Zorba, V. Blagojevic, L. Mancic, P. M. Nikolic

       Thin Solid Films 516, 6293 (2008)

 

60.   Crystal/Glass Phase Change in K1-xRbxSb5S8 (x = 0.25, 0.5, 0.75) Studied through Thermal Analysis Techniques

       A. Kaidatzis, J.B. Wachter, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, M. G. Kanatzidis

       J. of Non-Crystalline solids 354, 3643 (2008)

 

61.   Effect of acid-treated multi wall carbon nanotubes on the mechanical, permeability, thermal properties and thermo-oxidative stability of isotactic polypropylene

       D. Bikiaris, A. Vassiliou, K. Chrissafis, K. M. Paraskevopoulos, A. Jannakoudakis and A. Docoslis

       Polymer Degradation and Stability 93, 952 (2008)

 

62.   Microstructural characterization and comparative evaluation of physical, mechanical and biological properties of three ceramics for metal-ceramic restorations

       E. Kontonasaki, N. Kantiranis, L. Papadopoulou, X. Chatzistavrou, T. Zorba, A. Sivropoulou, K. Chrissafis, K. M. Paraskevopoulos, P. T. Koidis

       Dental Materials 24, 1362 (2008)

 

63.   Substitution of Bi for Sb and its Role in the Thermoelectric Properties and Nanostructuring in Ag1-xPb18MTe20 (M = Bi, Sb) (x = 0, 0.14, 0.3)

       Mi-Kyung Han, Khang Hoang, Huijun Kong, Robert Pcionek, Ctirad Uher, Konstantinos M. Paraskevopoulos, S.D. Mahanti, Merkouri G. Kanatzidis

       Chemistry of Materials 20, 3512 (2008)

 

64.   Far infrared properties of PbTe doped with Bismuth

       P.M. Nikolic, K.M. Paraskevopoulos, S.S. Vujatovic, A. Bojicic, T.T. Zorba, M.V. Nikolic, B. Stamenovic, T. Ivetic, V. Blagojevic

       Journal of Materials Science 43, 5516 (2008)

 

65.   Thermal and dynamic mechanical behavior of bionanocomposites: fumed silica nanoparticles dispersed in poly(vinyl pyrrolidone), chitosan and poly(vinyl alcohol)

       K. Chrissafis, K. M. Paraskevopoulos, G.Z. Papageorgiou and D. Bikiaris

       J of Applied Polymer Science 110, 1739 (2008)

 

66.   Far infrared study of local impurity modes of Gd doped PbTe

       P.M. Nikolic, K.M. Paraskevopoulos, S.S. Vujatovic, M.V. Nikolic, A. Bojicic, T. Zorba, B. Stamenovic, V. Blagojevic, M. Jovic, M. Dasic, W. König

       Materials Chemistry and Physics 112, 496 (2008)

 

67.   Far infrared reflectance of sintered Zn2TiO4

       M. V. Nikolić, N. Obradović, K. M. Paraskevopoulos, T. T. Zorba, S. M. Savić, M. M. Ristić

       Journal of Materials Science 43, 5564 (2008)

 

68.   Far infrared spectroscopy of Pb0.85Sn0.15Te alloy doped with Ni

       Pantelija M. Nikolić, Stevan S.Vujatović, Danijela Luković Golić, Nebojša J. Labus, Konstantinos M. Paraskevopoulos, Kostas T. Zorbas, MariaVesna Nikolić, Aleksandar Bojičić, Vladimir Blagojević, Wolfgang König

       International Journal of Materials Research 99, 1393 (2008)

 

69.   Surface modification of poly(ethylene terephthalate) polymeric films for flexible electronics applications

       A. Laskarakis, S. Logothetidis, S. Kassavetis, E. Papaioannou, Thin Solid Films, Volume 516, Issue 7, Pages 1443-1448 (2008)

 

70.   Optical and structural properties of ZnO for transparent electronics

       S. Logothetidis, A. Laskarakis, S. Kassavetis, S. Lousinian, C. Gravalidis, G. Kiriakidis

       Thin Solid Films, Volume 516, Issue 7, Pages 1345-1349 (2008)

 

71.   Nanoparticle formation by the debris produced by femtosecond laser ablation of silicon in ambient air

       N.G. Semaltianos, W. Perrie, V. Vishnyakov, R. Murray, C.J. Williams, S.P. Edwardson, G. Dearden, P. French, M. Sharp, S. Logothetidis, K.G. Watkins,aterials Letters, Volume 62, Issue 14, Pages 2165-2170 (2008)

 

72.   Different nanostructures identified in boron nitride thin films grown on Si (100) by rf magnetron sputtering

       N. Frangis, I. Tsiaoussis, Y. Panayiotatos, S. Logothetidis

       Diamond and Related Materials, In Press, (2008)

 

73.   AFM study of the thrombogenicity of carbon-based coatings for cardiovascular applications

       V. Karagkiozaki, S. Logothetidis, A. Laskarakis, G. Giannoglou, S. LousinianMaterials Science and Engineering: B, Volume 152, Issues 1-3, 25 Pages 16-21 (2008)

 

74.   Albumin and fibrinogen adsorption on boron nitride and carbon-based thin films

       S. Lousinian, N. Kalfagiannis, S. Logothetidis

       Materials Science and Engineering: B, Volume 152, Issues 1-3, Pages 12-15 (2008)

 

75.   In-situ and real-time protein adsorption study by Spectroscopic Ellipsometry

       S. Lousinian, S. Logothetidis

       Thin Solid Films, Volume 516, Issue 22, Pages 8002-8008 (2008)

 

76.   Trapping and release of impurities in TiN: A first-principles study

       Tsetseris, L., Kalfagiannis, N., Logothetidis, S., Pantelides, S.T. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 78 (9) (2008)

 

77.   Femtosecond laser ablation characteristics of nickel-based superalloy C263

       Semaltianos, N.G., Perrie, W., French, P., Sharp, M., Dearden, G., Logothetidis, S., Watkins, K.G. 

       Applied Physics A: Materials Science and Processing, pp. 1-11

 

78.   II-VI semiconductor nanoparticles synthesized by laser ablation

       Semaltianos, N.G., Logothetidis, S., Perrie, W., Romani, S., Potter, R.J., Sharp, M., French, P., (...), Watkins, K.G.,  Applied Physics A: Materials Science and Processing, pp. 1-7 (2008)

 

79.   Flexible organic electronic devices: Materials, process and applications

       Logothetidis, S.

       Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 152 (1-3), pp. 96-104

 

80    Atomic force microscopy probing platelet activation behavior on titanium nitride nanocoatings for biomedical applications

       Karagkiozaki, V., Logothetidis, S., Kalfagiannis, N., Lousinian, S., Giannoglou, G.       Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine(in press) (2008)

 

81.   Spin-off creation behaviour of universities an dresearch institutions : an initial approach for nanotechnology

       M. Chachamidou, S. Logothetidis

       Int. J. Technology Transfer and Commercialisation, Vol 7, No 4, p.384-397 (2008)

 

82.   Growth mechanisms of silicon oxide nano-layers grown onto polymeric substrates for flexible electronics applications

       D. Georgiou, A. Laskarakis, C. Koidis, N. Goktsis, S. Logothetidis

       Physica status solidi (C), Volume 5, Issue 10, pp. 3387-3391 (2008)

 

83.   Real-time spectroscopic ellipsometry for protein adsorption study and pH effect

       S. Lousinian, S. Logothetidis

       Physica status solidi (C), Volume 5, Issue 5, pp. 1295-1299 (2008)

 

84.   In-situ and real-time investigation of ZnO thin films growth onto rigid and flexible substrates

       C. Koidis, S. Logothetidis, D. Georgiou, A. Laskarakis,Physica status solidi (C), Volume 5, Issue 5, pp.1366-1369 (2008)

 

85.   Investigation of the optical properties of organic-inorganic hybrid polymers by IR to Vis-fUV spectroscopic ellipsometry

       S. Logothetidis, A. Laskarakis, D. Georgiou, S. Amberg-Schwab, U. Weber        Physica status solidi (C), Volume 5, Issue 5, pp.1265-1269 (2008)

 

86.   In-situ and real-time monitoring of high barrier layers growth onto polymeric substrates

       D. Georgiou, S. Logothetidis, C. Koidis, A. Laskarakis        Physica status solidi (C), Volume 5, Issue 5, pp.1300-1303 (2008)

 

87. Correlation between structural and electrical properties of heavily lithiated boron οxide solid electrolytes E. E. Horopanitis, G. Perentzis, A. Beck, L. Guczi, G. Peto and L. Papadimitriou, J. Non-Cryst. Solids 354, 374 (2008)

 

88. Ion transport through LiCoO2/xLi2O-B2O3 thin film bi-layers

       E. E. Horopanitis, G. Perentzis, E. Pavlidou and L. Papadimitriou

       J. Non-Cryst. Solids 354, 386 (2008)

 

89.   Modified π-states in ion irradiated carbon

       G. Kovach, A. Karacs, G. Radnoczi, H. Csorbai, L. Guczi, M. Veres, M. Koos, L. Papadimitriou, A. Solyom and G. Peto

Appl. Surf. Sci. 254, 2790 (2008)

 

90.   Influence of different substrates on the ionic conduction in LiCoO2/ LiNbO3 thin-film bi-layers

       E.E. Horopanitis, G. Perentzis and L. Papadimitriou

       Physica Status Solidi (c) 5, 3763 (2008).

 

91.   Characterization of stabilized/solidified refinery oily sludge and incinerated refinery sludge with cement using XRD, SEM and EXAFS

       Karamalidis, A.K., Psycharis, V., Nicolis, I., Pavlidou, E., Bénazeth, S., Voudrias, E.A.

       Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 43 (10), pp.1144-1156, 2008

 

92.   Preparation and characterisation of platinum- And gold-coated copper, iron, cobalt and nickel deposits on glassy carbon substrates

       Papadimitriou, S., Tegou, A., Pavlidou, E., Armyanov, S., Valova, E., Kokkinidis, G., Sotiropoulos,

       S. Electrochimica Acta, 53 (22), pp.6559-6567, 2008

 

93.   Mechanical alloying synthesis of K2Bi8Se 13- type solid solutions

       Toumpas, N., Kyratsi, T., Hatzikraniotis, E., Tsiappos, A., Pavlidou, E., Paraskevopoulos, K.M., Chung, D.Y., Kanatzidis, M.G.

       Materials Research Society Symposium Proceedings, 1044, pp.83-88, 2008.

 

94.   Comparative examination of the microstructure and high temperature oxidation performance of NiCrBSi flame sprayed and pack cementation coatings

       Chaliampalias, D., Vourlias, G., Pavlidou, E., Skolianos, S., Chrissafis, K., Stergioudis, G.

       Applied Surface Science, . Article in Press 2008.

 

95.   A morphological and microstructural study of flame-sprayed zinc coatings on low-alloyed steels as a contribution to explaining their corrosion resistance

       D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       Physica Status Solidi (a) 205 (2008) 1566-1571

 

96.   Microstructural phenomena controlling losses in NiCuZn-Ferrites as studied by Transmission Electron Microscopy

       D. Sakellari, V. Tsakaloudi, E.K. Polychroniadis, V. Zaspalis

       J. American Ceramic Society 91 (2008) 366-371

 

97.   Microstructural investigation of 3C-SiC islands grown by VLS mechanism on 6H-SiC substrate

       A. Andreadou, M. Soueidan, I. Tsiaoussis, E.K. Polychroniadis, G. Ferro, N. Frangis

       J. Crystal Growth 310 (2008) 1799-1803

 

98.   Prospects for 3C-SiC bulk crystal growth

       D. Chaussende, F. Mercier, A. Boulle, F. Conchon, M. Soueidan, G. Ferro, A. Mantzari, A. Andreadou, E.K. Polychroniadis, C. Balloud, S. Juillaguet, J. Camassel, M. Pons 

       J. Crystal Growth 310 (2008) 976-981

 

99.   High pressure Raman studies of carbon nanotube

       D. Christofilos, J. Arvanitidis, E. Efthimiopoulos, X. Zhao, Y. Ando, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves, and G. A. Kourouklis

       Journal of Physics: Conference Series 121, 162003.1-5 (2008)

 

100. Structural support of the external tubes in double-wall carbon nanotubes

       J. Arvanitidis, D. Christofilos, G. A. Kourouklis, S. Ves, T. Takenobu, Y. Iwasa, and H. Kataura

       High Pressure Research, 28, 591-595 (2008)

 

101. Mechanism and kinetics of the formation of zinc pack coatings

       G. Vourlias, N. Pistofidis, K. Chrissafis, El. Pavlidou, G. Stergioudis

       J. Therm. Anal. Calorim., 91 (2008) 497

 

102. High – temperature oxidation of precipitation hardening steel

       G. Vourlias, N. Pistofidis, K. Chrissafis

       Thermochimica Acta, 478 (2008) 28

 

103. High temperature oxidation and corrosion in marine environments of thermal spray deposited coatings

       D. Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis, S. Skolianos, K. Chrissafis

       Applied surface Science, 255 (2008) 3104

 

104. Synthesis and characterization of inverse spinel LiNiVO4 and LiCoVO4 with impedance Spectroscopy

       A. Kazakopoulos, Ch. Sarafidis, K. Chrissafis, O. Kalogirou

       Solid State Ionics, 179 (2008) 1980

 

105. Interatomic potential calculations of III(Al,In)-N planar defects with a III-species environment approach

       Kioseoglou, Ph Komninou and Th Karakostas

       Phys. stat. sol. (b) 245 (2008) 1118–1124

 

106. Electron microscopy investigation of extended defects in non-polar gallium nitride layers deposited on r-plane sapphire

       J.Smalc-Koziorowska, Ph. Komninou, S.-L. Sahonta, J. Kioseoglou, G. Tsiakatouras, A.Georgakilas

       Phys. stat. sol (c) 5 (12), (2008) 3748–3751 / DOI 10.1002/pssc.200780211

 

107. Enhanced Efficiency in Ultrathin InGaN/GaN Quantum Wells

       S.-L. Sahonta, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopulos, C. Salcianu, E. J. Thrush  and Th. Karakostas

       Phys. stat. sol (a) in press 2008

 

108  Fano effect in quasi-one-dimensional wires with short- or finite-range impurities

       Vassilios Vargiamidis, Philomela Komninou and Hariton M. Polatoglou

       Phys. stat. (c) 5, (2008) 3813–3817 / DOI 10.1002/pssc.200780131

 

109. Effects of stress-relieving AlN interlayers in GaN-on-Si grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy

       Adikimenakis A, Sahonta, S.-L., Dimitrakopulos, G., Domagala, J., Komninou, P., Georgakilas, A

       MRS Symposium Proceedings Vol. 1068 (2008) 153-158  

 

Επιστροφή

 

2007     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.    Effect of ion implantation on the mechanical behavior of GaN films

       P. Kavouras, Ph. Komninou, Th. Karakostas

       Thin Solid Films 515 (2007) 3011 – 3018

 

2.    Structural characterization of Na2O-SiO2-CaO glass ceramics reinforced with Electric Arc Furnace Dust

       I. Tsilika and Ph. Komninou,

       J. Eur. Ceram. Soc. 27 (2007) 2423-2431

 

3.    Atomic core configurations of the a-screw basal dislocation in wurtzite GaN

       I. Belabbas, G. Nouet, Ph. Komninou

       Journal of Crystal Growth 300 (2007) 212-216

 

4.    Glass-ceramic materials from electric arc furnace dust

       P. Kavouras, Th. Kehagias, I. Tsilika, G. Kaimakamis, K. Chrissafis, D. Papadopoulos, and Th. Karakostas

       Journal of  Hazardous Materials 139, Iss. 3, 424-429 (2007).

 

5.    Strain distribution of thin InN epilayers grown on (0001) GaN templates by molecular beam epitaxy

       A. Delimitis, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, Th. Karakostas, G. Nouet. Applied Physics Letters 90, 061920 (2007)

 

6.    EAFD-loaded vitreous and glass-ceramic materials

       P. Kavouras, Th. A. Ioannidis, Th. Kehagias, I. Tsilika, K. Chrissafis, S. Kokkou, A. Zouboulis, Th. Karakostas

       Journal of the European Ceramic Society 27, Iss. 5, 2317-2323 (2007)

 

7.    Growth modes of nanocrystalline Ni/Pt multilayers with deposition temperature

       V. Karoutsos, P. Papasotiriou, P. Poulopoulos, V. Kapaklis, C. Politis, M. Angelakeris, Th. Kehagias, N.K. Flevaris, E.Th. Papaioannou

       Journal of Applied Physics 102, 043525 (2007)

 

8.    Axial and radial growth of Ni-induced GaN nanowires

       L. Geelhaar, C. Chèze, W.M. Weber, R. Averbeck, H. Riechert, Th. Kehagias, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, Th. Karakostas

       Applied Physics Letters 91, 093113 (2007)

 

9.    Hybrid approach to the synthesis of FePt / Fe3B nanocomposite magnets

       O. Crisan, M. Angelakeris, Th. Kehagias, G. Filoti

       Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 9, Iss. 9, 2734 – 2737 (2007)

 

10.  3D modelling of misfit networks in the interface region of heterostructures

       T.D. Young, J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopulos, P. Dłużewski and Ph. Komninou

       Journal of Physics D – Applied Physics 40, 4084-4091 (2007)

 

11.  Controlled synthesis and phase characterization of Fe-based nanoparticles obtained by thermal decomposition

       K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, M. Moulla, I. Tsiaoussis, C. Martinez-Boubeta, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara and O. Kalogirou

       J. Magn. Magn. Mater. 316, Issue 2, e1-e4 (2007)

 

12.  Magnetism and magneto-optics of nanocrystalline Ni/Pt multilayers grown by e-beam evaporation at room temperature

       E. Th. Papaioannou, M. Angelakeris, N. K. Flevaris, P. Fumagalli, Ch. Mueller, A. Troupis, A. Spanou, V. Karoutsos, and P. Poulopoulos, V. Kapaklis and C. Politis

       J. Appl. Phys. 101 023913 (2007)

 

13.  Electromagnetic waves penetration and magnetic properties of AgPt/Co nanostructures

       A. Rinkevich, L. Romashev, M. Milyaev, E. Kuztetsov, M. Angelakeris and P. Poulopoulos

       J. Magn. Magn. Mater. 317, 15-19 (2007)

 

14.  Oxidation process of Fe nanoparticles

       K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, N. Frangis, M. Angelakeris, O. Kalogirou, A. Delimitis and C. Dendrinou-Samara

       Modern Physics Letters B 21, 1143 (2007)

 

15.  Effect of air exposure on structural and magnetic features of FeCo nanoparticles

       S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, M. Angelakeris, I. Tsiaoussis, O. Kalogirou, C. Desvaux, C. Amiens and B. Chaudret

       Modern Physics Letters B 21, 1161(2007)

 

16.  Annealing effect on the induced magnetism of Platinum in FePt nanoparticles

       F. Wilhelm, A. Rogalev, P. Poulopoulos, M. Angelakeris, J. Tsiaoussis, K. Simeonidis, S. Mourdikoudis and  O. Kalogirou

       Modern Physics Letters B 21, 1189 (2007)

 

17 Influence of a complex network substrate on reaction-diffusion processes

       L. K. Gallos and P. Argyrakis

       Journal of Physics: Condensed Matter 19, 065123 (2007)

 

18.  Using neural nets for eliminating noise in experimental signals

       G.D.Karatasios, I.P. Antoniades, E. Fournou, and P. Argyrakis,

       Applied Mathematical Sciences, 1, 915 (2007)

 

19.  Evolution of vocabulary on scale- free and random networks

       A. Kalampokis, K. Kosmidis and P. Argyrakis

       Physica A 379, 665 (2007)

 

20.  Correlation study of the Athens Stock Exchange

       A. Garas and P. Argyrakis

       Physica A380, 399 (2007)

 

21.  Improving immunization strategies

       L. K. Gallos, F. Liljeros, P. Argyrakis, A. Bunde and S. Havlin

       Physical Review E, 75, 045104 (2007)

 

22.  Tracer diffusion in ordered lattice-gas systems with defect-control"  

      P. Argyrakis, A.A. Chumak and M. Maragakis

       Physical Review B, 76, 054209 (2007)

 

23.  Scale free networks resistant to intentional attacks

       L. K. Gallos and P. Argyrakis

       Europhysics Letters, 80, 58002, (2007)

 

24.  Determination of            bulk and interface density of states in polycrystalline silicon thin film transistors

       Arpatzanis, N., Dimitriadis, C.A., Siskos, S.,         Hatzopoulos, A.A., Kamarinos, G.

       Thin Solid Films 515 (19 SPEC. ISS.), pp. 7581-7584 (2007)

 

25.  A new analog buffer using low-temperature polysilicon thin-film transistors for active-matrix, displays

       Pappas, I., Siskos, S., Dimitriadis, C.A.

       IEEE Transactions on Electron Devices 54 (2), pp. 219-224 (2007)

 

26.  1/f noise characterization of amorphous/ nanocrystalline silicon bilayer thin-film transistors

       Hatzopoulos, A.T., Arpatzanis, N., Tassis, D.H., Dimitriadis, C.A., Templier, F., Oudwan, M., Kamarinos, G.

       Solid-State Electronics 51 (5), pp. 726-731 (2007)

 

27.  Above-threshold drain current model including band tail states in nanocrystalline silicon thin-film transistors for circuit implementation

       Pappas, I., Dimitriadis, C.A., Templier, F., Oudwan, M., Kamarinos, G.

       Journal of Applied Physics 101 (8), art. no. 084506 (2007)

 

28.  Semi-analytical modeling of short-channel effects in Si and Gesymmetrical double-gate MOSFETs

       Tsormpatzoglou, A., Dimitriadis, C.A., Clerc, R., Rafhay, Q., Pananakakis, G., Ghibaudo, G.

       IEEE Transactions on Electron Devices 54 (8), pp. 1943-1952 (2007)

 

29.  Study of the drain leakage current in bottom-gated nanocrystalline silicon thin-film transistors by conduction and low-frequency noise measurements

       Hatzopoulos, A.T., Arpatzanis, N., Tassis, D.H., Dimitriadis, C.A., Oudwan, M., Templier, F., Kamarinos, G.

       IEEE Transactions on Electron Devices 54(5), pp. 1076-1082  (2007)

 

30.  Current-voltage and noise characteristics of reverse-biased Au/n-GaAs Schottky diodes with embedded InAs quantum dots

       Arpatzanis, N., Tassis, D.H., Dimitriadis, C.A., Charitidis, C., Song, J.D., Choi, W.J., Lee, J.I.

       Semiconductor Science and Technology 22 (10), art. no. 002, pp. 1086-1091  (2007)

 

31.  Effect of rapid thermal annealing on the noise properties of InAs/GaAs quantum dot structures

       Arpatzanis, N., Tsormpatzoglou, A., Dimitriadis, C.A., Song, J.D., Choi, W.J., Lee, J.I., Charitidis, C.

       Journal of Applied Physics 102 (5), art. no. 054302  (2007)

 

32.  Stability of amorphous-silicon and nanocrystalline silicon thin-film transistors under DC and AC stress

       A.T. Hatzopoulos, N. Arpatzanis, D. H. Tassis, C.A. Dimitriadis, F. Templier, M. Oudwan, and G. Kamarinos

       IEEE Electron Dev. Lett. 28, 803 (2007)

 

33.  Effect of channel width on the electrical characteristics of amorphous/ nanocrystalline silicon bilayer thin-film transistors

       Hatzopoulos, A.T., Arpatzanis, N., Tassis, D.H., Dimitriadis, C.A., Templier, F., Oudwan, M., Kamarinos, G.

       IEEE Transactions on Electron Devices 54 (5), pp. 1265-1269  (2007)

 

34.  The growth of Pd thin films on 6H-SiC (0001) substrates

       I. Tsiaoussis, N. Frangis, C. Manolikas, T.A. Nguyen Tan

       J. of Cryst. Growth, 300 (2), 368-373 (2007)

 

35.  Ultra thin films with embedded Si nanocrystals fabricated by electrochemical dissolution of bulk crystalline Si  in the transition regime between porosification and electropolishing

       S. Gardelis, I. Tsiaoussis, N. Frangis and A.G. Nassiopoulou

       Nanotechnology, 18 (11), 115705 (2007)

 

36.  Influence of grain size on ultrafast carrier dynamics in thin nanocrystalline silicon films

       E. Lioudakis, A. Othonos, A.G. Nassiopoulou, Ch.B. Lioutas, N. Frangis

       Applied Physics Letters, 90 (19), art no 191114 (2007)

 

37.  The role of surface vibrations and quantum confinement effect to the optical properties of very thin nanocrystalline silicon films

       Emmanouil Lioudakis, Antreas Antoniou, Andreas Othonos, Constantinos Christofides, A.G. Nassiopoulou, Ch.B. Lioutas, N. Frangis

       J. Appl. Phys. 102, 083534 (2007)

 

38.  FTIR Reflectivity spectra of Thermoelectric K2Sb8Se13 crystals, Proceedings of the 25th International Conference on Thermoelectrics

       E. Harzikraniotis, Th. Hassapis, Th. Kyratsi, K. M. Paraskevopoulos, M. G. Kanatzidis

       IEEE Vol. Nr 06TH8931, p. 573, 2007

 

39.  n-to-p Transition on K2Bi8-xSbxSe13 Series, Proceedings of the 25th International Conference on Thermoelectrics

       T. Kyratsi, E. Hatzikraniotis, A. Tsiappos, K.M. Paraskevopoulos, M.G. Kanatzidis

       IEEE Vol. Nr 06TH8931, p. 590, 200790, 2007

 

40.  On the distribution and bonding environment of Zn and Fe in glasses containing Electric Arc Furnace Dust: a μ-XAFS and μ-XRF study

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, P. Kavouras, Th. Kehagias, Ph. Komninou, Th. Karakostas, A. Erko

       Journal of Hazardous Materials, 142, 297 (2007)

 

41.  On the local coordination of Fe in Fe2O3 – glass and Fe2O3 – glass ceramic systems containing Pb, Na and Si

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, O. Kalogirou, A. Erko

       Journal of Non Crystalline Solids, 353, 2717 (2007)

 

42.  Modification of the N bonding environment in GaN after high – dose Si implantation: An x-ray absorption study

       M. Katsikini, F. Pinakidou, E. C. Paloura, F. Boscherini

       Journal of Applied Physics, 101, 83510 (2007)

 

43.  On the thermal stability of vitrified industrial wastes using microscale synchrotron radiation based techniques

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E.C. Paloura

       Journal of Applied Physics 102, 113512 (2007)

 

44.  Raman and near-edge X-ray absorption fine structure characterization of GaN implanted with O, Ar, Xe,Te and Au

       M. Katskini, J Arvanitidis, E. C, Paloura, S. Ves, E. Wendler W. Wesch

       Optical Materials 29, p. 1856-1860 (2007)

 

45.  Attachment and Proliferation of Human Periodontal Ligament Fibroblasts on Bioactive Glass Modified Ceramics

       E. Kontonasaki, A. Sivropoulou, L. Papadopoulou, P. Garefis, K.M.  Paraskevopoulos, P. Koidis 

       Journal of Oral Rehabilitation 34, 57 (2007)

 

46.  Far Infrared Properties of Sintered NiO

       M.V. Nikolic, V. Blagojevic, K.M. Paraskevopoulos, T. Zorba, D. Vasiljevic-Radovic, P.M. Nikolic, M.M. Ristic

       J. of  the European Ceramic Society 27, 469 (2007)

 

47.  Effect of the end group content on photochromic behaviour of spiropyran in polycaprolactone/poly(ethylene succinate) blends

       A. Samoladas, A. Jannakoudakis, D. Bikiaris, K. Chrissafis, K. Paraskevopoulos

       Journal of Applied Polymer Science 105, 3623 (2007)

 

48.  Far Infrared reflection spectroscopy of Zn2SnO4 ceramics obtained by sintering mechanically activated ZnO-SnO2 powder mixtures

       M.V. Nikolić, T. Ivetic, K.M. Paraskevopoulos, K.T. Zorbas, V. Blagojević, D. Vasiljevic- Radovic

       J. of the Eur. Ceram. Soc. 27, 3727 (2007)

 

49.  Comparative study of the effect of different nanoparticles on the thermal degradation mechanism of in situ prepared poly(ε-caprolactone) nanocomposites

       K. Chrissafis, G. Antoniadis, K.M. Paraskevopoulos, A. Vassiliou and D.N. Bikiaris.

       Composites Science and Technology 67, 2165 (2007)

 

50.  Far infrared reflectance of sintered nickel-manganite samples for negative temperature coefficient thermistors

       M. V. Nikolić, K.M. Paraskevopoulos, O.S. Aleksić, T.T. Zorba, S.M. Savić, V.D. Blagojević, D.T. Luković, P. M. Nikolić

       Materials Research Bulletin 42, 1492 (2007)

 

51.  Synthesis, characterization and thermal degradation mechanism of three poly(alkylene adipate)s: Comparative study

       T. Zorba, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos and D.N. Bikiaris.

       Polymer Degradation and Stability 92, 222 (2007)

 

52.  Local structure and influence of bonding on the phase-change behavior of the chalcogenide compounds K1-xRbxSb5S8

       J.B. Wachter, K. Chryssafis, V. Petkov, C. Malliakas, D. Bilc, T. Kyratsi, K.M. Paraskevopoulos, S.D. Mahanti, T. Torbrugge, H. Eckert, M. Kanatzidis

       J. of Solid State Chemistry 180, 420 (2007)

 

53.  Spinodal Decomposition and Nucleation and Growth as a Means to Bulk Nanostructured Thermoelectrics: Enhanced Performance in Pb1-xSnxTe-PbS

       J. Androulakis, C.-H. Lin, H.-J. Kong, C. Uher, C.-I. Wu, T. Hogan, B.A. Cook, T. Caillat, K. M. Paraskevopoulos, M. G. Kanatzidis

       Journal of the American Chemical Society 129, 9780 (2007)

 

54.  Investigation of thermal degradation mechanism of an aliphatic polyester using pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry and a kinetic study of the effect of the amount of polymerisation catalyst

       D.N. Bikiaris, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, K.S. Triantafyllidis, E.V. Antonakou

       Polymer Degradation and Stability, 92, 525 (2007)

 

55.  Infrared and Raman vibrational spectroscopies reveal the palette of frescos found in the medieval Monastery of Karaach- Teke

       T. Zorba, K.S. Andrikopoulos, K.M. Paraskevopoulos, K. Popkonstantinov, R. Kostova,  V. Platnyov,

       Sister Daniilia Annali di Chimica 97, 491 (2007)

 

56.  Synthesis, characterization and thermal degradation mechanism of fast biodegradable PPSu/PCL block copolymers

       S. Papadimitriou, D.N. Bikiaris, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, S. Mourtas

       Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 45, 5076 (2007)

 

57.  Far Infrared Properties of bulk Sintered and thin film Zn2SnO4

       M.V. Nikolic, T. Ivetic, D.L. Young, K.M. Paraskevopoulos, T.T. Zorba, V. Blagojevic, P.M. Nikolic, D. Vasiljevic-Radovic, M.M. Ristic

       Materials Science and Engineering B 138 7 (2007)

 

58.  Effect of ageing on optical and thermal properties of YBa2Cu3O7-

       P.M. Nikolic, S.S. Vujatovic, K.M. Paraskevopoulos, K.T. Zorbas, S.M. Savic, M.V. Nikolic, M.M. Ristic

       Int. Journ. of Mat. Res. (formerly: Zeitschrift fuer Metallkunde) 98, 569 (2007)

 

59   Characterization and thermal degradation mechanism of isotactic Polypropylene/carbon black nanocomposites

       K. Chrissafis, K. M. Paraskevopoulos, S.Y. Stavrev, A. Docoslis, A. Vassiliou and D.N. Bikiaris

       Thermochimica Acta 465, 6 (2007)

 

60   Far infrared properties of single crystal jarandolite-Ca[B3O4(OH)3]

       P.M. Nikolić, S. Đurić, K. Paraskevopoulos, T.T. Zorba, D. Luković, S. Savić, V. Blagojević, M.V. Nikolić

       Mineralogical Magazine 71, 273 (2007)

 

61.  Far infrared properties of sintered PbTe doped with boron

       P. M. Nikolic, K. M. Paraskevopoulos, T. T. Zorba, E. Pavlidou, N. Kantiranis, S. S. Vujatovic, O. A. Aleksic, M. V. Nikolic, T. Ivetic, S. Savic, N. Labus, V. Blagojevic

       Science of Sintering 39, 223 (2007)

 

62.  Investigation of the Hydroxyapatite Growth on Bioactive Glass Surface

       G. A. Stanciu, I. Sandulescu, B. Savu, S. G. Stanciu, K.M. Paraskevopoulos, X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, P. Koidis

       Journal of Biomedical and Pharmaceutical Engineering 1, 34 (2007)

 

63.  Early stages of human plasma proteins adsorption probed by Atomic Force Microscope

       K. Mitsakakis, S. Lousinian and S. Logothetidis 

       Biomolecular Engineering, Volume 24, Iss. 1, 119-124, (2007)

 

64.  Haemocompatibility of amorphous hydrogenated carbon thin films, optical properties and adsorption mechanisms of blood plasma proteins

       S. Lousinian, S. Logothetidis, A. Laskarakis and M. Gioti

       Biomolecular Engineering, Volume 24, Iss. 1, 107-112 (2007)

 

65.   Optical properties of proteins and protein adsorption study

       S. Lousinian and S. Logothetidis

       Microelectronic Engineering, Volume 84, Is. 3, 479-485, (2007)

 

66.  Study of the electronic and vibrational properties of poly(ethylene terephthalate) and poly(ethylene naphthalate) films

       A. Laskarakis, S. Logothetidis

       Journal of Applied Physics 101 (5), 053503 (2007)

 

67.  Pentaheptide alotropes of carbon nanotubes

       M. Damnjanović, G. Volonakis, S. Logothetidis, Z. Popović, I. Milošević

       AIP Conference Proceedings 899, pp. 53-56 (2007)

 

68.  Nanoscale patterning and deformation of soft matter by scanning probe microscopy

       S. Kassavetis, K. Mitsakakis, S. Logothetidis

       Materials Science and Engineering C 27 (5-8 SPEC. ISS.), pp. 1456-1460 (2007)

 

69.  Electromechanical switch based on pentaheptite nanotubes

       I. Milošević, Z. Popović, G. Volonakis, S. Logothetidis, M. Damnjanović

       Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 76 (11), 115406 (2007)

 

70.  Role of N defects on thermally induced atomic-scale structural changes in transition-metal nitrides

       L. Tsetseris, N. Kalfagiannis, S. Logothetidis, S.T. Pantelides 

       Physical Review Letters 99 (12), art. no. 125503 (2007)

 

71.  Haemocompatibility of carbon based thin films

       S. Logothetidis

       Diamond and Related Materials 16 (10), pp. 1847-1857 (2007)

 

72   Surface and temperature effect on fibrinogen adsorption to amorphous hydrogenated carbon thin films

       S. Lousinian, S. Kassavetis, S. Logothetidis 

       Diamond and Related Materials 16 (10), pp. 1868-1874 (2007)

 

73.  Dispersion relations and optical properties of amorphous carbons

       S. Kassavetis, P. Patsalas, S. Logothetidis, J. Robertson, S. Kennou

       Diamond and Related Materials 16 (10), pp. 1813-1822 (2007)

 

74.  Color dependency on optical and electronic properties of TiNx thin films

       Kalfagiannis, N., Logothetidis, S.

       Reviews on Advanced Materials Science 15 (2), pp. 167-172 (2007)

 

75.  Nanotechnology in flexible electronic devices: Principles - Processes and applications

       Logothetidis, S.

       Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference, pp. 2807-2813 (2007)

 

76.  Impedance Modelling of Two-Phase Solid State Ionic Conductors. Part I – Theoretical Model and Computer Simulations

       E.E.  Horopanitis, G. Perentzis and L. Papadimitriou

       J. Solid State Electrochem. 11, 1171 (2007)

 

77.  Impedance Modelling of Two-Phase Solid State Ionic Conductors. Part II – Application to High-Lithium-Content xLi2O-B2O3 Fast-Ion Conducting Glasses

       E. E. Horopanitis, G. Perentzis and L. Papadimitriou

       J. Solid State Electrochem. 11, 1183 (2007)

 

78.  Dielectric properties of Li doped Li-Nb-O thin films

       G. Perentzis, E.E. Horopanitis, L. Papadimitriou, V. Durman, V. Saly and J. Packa

       Physica Status Solidi (c)  4, 1246 (2007)

 

79.  The effect of bismuth on the structure of zinc hot-dip galvanized coatings

       Pistofidis N, Vourlias G, Konidaris S, Pavlidou E, Stergiou A, Stergioudis G.

       MATER LETT 61 (4-5): 994-997, (2007)

 

80.  Porous scaffolds prepared by phase inversion using supercritical CO2 as antisolvent - I. Poly(L-lactic acid)

       Tsivintzelis I, Pavlidou E, Panayiotou C 

       J SUPERCRIT FLUID 40 (2): 317-322, (2007)

 

81.  Potentiodynamic and potentiostatic deposition of polyaniline on stainless steel: Electrochemical and structural studies for a potential application to corrosion control

       Sazou D, Kourouzidou M, Pavlidou

       E. ELECTROCHIM ACTA 52 (13): 4385-4397, (2007)

 

82.  The combined effect of nickel and bismuth on the structure of hot-dip zinc coatings

       Pistofidis N, Vourlias G, Konidaris S, Pavlidou E, Stergioudis

       G. MATER LETT 61 (10): 2007-2010,  (2007)

 

83.  Surface properties and activity of Fe-Ni-B ternary glasses

       Patsalas P, Lekatou A, Pavlidou E, Foulias S, Kamaratos M, Enangelakis GA, Yavari AR.

       J ALLOY COMPD 434: 229-233, (2007)

 

84.  The inclined impact test: A novel method for the quantification of the adhesion properties of PVD films

       Bouzakis KD, Asimakopoulos A, Skordaris G, Pavlidou E, ErkensG. 

       WEAR 262 (11-12): 1471-1478, (2007)

 

85.  Meat and bone meal as secondary fuel in fluidized bed combustion

       Fryda, L; Panopoulos, K; Vourliotis, P; Kakaras, E; Pavlidou, E.

       PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE 31 2829-2837, (2007)

 

86.  Oxygen reduction at platinum- and gold-coated copper deposits on glassy carbon substrates

       Tegou, A; Papadimitriou, S; Pavlidou, E; Kokkinidis, G; Sotiropouios, S.

       JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 608 67-77, (2007)

 

87.  Optimizing melt-processing conditions for the preparation of iPP/fumed silica nanocomposites: Morphology, mechanical and gas permeability properties

       Vassiliou, A; Bikiaris, D; Pavlidou, E.

       MACROMOLECULAR REACTION ENGINEERING 1 488-501, (2007)

 

88.  On the corrosion mechanism of zinc pack coatings deposited on tow carbon steel: results of laboratory tests

       Vourlias, G; Pistofidis, N; Chaliampalias, D; Pavlidou, E; Stergioudis, G.

       CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY 42 (2):152-160, (2007)

 

89.  Study of the structure of wear resistant thermal sprayed coatings on low alloy steels.

       Katenidis, V; Chaliampalias, D; Pistofidis, N; Vourlias, G; Pavlidou, E; Stergiou, A; Stergioudis, G.

       JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS 9 (6):1665-1670, (2007)

 

90.  Miscibility and enzymatic degradation studies of poly(epsilon-caprolactone)/poly(propylene succinate) blends

       Bikiaris, DN; Papageorgiou, GZ; Achilias, DS; Pavlidou, E; Stergiou,

       A. EUROPEAN POLYMER JOURNAL 43 (6):2491-2503, (2007)

 

91.  Deposition of zinc coatings with fluidized bed technique

       D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, E. Pavlidou, A. Stergiou, E.K. Polychroniadis,  G. Stergioudis, D. Tsipas

       Materials Letters 61 (2007) 223-226

 

92.  Compositional study of IIIrd century BC silver coins from Kreshpan hoard (Albania) using EDXRF spectrometry

       N. Civici, Sh. Gjongecaj, F. Stamati, T. Dilo, E. Pavlidou, E.K. Polychroniadis, Z. Smit

       Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 258 (2007) 414-420

 

93.  Study of the structure of hot-dip galvanizing byproducts

       G. Vourlias, N. Pistofidis, El. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       J. Optoelectronics and Advanced Materials 9 (2007) 2937-2942

 

94   On overview on the solid byproducts of the galvanizing kettle

       G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis, E.K.Polychroniadis

       Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications 1 (2007) 77-85

 

95.  On the phase sequence formation of zinc protective coatings on low carbon steel in fluidized bed reactor

       D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, E. Pavlidou, A. Stergiou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis, D. Tsipas

       Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications 1 (2007) 41-46

 

96.  Study of the structure and the corrosion performance of tin plasma sprayed coatings

       G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       J. Optoelectronics and Advanced Materials 9 (2007) 1317-1321

 

97.  A preliminary study of the structure and the corrosion performance of plasma sprayed YSZ coatings

       G. Vourlias, N. Pistofidis, D. Chaliambalias, I. Tsiaoussis, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       J. Optoelectronics and Advanced Materials 9 (2007) 1660-1664

 

98.  Second-order Raman study of double-wall carbon nanotubes under high pressure

       K. Papagelis, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K. S. Andrikopoulos, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves and G. A. Kourouklis.

       Phys. Stat. Sol, (b), 244, 116-120, (2007)

 

99.  Comparative high pressure Raman study of isolated and bundled single-wall carbon nanotubes"

       D. Christofilos, J. Arvanitidis, K. S. Andrikopoulos, G. A. Kourouklis, S. Ves, T. Takenobu, Y. Iwasa, and H. Kataura Phys. Stat. Sol, (b), 244, 100-104, (2007)

 

100.   Raman and X-ray absorption near-edge structure characterization of GaN implanted with O, Ar, Xe, Te and Au, M. Katsikini, J. Arvanitidis, E.C. Paloura, S. Ves, E. Wendler, W. Wesch. Optical Materials 29,  1856–1860, (2007)

 

101.   High Pressure Raman Study of the Second-Order Vibrational modes of Single- and Double-Wall Carbon Nanotubes

       K. Papagelis, K. S. Andrikopoulos, J. Arvanitidis, D. Christofilos, C. Galiotis, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves, and G. A. Kourouklis.

       Phys. Stat. Sol, (b), 244, 4069-4073, (2007).

 

102.   Encapsulation effects in various carbon nanotube systemsRaman study of polycrystalline PbWO4 under high pressure

       D. Christofilos, J. Arvanitidis, E. Efthimiopoulos, X. Zhao, Y. Ando, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves, and G. A. Kourouklis

       Phys. Stat. Sol, (b), 244, 4082-4085, (2007)

 

103.   Identification of inner and outer shells in double-wall carbon nanotubes

       D. Christofilos, J. Arvanitidis, G. A. Kourouklis, S. Ves, T. Takenobu, Y. Iwasa, and H. Kataura.

       Phys. Rev B, 76, 113402-1 - 113402-4, 113402  (2007),

       DOI: 10.1103/PhysRevB.76.113402

 

104.   Multicyclic study of the carbonation of CaO using different limestones

       K. Chrissafis, 

       J. Therm. Anal. Cal., 89 (2007) 525

 

105.   Resistance of zinc thermal sprayed coatings on different corrosive environments

        G. Vourlias, N. Pistofidis, D. Chaliampalias, K. Chrissafis, El. Pavlidou, G. Stergioudis, 

       J. Therm. Anal. Cal., 87 (2007) 409

 

106.   Zinc coatings for oxidation protection of ferrous substrates. Part I: Macroscopic examination of the coating oxidation

       G. Vourlias, N. Pistofidis, K. Chrissafis, G. Stergioudis, 

       J. Therm. Anal. Calorim., 900 (2007) 769

 

107.   Zinc coatings for oxidation protection of ferrous substrates. Part II: Microscopic examination of the coating oxidation-Study of the oxidation mechanism

       G. Vourlias, N. Pistofidis, K. Chrissafis,  

       J. Therm. Anal. Calorim., 90 (2007) 777

Επιστροφή

 

2006    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.   Synthesis, characterization and thermal properties of polymer/magnetite  nanocomposites

        P. Dallas, V.Georgakilas, D. Niarchos, Ph. Komninou, Th. Kehagias and D. Petridis

        Nanotechnology 17 (2006) 2046–2053.

    

2.    Modification of the Fe-environment in Fe2O3 glass/glass ceramic systems containing Pb, Na and Si"

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, P. Kavouras, O. Kalogirou, Ph. Komninou, and Th.  Karakostas

       Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 246 (2006) 170-175.

        

3.    Application of μ-XAFS for the determination of the crystallization ratio in a series of vitro-ceramic materials containing industrial waste

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, P. Kavouras, Ph. Komninou and Th. Karakostas, A. Erko,

       Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 246 (2006) 238-243.

 

4.    Crystal phase separation and microstructure of a thermally treated vitrified solid waste

       Th. Kehagias, Ph. Komninou, P. Kavouras, K. Chrissafis, G. Nouet and Th. Karakostas

       Journal of the European Ceramic Society  26 (2006) 1141-1148.

 

5.    Raman and transmission electron microscopy characterization of InN samples grown on GaN/Al2O3 by molecular beam epitaxy

       J. Arvanitidis, M. Katsikini, S. Ves, A. Delimitis, Th. Kehagias, Ph. Komninou, E. Dimakis, E. Iliopoulos, A. Georgakilas

       Phys. Stat. Sol. (b) 243 (2006) 1588–1593.

 

6.    Structural and optical characterisation of thick InN epilayers grown with a single or two step growth process on GaN (0001)

       A. Delimitis, P. Gladkov, Ph. Komninou, Th. Kehagias, J. Arvanitidis, S. Ves, M. Katsikini, E. Dimakis and A. Georgakilas

       Phys. Stat. Sol. (a) 203 (2006) 162–166.

        

7.    Structural properties of quaternary InAlGaN MQWs grown by plasma-assisted MBE

       G. P. Dimitrakopulos,  J. Kioseoglou, E. Dimakis, A. Georgakilas, G. Nouet, and  Ph. Komninou

       Phys. Stat. Sol. (a) 203 (2006) 2151-2155.

        

8.    Mixed partial dislocation core structure in GaN by high resolution electron microscopy

       J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias, and Th. Karakostas

       Phys. Stat. Sol. (a) 203 (2006) 2156-2160.

        

9.    Analysis of partial dislocations in wurtzite GaN using gradient elasticity

       J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas, and I. Konstantopoulos, M. Avlonitis, E.C. Aifantis

       Phys. Stat. Sol. (a), 203 (2006) 2161-2166.

        

10 The role of alkali content in the devitrification mechanisms of SiO2-Fe2O3-Na2O-PbO  system

       P. Kavouras, Th. Kehagias, K. Chrissafis, Ph. Komninou, Th. Karakostas

       Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 86 (2006) 715-719 .

          

11.  Controlled Growth of Porous Networks in Phosphide Semiconductor

       A. Delimitis, Ph. Komninou, Th. Kehagias, E. Pavlidou, Th. Karakostas, P. Gladkov, D. Nohavica

       J. Porous Materials, in press (2006).

          

12.  On the coordination environment of Fe- and Pb-rich solidified industrial waste: an X-Ray absorption and Mössbauer study

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura , P. Kavouras, O. Kalogirou, Ph. Komninou, Th. Karakostas, A. Erko

      J. Non Crystalline solids 352 (2006) 2933-2942.

 

13.  Oxidation of very low energy nitrogen–implanted strained-silicon

       N. Kelaidis, D. Skarlatos, V. Ioannou-Sougleridis, C. Tsamis,  Ph. Komninou, B. Kellerman and M. Seacrist

       Materials Science and Engineering B  135 (2006) 199-2026.

 

14.  Energetic of the 30° Shockley partial dislocation in wurtzite GaN

       I. Belabbas, G. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, A. Béré, J.Chen, Ph. Komninou, P. Ruterana and G. Nouet

       Superlattices and Microstructures 40 (2006) 458-463 .

 

15.  Structural properties of 10μm thick InN grown on sapphire (0001)

       E. Dimakis, J. Domagała, A. Delimitis, Ph. Komninou, A. Adikimenakis, E. Iliopoulos and A. Georgakilas

       Superlattices and Microstructures 40 (2006) 246-252 .

 

16.  InN quantum dots grown on GaN (0001) by molecular beam epitaxy

       E. Dimakis, A. Georgakilas, E. Iliopoulos, K. Tsagaraki, A. Delimitis, Ph. Komninou, H. Kirmse, W. Neumann, M. Androulidaki and N. T. Pelekanos

       Phys. Sat. sol (c) 3, No. 11, (2006) 3983–3987 .

 

17.  Depth profile of the biaxial strain in a 10 mm thick InN (0001) film

       J. Arvanitidis, D. Christofilos, G.A. Kourouklis, A. Delimitis, M. Katsikini, Ph. Komninou, S. Ves, E. Dimakis and A. Georgakilas

       J. Appl. Phys. 100 (2006) 113516: 1-5 .

 

18 Structure effects on the magnetism of AgCo nanoparticles

       O. Crisan, M. Angelakeris, K. Simeonidis, Th. Kehagias, Ph. Komninou, M. Giersig and N.K. Flevaris

       Acta Materialia 54 (2006) 5251-5260.

 

19.   High power ultraviolet light emitting diodes based on GaN/AlGaN quantum wells produced by molecular beam epitaxy

       JS. Cabalu, A. Bhattacharyya, C. Thomidis, I. Friel, TD. Moustakas, CJ. Collins and Ph. Komninou

       J.  Appl. Phys. 100 (2006) 104506: 1-5.

 

20.  Raman study of metallic carbon nanotubes at elevated pressure

       Christofilos, J. Arvanitidis, C. Tzampazis, K. Papagelis, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, C. Lioutas, S. Ves and G.A. Kourouklis.

Diamond and Related Materials, 15, 1075-1079, (2006).

 

21.  Raman study of polycrystalline PbWO4 under high pressure

 D. Christofilos, E. Efthimiopoulos, J. Arvanitidis, K. Papagelis, S. Ves and G.A. Kourouklis.

 High Pressure Research, 26, 421 - 425, (2006).

        

22.   New near infrared LIBS detection technique for sulfur

        G. Asimellis, A. Giannoudakos, and M. Kompitsas,

        Analytical and Bioanalytical Chemistry, 385 (2), 333-337 (2006).

 

23.  Near-IR bromine LIBS detection and ambient gas effects on emission line asymmetric  Stark broadening and shift

       G. Asimellis, A. Giannoudakos, and M. Kompitsas

       SpectroChimica Acta Part B 61 (12), 1270–1278 (2006).

 

24.  Accurate wavelength calibration in the Near-InfraRed for multielement analysis without  the need of reference spectra

       G. Asimellis, A. Giannoudakos, and M. Kompitsas

       Applied Optics  45 (35), 8855-8862 (2006)

 

25.  Phosphate ore beneficiation via determination of Phosphorus-to-Silica ratios by LIBS

       G. Asimellis, A. Giannoudakos, and M. Kompitsas

       SpectroChimica Acta Part B 61 (12), 1253–1259 (2006).

 

26.  Τhermal degradation kinetics of a new biodegradable aliphatic polyester, poly (propylene succinate)

       K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos and D. N. Bikiaris

       Polymer Degradation and  Stability, 91 (2006) 60.

 

27.   On the mechanism of formation of zinc pack coatings

        N. Pistofidis, G. Vourlias, D. Chaliampalias, K. Chrysafis, G. Stergioudis and E.K.
 Polychroniadis

        J. of Alloys and Compounds, 407 (2006) 221.

 

28    A combined characterization of zinc hot-dip galvanized wires with DSC, XRD and SEM

       N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Paulidou, K. Chrissafis, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis  and D. Tsipas

       J. Therm. Anal. Cal., 86 (2006) 417.

 

29.  Characterization and phase transformation study in TlSbSe2 crystals

       K. Chrissafis, M. Ozer, E. Vinga, E. Polychroniadis, X. Chatzistavrou and K.M. Paraskevopoulos

       J. Therm. Anal. Cal., 86 (2006).

 

30.  Inducing bioactivity in dental porcelain through Bioglass: Changes in thermal behaviour

       X. Chatzistavrou, K. Chrissafis, E. Polychroniadis, E. Kontonasaki, P. Koidis and K.M. Paraskevopoulos

       J. Therm. Anal. Cal., 86 (2006) 255.

 

31.  Effect of molecular weight on thermal degradation mechanism of the biodegradable polyester, poly(ethylene succinate)

       K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos and D. N. Bikiaris

       Thermochim. Acta, 440 (2006) 166.

 

32.  TG-DTA and FTIR analyses of plasters from Byzantine Monuments in Balkan region: Comparative study

       M. Anastasiou, Th. Hasapis, T. Zorba, E. Pavlidou, K. Chrissafis and K.M. Paraskevopoulos

       J. Therm. Anal. Cal., 84 (2006) 27.

 

33.  Effect of heat sterilization on surface and microstructure of Mani NRT rotary Nickel- Titanium files

       G. Alexandrou, K. Chrissafis, L. Vasiliadis1 E. Pavlidou  and E.K. Polychroniadis

       Int. J. Endon., 39 (2006) 770.

 

34.  Studying Cu2-xSe Phase Transformation through DSC Examination

       K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos and C. Manolikas

       J. Therm. Anal. Cal., 84 (2006) 195.

 

35.  Iron oxide pigmenting powders produced by thermal treatment of iron solid wastes from steel mill pickling lines

       C. Sikalidis, T. Zorba, K. Chrissafis and K.M. Paraskevopoulos

       J. Therm. Anal. Cal., 86 (2006) 411.

 

36.  Surface and bulk contributions in the crystallization process of a bioactive glass

       X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, K. Chrissafis, T. Zorba, P. Koidis and K.M. Paraskevopoulos

       Key Engin. Mat., 309-311 (2006) 313.

 

37.  Sintered Hydroxyapatite/Bioactive glass composites: Thermal Analysis and Bioactivity

       X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, K. Chrissafis, T. Zorba, P. Koidis and K.M. Paraskevopoulos

       Key Engin. Mat.,  309-311 (2006) 167.

 

38.  DSC study of the deposition reaction of zinc pack coatings up to 550oC

       N. Pistofidis, G. Vourlias, D. Chaliampalias, E, Pavlidou, K. Chrissafis, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis and D. Tsipas

       J. Therm. Anal. Cal., 84 (2006) 191

 

39.  SEM observations and Differential Scanning Calorimetric studies of new and sterilized  Nickel- Titanium rotary endodontic instruments

       G. Alexandrou, K. Chrissafis, L. Vasiliadis, E. Pavlidou  and E.K. Polychroniadis

       J. Endodon., 32 (2006) 675.

 

40.  Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs

       M. Kantiranis, C. Chrissafis, A. Fillipidis and K.M. Paraskevopoulos

       European J. Mineralogy, 18 (2006) 509.

 

41.  Unique pore selectivity fop Cs+ and exceptionally high NH4+ exchange capacity of the chalcogenide material K6Sn[Zn4Sn4S17]

       M. Manos, K. Chrissafis and M.G. Kanatzidis

       JACS, 128 (2006) 8875.

 

42.  Influence of particle size on the crystallization process and the bioactive behaviour of a bioactive glass system

       X. Chatzistavrou, T. Zorba, K. Chrissafis, G. Kaimakamis, E. Kontonasaki, P. Koidis and K.M. Paraskevopoulos

       J. Therm. Anal. Cal., 85 (2006) 253.

 

43.  Strong quantum confinement effects in thin zinc selenide films

       S. Baskoutas, P. Poulopoulos, V. Karoutsos, M. Angelakeris and N.K. Flevaris

       Chemical Physics Letters 417, 462–465 (2006).

 

44.  Critical radius for exchange bias in naturally oxidized Fe nanoparticles

       C. Martínez-Boubeta, K. Simeonidis, M. Angelakeris, N. Pazos-Pérez, M. Giersig, A. Delimitis, L. Nalbandian, V. Alexandrakis and D. Niarchos

       Phys. Rev. B 74 054430 (2006).

 

45.   Dynamic correlation function and fluctuations in lattice gas in c(2x2) phase
        P.Argyrakis, A.A. Chumak, M. Maragakis and A. Zhugayevych,  
        Physical Review B, 74, 035418(2006). 
 

46.  Language time series analysis

       K. Kosmidis, A. Kalampokis, and P. Argyrakis,

       Physica A, 370, 808(2006).

 

 47. Language time series analysis

       K. Kosmidis, A. Kalampokis, and P. Argyrakis,

       Physica A, 370,808(2006).

 

48.  Statistical mechanical approach to human language

       K. Kosmidis, A. Kalampokis, and P. Argyrakis,

       Physica A, 366, 495(2006).

 

49.  The effect of a slit-shaped trap on depletion kinetics within a microchannel

       H. Peng, S. H. Park, R. Kopelman, P. Argyrakis, and H. Taitelbaum,

       Physical Review E, 73, 041104(2006).

 

50.  A first-passage time problem for many random walkers

       P. Argyrakis and G. H. Weiss,

       Physica A, 363,343(2006).

 

51.  Noise spectroscopy of local levels in Au/n-GaAs Schottky diodes with InAs quantum dots,

       Tsormpatzoglou, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, G. Kamarinos, P. Frigeri, S. Franchi, E. Gombia, and R. Mosca,

       Solid State Electron. 50, 340 (2006).

 

52.  Stress-induced local levels in Au/n-GaAs Schottky diodes with embedded InAs quantum dots

       A. Tsormpatzoglou, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, P. Frigeri, S. Franchi, E. Gombia, and R. Mosca,

       IEEE Trans. Electron Devices  27, 320 (2006).

 

53 Experimental investigation of noise in 4H-SiC p+-n-n+ junctions

       N. Arpatzanis, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, K. Zekentes, and N. Camara,

       Semicond. Science and Technology 21, 591 (2006).

 

54.  Dynamic hot-carrier induced degradation in n-channel polysilicon thin-film transistors

       D.H. Tassis, A.T. Hatzopoulos, N. Arpatzanis, C.A. Dimitriadis, and G. Kamarinos,

       Microelectronics Reliability 46, 2032 (2006).

 

55.  Electrical and low frequency noise properties of 4H-SiC p+-n-n+ junctions

       N. Arpatzanis, A. Tsormpatzoglou, C.A. Dimitriadis, K. Zekentes, N. Camara, V. Yu. Ivanov, and M. Godlewski

       Physica Status Solidi (a) 203, 2551 (2006).

 

56.  A simple and continuous polycrystalline silicon thin-film transistor model for SPICE implementation

       I. Pappas, A.T. Hatzopoulos, D.H. Tassis, N. Arpatzanis, S. Siskos, C.A. Dimitriadis and G. Kamarinos

       J. Appl. Phys. 100, 064506 (2006).

 

57.  Deep levels in silicon Schottky junctions with embedded arrays of β-FeSi2 nanocrystallites¨

       A. Tsormpatzoglou, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, L. Dozsa, N. G. Galkin, D. L. Goroshko, V. O. Polyarnyi and E. A. Chusovitin

       J. Appl. Phys. 100, 074313(2006).

 

58.  Modeling the impact of light on the performance of polycrystalline thin-film transistors at the sub-threshold region

       N. P. Papadopoulos, A. A. Hatzopoulos, D. K. Papakostas, C. A. Dimitriadis and S. Siskos

       Microelectronics Journal 37, 1313 (2006).

 

59.  Analytical current-voltage model for nanocrystalline silicon thin-film transistors

       A.T. Hatzopoulos, I. Pappas, D. H. Tassis, N. Arpatzanis, C. A. Dimitriadis, F. Templier and M. Oudwan

       Appl. Phys. Lett. 89, 193504 (2006).

 

60.  Electrical and noise characterization of bottom-gated nanocrystalline silicon thin-film transistors

       A.T. Hatzopoulos, N. Arpatzanis, D. H. Tassis, C. A. Dimitriadis, F. Templier, M. Oudwan and G. Kamarinos

       J. Appl. Phys. 100, 114311 (2006).

 

61.  Study of the vibrational and electronic properties of poly(ethylene terephthalate) and poly(ethylene naphthalate) films

       Laskarakis and S. Logothetidis

       J. App. Phys. (submitted 2006).

 

62.  On the optical anisotropy of poly(ethylene terephthalate) and poly(ethylene naphthalate) polymeric films by spectroscopic ellipsometry from visible-far ultraviolet to infrared spectral regions

       A. Laskarakis and S. Logothetidis

       J. App. Phys. 99, 066101, (2006).

 

63.  Investigation of the optical anisotropy of PET and PEN films by Vis-FUV to IR Spectroscopic Ellipsometry

       A. Laskarakis and S. Logothetidis

       Applied Surface Science, Vol. 253, Iss. 1, 52-56 (2006).

 

64.  Optical investigations of the effect of temperature and plasma conditions on the growth of sp3-bonded BN thin films

       A. Laskarakis, S. Logothetidis  and S. Kassavetis

       Surf. Coat. Techn. 200, 6449-6453(2006).

 

65.  Haemocompatibility of amorphous carbon thin films, optical properties and adsorption mechanisms of blood plasma proteins

       S. Lousinian, S. Logothetidis, A. Laskarakis and M. Gioti

       Biomolecular Engineering (in press 2006).

 

66.  Early stages of human plasma proteins adsorption on biocompatible thin films probed by atomic force microscope

       K. Mitsakakis, S. Lousinian and S. Logothetidis

       Biomolecular Engineering (in press 2006).

 

67.  Investigation of bilayer period and individual layer thickness of CrN/TiN superlattices
by ellipsometry and X-ray techniques

       S. Logothetidis, N. Kalfagiannis, K. Sarakinos and P. Patsalas

       Thin Surface and Coatings Technology 200, 6176-6180 ( 2006).

 

68.  High resolution electron microscopy of CrN-TiN thin films grown on Si(100) by rf magnetron sputtering

       N. Frangis, D. Papapetros, I. Tsiaoussis and S. Logothetidis

       Surface and Coatings Technology, Vol. 200, Issues 22-23, 6201-6205  (2006).

 

69.  Near-surface mechanical properties and surface morphology of hydrogenated amorphous carbon thin films

       S. Kassavetis, S. Logothetidis  and G. Matenoglou

       Surface and Coatings Technology, Vol. 200, 6400-6404(2006).

 

70.  Characterization of Si nanocrystals into SiO2 matrix

       C. Gravalidis, S. Logothetidis, N. Hatziaras, A. Laskarakis, N. Frangis and I. Tsiaousis

       Applied Surface Science, Vol. 253, Iss. 1, 385-388 (2006).

 

71.  Nanotechnology in Medicine: The Medicine of Tomorrow and Nanomedicine

       S. Logothetidis

       Hippokratia 10, 1: 7-21, (2006).

 

72.  Correlation of elastic modulus, hardness and density for sputtered TiAlBN thin films
C. Rebholz, A. Leyland, A. Matthews, C. Charitidis, S. Logothetidis and D. Schneider
Thin Solid Films, Vol. 514, Iss. 1-2, 81-86 (2006).

 

73.  Nanoscale patterning and deformation of soft matter by scanning probe microscopy

       S. Kassavetis, K. Mitsakakis and S. Logothetidis

       Materials Science and Engineering: C (in press 2006).

 

74.  Investigation of the optical anisotropy of PET and PEN films by VIS-FUV to IR spectroscopic ellipsometry

       A. Laskarakis and S. Logothetidis

       Applied Surface Science, Vol 253, Iss. 1, 52-56 (2006).

 

75.  Effects of multivalent cation substitution on the capacity fading of lithium manganese spines cathodes

       G. Perentzis, E.E. Horopanitis and L. Papadimitriou

       Ionics 12, 269 (2006).

 

76.  On the distribution and bonding environment of Zn and Fe in glasses containing Electric Arc Furnace Dust: a μ-XAFS and μ-XRF study

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, P. Kavouras, Th. Kehagias, Ph. Komninou and Th. Karakostas 

       Journal of Hazardous Materials (in press 2006).

 

77.  Thermal Degradation kinetics of the biodegradable aliphatic polyester, poly(propylene succinate)

       K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos and D.N. Bikiaris

       Polymer Degradation and Stability 91 60 (2006).

 

78.  Expression of bioactivity and biocompatibility testing of bioactive glass modified zinc phosphate luting cement

       E. Kontonasaki, K. Papazisis, L. Papadopoulou, T. Zorba, A. Kortsaris, P. Garefis, K.M. Paraskevopoulos and P. Koidis

       Key Engineering Materials vol. 309-311, 813 (2006).

 

79.  Attachment and Proliferation of Human Periodontal Ligament Fibroblasts
on Fibronectin- coated Bioactive Glass Modified Ceramics

       E. Kontonasaki, A. Sivropoulou, L. Papadopoulou, P. Garefis, K.M. Paraskevopoulos
and P. Koidis

       Key Engineering Materials vol. 309-311, 727 (2006).

 

80.  Effect of bioactive glass/cement weight ratio on bioactivity and biocompatibility
of a bioactive glass modified glass ionomer cement

       E. Kontonasaki, L. Papadopoulou, T. Zorba, E. Siarampi, K. Papazisis, A. Kortsaris, K.M. Paraskevopoulos and P. Koidis

       Key Engineering Materials vol. 309-311, 877 (2006).

 

81.  Surface Topography characterization of apatite formation on bioactive glass modified
dental ceramics using Confocal Laser Scanning (CLSM) and Environmental Scanning
Electron Microscopy (ESEM)

       G. Stanciu, S. Stanciu, C. Dan, K.M. Paraskevopoulos, X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki
and P. Koidis

       Key Engineering Materials vol. 309-311, 689 (2006).

 

82.  EPI-type zeolite synthesis from Greek sulphocalcic fly ashes promoted by H2O2
solutions

       N. Kantiranis, A. Filippidis, Th. Mouhtaris, K.M. Paraskevopoulos, T. Zorba, C. Squires and D. Charistos

       FUEL 85, 360 (2006).

 

83.  Technique and Palette of XIIIth Century Painting in the Monastery of Mileseva

       T. Zorba, E. Pavlidou, M. Stanojlovic, D. Bikiaris, K.M. Paraskevopoulos, V. Nikolic
and P.M. Nikolic

       Applied Physics A 83, 719 (2006).

 

84.  Onoufrios, the famous XVI’s Century Iconographer, creator of the ‘Berati School’:
Studying the Technique and Materials used in Wall Paintings of Inscribed Churches

       E. Pavlidou, M. Arapi, T. Zorba, M. Anastasiou, N. Civici, F. Stamati and
K.M. Paraskevopoulos

       Applied Physics A 83, 709 (2006).

 

85.  Electronic Transport Properties Aspects and Structure of Polymer-Fullerene
based organic semiconductors for Photovoltaic Devices

       G. Adamopoulos, T. Heiser, U. Giovanella, S. Ould-Saad, K.I. van de Wetering,
C. Brochon, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos and G. Hadziioannou

       Thin Solid Films 511-512, 371 (2006).

 

86.  Infrared Properties of Sintered a-MnSe

       M.V. Nikolic, P.M. Nikolic, V. Blagojevic, K.M. Paraskevopoulos, T. Zorba,
D. Vasiljevic-Radovic and M.M. Ristic

       International Journal of Materials Research (Zeitschrift fuer Metallkunde) 97 666 (2006).

 

87.  Volume Air Flow Sensors Based on NTC Thick Film Segmented Thermistors

       O.S. Aleksic, P.M. Nikolic and K.M. Paraskevopoulos

       Microelectronics International 23, 14 (2006).

 

88.  Structure Inhomogeneities, Shallow Defects and Charge Transport in the Series of Thermoelectric Materials K2Bi8-xSbxSe13

       T. Kyratsi, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos, C. Malliakas, J. Dyck, C. Uher
and M. Kanatzidis

       Journal of Applied Physics 100, 123704 (2006).

 

89.  The origin of the formation of cavities in galvanized coatings

       G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis and E.K. Polychroniadis

       Journal of Surface and Interface Analysis 38 (2006) 150-157.

 

90.  Study of the structure and morphology of plasma-sprayed tin coating

       N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, P. Patsalas, G. Stergioudis and E.K. Polychroniadis

       Surface and Coatings Technology 200 (2006) 6245-6250.

 

91.  A comparative study of the structure and the corrosion behavior of zinc coatings deposited with various methods

       G. Vourlias, N. Pistofidis, D. Chaliampalias, E. Pavlidou, P. Patsalas, G. Stergioudis, D. Tsipas and E.K. Polychroniadis

       Surface and Coatings Technology 200 (2006) 6594-6600.

 

92.  On the comparative study of three silver coins of the IIIrd century B.C. minted in Korkyra, Dyrrachion and by the Illyrian King Monounios

       T. Dilo, N. Civici, F. Stamati, Sh. Gjongecaj, I. Prifti, O. Bilani, N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis and E.K. Polychroniadis

       Applied Physics A 83 (2006) 637-642.

 

93.  Comparative study of the corrosion behavior of zinc coatings deposited on low carbon steel substrates

       N. Pistofidis, G. Vourlias, D. Chaliampalias, E. Pavlidou, G. Stergioudis and E.K. Polychroniadis

       Journal of Surface and Interface Analysis 38 (2006) 252-254.

 

94.  Effect of simulated marine atmosphere on tin plasma sprayed coatings

       G. Vourlias, N. Pistofidis, D. Chaliampalias, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis and D. Tsipas

       Journal of Surface and Interface Analysis 38 (2006) 255-258.

 

95.  Zinc deposition with pack cementation on low carbon steel substrates

       G. Vourlias, N. Pistofidis, D. Chaliampalias, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis and D. Tsipas

       Journal of Alloys and Compounds 416 (2006) 125-130.

 

96.  Structural study near the film/substrate interface of a plasma sprayed tin coating on low carbon steel

       G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis and E.K. Polychroniadis    

       Journal of Alloys and Compounds 416 (2006) 183-187.

 

97.  Characterization of undoped and Te-doped GaSb crystals grown by the vertical feeding method

       J. Vincent, C. Diaz-Guerra, J. Piqueras, A. Amariei, E.K. Polychroniadis and E. Dieguez

       Journal of Crystal Growth 289 (2006) 18-23.

 

98.  Transmission electron microscopy analysis of phase separation in GaInAsSb films grown on GaSb substrate

       P. Szczeszek, A. Amariei, J. Schöne, G. Zoulis, N. Vouroutzis, E.K. Polychroniadis and D. Stróż

       Journal of Microscopy 224 (2006) 121-124.

 

99.  Characterization of a 3C-SiC Single Domain Grown on 6H-SiC(0001) by a Vapor-Liquid-Solid Mechanism

       M. Soueidan, G. Ferro, B. Nsouli, M. Roumie, E. Polychroniadis, M. Kazan, S. Juillaguet, D. Chaussende, N. Habka, J. Stoemenos, J. Camassel and Y. Monteil

       Crystal Growth & Design 6 (2006) 2598 -2602..

 

100.
M. Soueidan, G. Ferro, J. Stoemenos, E.K. Polychroniadis, D. Chaussende, F. Soares, S. Juillaguet, J. Camassel and Y. Monteill

       Materials Science Forum 527-529 (2006) 287-290.

 

101.

       J. Eid, J.L. Santailler, B. Ferrand, P. Ferret, J. Pesenti, A. Basset, A. Passero, A. Mantzari, E.K. Polychroniadis, C. Balloud, P. Soares and J. Camassel

       Materials Science Forum 527-529 (2006) 123-126.

 

102. Growth acceleration in FLASiC assisted short time liquid phase epitaxy by melt modification

       J. Pezoldt, F. Morales, T. Stauden, C. Förster, E.K. Polychroniadis, J. Stoemenos, D. Panknin and W. Skorupa

       Materials Science Forum 527-529 (2006) 295-298.

 

103. Effect of the crystallization conditions on the epitaxial relationship of Si deposited on 3C-SiC(100)

       G. Ferro, E.K. Polychroniadis, D. Panknin, W. Skorupa, J. Stoemenos and Y. Monteil

       Materials Science Forum 527-529 (2006) 1563-1566.

 

104. Electron microscopy study of (Fe-Co)-Nb-Si-B alloys

        D.M. Kepaptsoglou, E.K. Polychroniadis, K.G. Efthimiadis, P. Svec and E. Hristoforou

        J. Optoelectronics and Advanced Materials 8 (2006) 1775-1780..

 

105.Biodegradable aliphatic polyesters. Part II. Synthesis and characterization of chain extended poly(butylene succinate-co-butylene adipate)

       V. Tserki, P. Matzinos, E. Pavlidou, D. Vachliotis and C. Panayiotou

       Polym. Degrad. Stabil 91 (2): 377-384 Feb 2006.

 

106. Biodegradable aliphatic polyesters. Part I. Properties and biodegradation of poly(butylene succinate-co-butylene adipate)

       V. Tserki, P. Matzinos, E. Pavlidou and C. Panayiotou

       Polym. Degrad. Stabil 91 (2): 367-376 Feb. 2006.

 

107. Microstructure of zinc hot-dip galvanized coatings used for corrosion protection

       Pistofidis N, Vourlias G, Konidaris S, E. Pavlidou, A. Stergiou and G. Stergioudis.

       Mater. Lett.  60 (6): 786-789 Mar. 2006 .

 

108. Separation of uranium from aqueous solutions using Al3+- and Fe3+-modified titanium- and zirconium phosphates

       P. Misaelides, G. Gallios, S. Sarri, D. Zamboulis, E. Pavlidou, N. Kantiranis, I. Anousis and V.V. Strelko

       Separ. Sci. Technol. 41 (1): 97-110 2006.

 

109. Preparation bv melt mixing and characterization of isotactic polypropylene/SiO2 nanocomposites containing untreated and surface-treated nanoparticles

       D.N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, E. Pavlidou, N. Vouroutzis, P. Palatzoglou and N. Karayannidis

       J. Appl. Polym. Sci. 100 (4): 2684-2696 MAY 15 2006.

 

110. Structural, microstructural and magnetic properties of ball milled boron-substituted Sn(Co,Fe,Cu,Zr)(7.5) compounds

       S.S. Makridis, E. Pavlidou, M. Konstantakou, and A.K. Stubos

         Mate.r Sci. Forum, 514-516: 1289-1293 Part 1-2 2006.

 

111. Structural and magnetic properties of new Zr(Fe0.8Cu0.2)(2) and Zr(Fe0.8Cu0.1Co0.1)(2) hydrogen storage materials

       S.S. Makridis, M. Konstantakou, T.A. Steriotis, E. Pavlidou, K.G. Efthimiadis, M. Daniil, A. Ioannidou, E.S. Kikkinidis and A.K. Stubos.

       Mater. Sci. Forum.  514-516: 432-436 Part 1-2 2006.

 

112. Effect of wheel speed and boron content on microstructure and crystallographic texture of boron substituted Sm-Co melt spun ribbons

       S.S. Makridis, E. Pavlidou, A. Neudert, J. Cord, R. Schafer, G.C. Hadjipanagis, D. Niarchos and A.K. Stubos

       Mater. Sci. Forum, 514-516: 359-363 Part 1-2 2006.

 

113. Experimental investigation of fluidised bed co-combustion of meat and bone meal with coals and olive bagasse

       L. Fryda, K. Panopoulos, P. Vourliotis, E. Pavlidou and E. Kakaras

       Fuel 85  (12-13): 1685-1699 SEP 2006.

 

114. The effect of preflux bath additives on the morphology and structure of the hot-dip galvanized coatings

       N. Pistofidis, G. Vourlias, S. Konidaris, E. Pavlidou, G. Stergioudis and D. Tsipas  

       Cryst. Res. Technol. 41 (8): 759-765 AUG 2006.

 

115. Impact resistance of PVD films and milling performance of coated tools at various temperature levels

       K.D. Bouzakis, I. Mirisidis, E. Lili, N. Michailidis, A. Sampris, G. Skordaris, E. Pavlidou, G. Erkens and I. Wirth.

       Cirp. Ann.-Manuf. Techn. 55 (1): 67-70 2006.

 

116. Investigation of the characteristics and corrosion resistance of Al2O3/TiN coatings

       F. Noli, P. Misaelides, A. Hatzidimitriou, E. Pavlidou and  A.D. Pogrebnjak

       Appl. Surf. Sci.  252 (23): 8043-8049 SEP 2006.

 

117. High Resolution Electron Microscopy study of SiGeC thin films grown on Si (100) by laser assisted techniques

       Ch.B. Lioutas, N. Frangis, S. Soumelidis, S. Chiussi, E. Lopez and B. Leon

       Appl. Surf. Science, 252 (13), 4527-4530 (2006).

 

118. Well-orientated cubic boron nitride nanocrystals as studied by high-resolution transmission electron microscopy

       I. Tsiaoussis and N. Frangis

       J. of Microscopy, 223 (3), 205-207 (2006).

 

119. Structural models for twin interfaces in Pd thin films

       I. Tsiaoussis, Ch.B. Lioutas and N. Frangis

       J. of Microscopy, 223 (3), 208-211 (2006).

 

120. Dispersion of electrogyration in sillenite crystals                      

       N.C. Deliolanis, E.D.  Vanidhis and N.A. Vainos

       Applied Physics B (Laser and Optics), 85, 591-596 (2006).

Επιστροφή

 

2005    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.   Growth and optical absorption of thin ZnSe films

       P. Poulopoulos, S. Baskoutas, V. Karoutsos, M. Angelakeris and N. K. Flevaris

       Journal of Physics: Conference Series 10 (2005) 259–262

 

2.    Strong quantum confinement effects in thin zinc selenide films

       S. Baskoutas, P. Poulopoulos, V. Karoutsos, M. Angelakeris, N.K. Flevaris

       Chemical Physics Letters 417 (2005) 462–465

 

3.    Drug Dissolution:

       A. Dokoumetzidis, K. Kosmidis, P. Argyrakis, and P. Macheras,

       Release and Uptake: Modeling and Monte Carlo Simulations, 96,200(2005).

 

4.    Kinetics in the Photobleaching Trapping Reaction inside a Flat Microchannel

       S. H. Park, H. Peng, R. Kopelman, P. Argyrakis, and H. Taitelbaum,

       Depletion Physical Review E, 71, 031107 (2005).

      

5.     Stability and topology of scale-free networks under attack and defense strategies

       L. K. Gallos, R. Cohen, P. Argyrakis, A. Bunde and S. Havlin,

       Physical Review Letters, 94, 188701 (2005).

 

6.    Language evolution and population dynamics in a system of two interacting species

       K. Kosmidis, J. Halley, and P. Argyrakis,

       Physica A, 353, 595 (2005).

 

7.    Reaction-diffusion processes on correlated and uncorrelated scale-free networks

       L. K. Gallos and P. Argyrakis,

       Physical Review E, 72, 017101 (2005).

 

8.    Fluctuations in ordered c(2x2) two-dimensional lattice gas system with repulsive
       
interactions

       P. Argyrakis, A. A. Chumak and M. Maragakis,

       Physical Review B, 71, 224304 (2005).

 

9.    Refractoriness in Poisson and Gaussian First-order Neural Nets with
        Chemical Markers

        E. Fournou, P. Argyrakis, and P. A. Anninos,

        Neural Processing Letters, 22, 57 (2005).

 

10.  Controlled inert gas environment for enhanced chlorine and fluorine detection in the
      
visible and near-infrared by laser-induced breakdown spectroscopy

       George Asimellis, Stephen Hamilton, Aggelos Giannoudakos, Michael Kompitsas

       Spectrochimica Acta Part B 60 (2005) 1132 – 1139

 

11.  Pressure screening in the interior of primary shells in double-wall carbon nanotubes

       J. Arvanitidis, D. Christofilos, K. Papagelis, K. S. Andrikopoulos, T. Takenobu, Y. Iwasa, H.   
      
Kataura, S. Ves, and G. A. Kourouklis

       Phys. Rev B 71, 125404 (2005)  

 

12. Double-wall carbon nanotubes under pressure: Probing the response of individual   
      
tubes and their intratube correlation

       J. Arvanitidis, D. Christofilos, K. Papagelis, T. Takenobu, Y. Iwasa, H Kataura, S. Ves,
       GA Kourouklis 

       Phys. Rev B 72, 193411 (2005)

              

13.  Substrate current and degradation of n-channel polycrystalline silicon thin-film
       transistors

       N.A. Hastas, N. Archontas, C.A. Dimitriadis, G. Kamarinos, T. Nikolaidis, N. Georgoulas, and
       A. Thanailakis,

       Microelectronics Reliability 45, 341 (2005).

 

14. Improved analysis of low frequency noise in polycrystalline silicon thin-film transistors

       D.H. Tassis, N.A. Hastas, C.A. Dimitriadis, and G. Kamarinos,

       Solid State Electron. 49, 513 (2005).

 

15.  Thickness dependent structure of β-FeSi2 grown on silicon by solid phase epitaxy

       N. Vouroutzis, T.T. Zorba, C.A. Dimitriadis, K.M. Paraskevopoulos, L. Dozsa and G. Molnar,

       J. of Alloys and Compounds 393, 167 (2005).

 

16.  Depth distribution of traps in Au/n-GaAs Schottky diodes with embedded InAs quantum
       dots

       D.A. Koutsouras, N.A. Hastas, D.H. Tassis, and C.A. Dimitriadis,

       J. Appl. Phys. 97, 064506 (2005).

 

17. Thickness dependent formation and properties of GdSi2/Si(100) interfaces

       G. Peto, G. Molnar, L. Dozsa, Z.E. Horvath, Zs.J. Horvath, E. Zsoldos, C.A. Dimitriadis,
       and L.Papadimitriou,

       Appl. Phys. A 81, 975 (2005).

 

18.  On-state drain current modeling of large-grain polycrystalline silicon thin-film
       transistors based on carrier transport through latitudinal and longitudinal garin
       boundaries

       Α. Ηatzopoulos, D.H. Tassis, N.A.Hastas, C.A. Dimitriadis, and G. Kamarinos,

       IEEE Trans. Electron Devices 52, 1727 (2005).

 

19.  Effects of hot carriers in offset gated polysilicon thin-film transistors

       A.T. Hatzopoulos, D.H. Tassis, N. Arpatzanis, C.A. Dimitriadis, and G. Kamarinos,
       Microelectronics Reliability, in press (2005).

 

20.  Analytical on-state current model of polycrystalline silicon thin-film transistors
       including the kink effect

       A.T. Hatzopoulos, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, and G. Kamarinos,

       Appl. Phys. Lett. 87, 063501 (2005).

 

21.  An analytical hot-carrier induced degradation model in polysilicon thin-film
       transistors

       A.T. Hatzopoulos, D.H. Tassis, N.A. Hastas, C.A. Dimitriadis, and G. Kamarinos, IEEE Trans.        Electron Devices 52, 2182 (2005).

 

22. Low-frequency noise spectroscopy in Au/n-GaAs Schottky diodes with InAs quantum
      dots

       A. Tsormpatzoglou, N.A. Hastas, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, G. Kamarinos, P. Frigeri, S.
       Franchi, E. Gombia, and R. Mosca, Appl. Phys. Lett. 87, 163109  (2005).

 

23.  XAFS studies on vitrified industrial waste

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, P. Kavouras, Ph. Komninou, Th. Karakostas, A.  
      
Erko,

       Physica Scripta, T 115, 931 (2005).

 

24. Study of annealing induced devitrification of stabilized industrial waste glasses by
      means of micro x-ray fluorescence mapping and absorption fine structure spectroscopy

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E.C. Paloura, P. Kavouras, Ph. Komninou, Th. Karakostas, A.
       Erko  

       Journal of  Non-Crystalline Solids, 351, 2474 (2005).

 

25. Modification of the Fe-environment in Fe2O3 glass/glass ceramic systems containing Pb,
       Na and Si

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, P. Kavouras, O. Kalogirou, Ph. Komninou and Th.
       Karakostas,

       Nuclear Instruments & Methods B (in press).

 

26. Application of μ-XAFS for the determination of the crystallization ratio in a series of
       vitro-ceramic materials containing industrial waste

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, P. Kavouras, O. Kalogirou, Ph. Komninou and Th.
       Karakostas,

       Nuclear Instruments & Methods B (in press).

 

27.  Interfacial structure of MBE grown InN on GaN

       Th. Kehagias, E. Iliopoulos, A. Delimitis, G. Nouet, E. Dimakis, A. Georgakilas, Ph.Komninou.

       Phys. Stat. Sol. (a) 202, No 5, 777-780 (2005).

 

28.  Misfit accommodation of compact and columnar InN grown on Ga-face GaN (0001) by
       molecular-beam epitaxy
       

       Th. Kehagias, A. Delimitis, Ph. Komninou, E. Iliopoulos, E. Dimakis, A. Georgakilas, G. Nouet

       Appl. Phys. Lett. 86, 151905 (2005).

 

29.  Correlation between nucleation, morphology and residual strain of InN grown on GaN
       (0001)

       E. Dimakis, K. Tsagaraki, E. Iliopoulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias, A. Delimitis, and A.
       Georgakilas

       J. Cryst. Growth 278, 367-372 (2005).

 

30.  Disconnections and inversion domain formation in GaN/AlN heteroepitaxy on (111)
       silicon

       G.P. Dimitrakopulos, A.M. Sanchez, Ph. Komninou, P. Ruterana, G. Nouet, Th. Kehagias, Th.
       Karakostas

       Phys. Stat. Sol. (c) 2, No 7, 2500-2503 (2005).

 

31.  Heteroepitaxial growth of In-face InN on GaN (0001) by plasma-assisted molecular-beam
       epitaxy

       E. Dimakis, E. Iliopoulos, K. Tsagaraki, Th. Kehagias, Ph. Komninou, and A. Georgakilas

       J. Appl. Phys. 97, 113520 (2005).

 

32.  Interfacial steps, dislocations, and inversion domain boundaries in the GaN/AlN/Si
       (0001)/(111) epitaxial system

       G.P. Dimitrakopulos, A.M. Sanchez, Ph. Komninou, Th. Kehagias, Th. Karakostas, G. Nouet,
       P. Ruterana

       Phys. Stat. Sol. (b) 242, No 8, 1617-1627 (2005).

 

33.  Partial dislocations in wurtzite GaN

       Ph. Komninou, J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, and Th. Karakostas.

       Phys. Stat. Sol. (a) 202, No 15, 2888-2899 (2005)

 

34.  Efect of composition and annealing temperature on the mechanical properties of a
       vitrified waste

       P. Kavouras, Ph. Komninou, Th. Karakostas

       Journal of the European Ceramic Society 24 (7) (2004) 2095 – 2102.

 

35.  Atomic structures and energies of partial dislocations in wurtzite GaN

       J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas

         Phys. Rev. B 70 (2004) 035309 1-12.

 

36.  Junction lines of inversion domain boundaries with stacking faults in GaN

       J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, H.M. Polatoglou, A. Serra, A. Béré, G.
       Nouet and
Th. Karakostas

       Phys. Rev. B 70, (2004) 115331 1-7.

 

37.  Microstructural assessment of InN-on-GaN films grown by plasma-assisted MBE

       Ph. Komninou, Th. Kehagias, A. Delimitis, G.P. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, E. Dimakis, A.
       Georgakilas and Th. Karakostas

       Superlattices and Superstructures 36, 509-515 (2004)

 

38.  Studying morphological characteristics of thermally treated bioactive glass ceramic
        using image analysis

       C. Pritsos, E. Kontonasaki, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, P. Koidis, K.M.
       Paraskevopoulos

       J. of the European Ceramic Society, 25, 891 (2005).

 

39.  Detailed Study of Ga low compositional substitution by In in polycrystalline GaSb

       A. Amariei, X. Chatzistavrou, Al. Stavrinadis, K.M. Paraskevopoulos, E.K. Polychroniadis

       Phys. Stat. Sol. c 2, 1304 (2005).

 

40.  On the synthesis and characterization of polycrystalline GaSb suitable for
       thermophotovoltaic (TPV) applications

       A. Mitric, Th. Duffar, A. Amariei, X. Chatzistavrou, E. Pavlidou, K.M. Paraskevopoulos, E.K.
       Polychroniadis

       J. of Optoelectronics and Advanced Materials 7, 659 (2005).

 

41.  The effects of procedural variables on the maximum capture efficiency of CO2 using a
       carbonation/calcination cycle of carbonate rocks

       K. Chrissafis, C. Dagounaki, K.M. Paraskevopoulos

       Thermochimica Acta, 428, 193, (2005).

 

42. Formation of MnS clusters into Laumontite zeolite

       E. Iakomi, A. Vasile, E. Pavlidou, K.M. Paraskevopoulos, N. Vouroutzis, Ch. Lioutas, E.K.
       Polychroniadis

       J. of Optoelectronics and Advanced Materials 7, 859 (2005).

 

43.  The effect of sintering on the maximum capture efficiency of CO2 using a
       carbonation/calcination cycle of carbonate rocks

       K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos

       Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 81, 463 (2005).

 

44.  Growth of single Hg(BrxI1-x)2 crystals and their detecting action

       M.M. Gospodinov, D. Petrova, I. Y. Yanchev, M. Daviti, M. Manolopoulou, K.M.
       Paraskevopoulos, A. N. Anagnostopoulos, E.K. Polychroniadis

       Journal of Alloys and Compounds, 400, 249 (2005).

 

45.  Thermal Degradation Mechanism of poly(ethylene succinate) and poly(butylene
       succinate): Comparative Study

       K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, D.N. Bikiaris

       Thermochimica Acta  435, 142, (2005).

 

46.  Separating natural from synthetic amethyst: the presence and true-shape of the 3595
       cm-1 peak.

       S. Karampelas, E. Fritsch, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, S. Sklavounos

       Mineralogy and Petrology 85, 45 (2005).

 

47.  Investigation of copper patinas using ion beam analysis and scanning electron
      microscopy

       F. Noli, P. Misaelidis, E. Pavlidou and M. Kokkoris

       Surface and Interface Analysis, 37 (2005), p. 288-293.

 

48.  Μodification of the growth-direction of the zinc coatings associated with element
       additions to the galvanizing bath

       Eleni Pavlidou, Nikos Pistofidis, George Vourlias, George Stergioudis.

       Materials Letters, 59 (2005), p. 1619-1622.

 

49.  Compatibilisation effect of PP-g-MA copolymer on iPP/SiO2 nanocomposites prepared
      by melt mixing

       D.N. Bikiaris, A. Vassiliou, E. Pavlidou, G.P. Karayannidis

       Eur. Polymer J. 41 (2005), p. 1965-1978.

 

50.  Physicochemical studies on solid dispersions of poorly water-soluble drugs. Evaluation
       of capabilities and limitations of thermal analysis techniques

       D. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, A. Stergiou, E. Pavlidou, E. Karavas, F. Kanaze, M.
       Georgarakis

       Thermochimica Acta 439 (2005), p. 58-67.

 

51.  Production of Amoxicillin Microparticles by Supercritical Antisolvent Precipitation

       C. Kalogiannis, E. Pavlidou and G. Panagiotou

       Ind. Eng. Chem. Res. 44 (2005), p. 9339-9346.

 

52.  Cutting performance improvement through micro-blasting on well-adherent PVD films
       on cemented carbide inserts

       K.D. Bouzakis, G. Skordaris, I. Mirisidis, N. Michailidis, G. Mesomeris, E. Pavlidou, G.
       Erkens

       Surface & Coatings Techn. 200 (2005), p. 1879-1884.

 

53.  Mechanical properties and morphological examination of isostatic Polypropylene/SiO2
       nanocomposites containing PP-g-MA as compatibilizer

       E. Pavlidou, D. Bikiaris, A. Vassiliou, M. Chiotelli and G. Karayannidis

       J. of Physics:Conference Series 10 (2005), p. 190-193.

 

54.  On the Synthesis and Characterization of Polycrystalline GaSb Suitable for    
      
Thermophotovoltaic (TVP) Applications

       A. Mitric, Th. Duffar,A. Amariei, X. Chatzistavrou, E. Pavlidou, K.M. Paraskevo- poulos, E.K.
       Polychroniadis

       J. of Optoelectronics & Advanced Materials 7/2 (2005), p. 659-664.

 

55.  Probing the effect of temperature on the incorporation of Al species in a SiC matrix

       C. Jacquier, G. Ferro, M. Zielinski, E.K. Polychroniadis, A. Andreadou, J. Camassel, Y.
       Monteil

       Physica Status Solidi (c), 2 (2005) 1265-1268.

 

56.  Defect status near the SiC/substrate interface: Investigation of the first stage of the
       growth by physical vapour transport

       A. Mantzari, E.K. Polychroniadis, J. Wollweber, A. Freudenberg, C. Balloud and J. Camassel

       J. Crystal Growth, 275 (2005) 1813-1820.

 

57.  Growth and structural characterization of GaInAsSb films on GaSb substrates

       A. Amariei, E.K. Polychroniadis, F. Dimroth, A.W. Bett

       J. Crystal Growth, 275 (2005) 1229-1234.

 

58.  The combined role of nickel and boron on the nucleation and growth of Fe-based non-
       crystalline alloys

       G. Stergioudis, G. Vourlias, N. Pistofidis, K. Chrissafis, E.K. Polychroniadis

       J. Crystal Growth, 275 (2005) 1821-1826.

 

59.  Detailed study of the crystallization behavior of the metallic glass Fe75Si9B16

        K. Chrissafis, M.I. Maragakis, K.G. Efthimiadis and E.K. Polychroniadis

       J. of Alloys and Compounds, 386 (2005) 165-173.

 

60.  A negative effect of the insoluble particles of dross on the quality of the galvanized
       coatings

       G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis, E. K. Polychroniadis

       Solid State Sciences, 7 (2005) 465-474.

 

61.  Nucleation control in FLASIC assisted short time liquid phase epitaxy by melt
       modification

       J. Pezoldt, E.K. Polychroniadis, Th. Stauden, G. Ecke, T. Chassagne, P. Vennegues, A.
       Leycuras, D. Panknin, J. Stoemenos and W. Skorupa

       Materials Science Forum 483 (2005) 213-216.

 

62.  Comparative evaluation of free-standing 3C-SiC crystals

       E.K. Polychroniadis, C. Balloud, S. Juillaguet, G. Ferro, Y. Monteil, J. Camassel and J.
       Stoemenos

       Materials Science Forum 483 (2005) 229-232.

 

63.  Epitaxial SiC formation at the SiO2/Si interface by C+ Implantation into SiO2 and
       subsequent annealing

       M. Voelskow, D. Panknin, E.K. Polychroniadis, G. Ferro, P. Godignion, N. Mestres, W.
       Skorupa, Y. Monteil, J. Stoemenos.

       Materials Science Forum 483 (2005) 233-236.

 

64.  PVT-growth and characterization of single crystalline 3C-SiC on a (0001) 6H-SiC
       substrate

       E.K. Polychroniadis, A. Mantzari, A. Freudenberg, J. Wollweber, R. Nitschke, T. Frank, G.
       Pensl, A. Schoner

       Materials Science Forum 483 (2005) 319-322.

 

65.  Microstructural characterization of 3C-SiC thin films grown by flash lamp induced
       liquid phase epitaxy

       G. Ferro, D. Panknin, E.K. Polychroniadis, Y. Monteil, W. Skorupa, J. Stoemenos

       Materials Science Forum 483 (2005) 295-298.

 

66.  Is the Al Solubility limit in SiC temperature dependent on not?

       C. Jacquier, G. Ferro, M. Zielinski, E.K. Polychroniadis, A. Andreadou, J. Camassel and Y.
       Monteil

       Materials Science Forum 483 (2005) 125-128.

 

67.  Study of the phases formed during the growth of thick coating with coarse grained tin

       G. Vourlias, N. Pistofidis, P. Patsalas, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       High Temperature Materials Processes 9 (2005) 227-236.

 

68.  Structural defects near the film/substrate interface of a homo-epitaxial 4H-SiC film
       grown by the VLS mechanism

       E.K. Polychroniadis

       Semiconductor Science and Technology 20 (2005) 645-651 .

 

69.  Nanostructuring, compositional fluctuations and atomic ordering in the thermoelectric
       materials AgPbmSbTe2+m. The myth of solid solutions

       E. Quarez, K.F. Hsu, R. Pcionek, N. Frangis, E.K. Polychroniadis, M.G. Kanatzidis

       J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 9177-90.

 

70.  The double modulation superstructure of the room temperature stable phase of
       stoichiometric Cu2Te

       N. Vouroutzis, N. Frangis and C. Manolikas

       Phys. Stat. Sol. (a) 202, 271-280 (2005).

 

71.  Effects of normal load on nanotribological properties of sputtered carbon nitride films

       C.A.Charitidis and S. Logothetidis

       Diamond and Related Materials, 14 98-108 (2005)

 

72.  Surface and interface properties of amorphous carbon layers on rigid and flexible
       substrates
,
       Logothetidis S.,

       Thin Solid Films, 482 9-18 (2005)

 

73.  Haemocompatibility studies on carbon-based thin films by ellipsometry

       Logothetidis S., M. Gioti, S. Lousinian and S. Fotiadou

       Thin Solid Films, 482 126-132 (2005)

               

74. Effects of energetic species during the growth of Nitrogenated amorphous carbon thin
       films on their Nanomechanical properties

       C. Charitidis, P. Patsalas and S. Logothetidis

       Thin Solid Films, 482 177-182 (2005)

 

75.  Nanomechanical and nanotribological properties of carbon based films

       C. Charitidis and S. Logothetidis

       Thin Solid Films, 482 120-125 (2005)

 

76.  An electrical, optical and epr study of room temperature deposited CNx films on Si

       N. Konofaos, I. Deliyianakis, E.K. Evangelou, M. Gioti and S. Logothetidis,

       Thin Solid Films, 482 270-274 (2005)

 

77.  Electronic and optical properties of a-C from tight-binding molecular dynamics
      simulations

      C. Mathioudakis, P.C. Kelires, M. Gioti, P. Patsalas and S. Logothetidis

      Thin Solid Films, 482 151-155 (2005).

 

78.  Surface and interface morphology and structure of amorphous carbon surfaces, ultra-
       thin films and multilayer structures,

       P. Patsalas, S. Logothetidis and P.C. Kelires

       Diamond and Related Materials, (in press 2005).

 

79.  Nanoscale effects on the Nanomechanical properties of multifunctional materials

       C. Charitidis and S. Logothetidis

       Computational Materials Science, 33 296-302 (2005).

 

80.  Crystallization of amorphous- films by flash lamp annealing

      B. Pécz, L. Dobos, D. Panknin, W. Skorupa, C. Lioutas, N. Vouroutzis

      Applied Surface Science 242(1-2), 185 (2005).

 

81.

      R. Yakimova, N. Vouroutzis, M. Syväjärvi and J. Stoemenos

      J APPL PHYS 98 (3): art. no. 034905 AUG 1 2005.

 

Επιστροφή

 

2004    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.    Thermally activated ionic conduction in LiNbO33 electrolyte thin films

       Mater. Sci. & Engineer, B1088, 174 (2004).

 

2.    XAFS studies on vitrified industrial waste

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E.C. Paloura, P. Kavouras, Ph. Komninou, Th. Karakostas, A. Erko.

       Physica Scripta (in press).

 

3.    Elements-specific hysterisis loops and the anisotropy of the orbital moment of Pt in Ni/Pt multilayers

       P. Poulopoulos, F. Wilhelm, Z. Li, H. Wende, K. Baberschke, M. Angelakeris, N.K. Flevaris, A. Rogalev and N.B. Brookes

       J. Magn. Magn. Mater. 272-276, 317, (2004).

 

4.    Correlation of structure and magnetism of AgCo nanoparticle arrays

       O. Crisan M. Angelakeris, N. Noques, Th. Kehagias, Ph. Komninou, N. Sobal, M. Giersig and N.K. Flevaris.

       J. Magn. Magn. Mater. 272-276, E1253 (2004).

 

5.    The influence of patterned substrates on structure and magnetism of Au/Co multilayers

       M. Angelakeris, E. Papaioannou, O. Valassiades, N. Vouroutzis, I. Tsiaoussis, Ch. Mueller, P. Fumagalli, I. Kostic, L. Matay and N.K. Flevaris.

       J. Magn. Magn. Mater. 272-276, E1317 (2004).

 

6.  

       E. Papaioannou, K. Simeonidis, O. Valassiades, N. Vouroutzis, M. Angelakeris, P. Poulopoulos, I. Kostic, N.K. Flevaris

       J. Magn. Magn. Mater. 272-276, E1323 (2004).

 

7.    Magnetic manostructures obtained by colloidal crystallization onto patterned substrates 

       O. Crisan, M. Angelakeris, E. Papaioannou, A.D. Crisan, N.K. Flevaris, N. Vouroutzis, E. Pavlidou, I. Kostic, N. Sobal and M. Giersig

       J. Magn. Magn. Mater. 272-276, E1285 (2004).

 

8.    Magnetic moment of Au at Au/Co interfaces:A direct experimental determination

      F. Wilhelm, M. Angelakeris, N. Jaouen, P. Poulopoulos, E. Th. Papaioannou, Ch. Mueller, P. Fumagalli, A. Rogalev and N.K. Flevaris

       Physical Review B69, 220404(R) (2004), 35.

 

9.    Ni/Pt multilayers: growth and magneto-optics

       E.Th. Papaioannou, P. Fumagalli, M. Angelakeris, P. Poulopoulos, V. Karoutsos, V. Kapaklis, F. Wilhelm, C. Politis and N.K. Flevaris

       Phys. Stat. Sol. (c) 1, No. 12, 3324-3327 (2004). 

 

10.  Raman spectroscopic study of carbon substitution in MgB2

       J. Arvanitidis, K. Papagelis, K. Prassides, G.A. Kourouklis, S. Ves , T. Takenobu, Y. Iwasa

       J. Phys. Chem. Of Solids, 65, 73-77, (2004).

 

11.  High Pressure Raman Study of Y3Al5O12

       J. Arvanitidis, K. Papagelis, D. Christofilos, H. Kimura, G.A. Kourouklis and S. Ves

       Phys. Stat. Sol. B241, 3149 (2004).

 

12.  High Pressure Raman Study of BaMoO4

       D. Christofilos, J. Arvanitidis, E. Kampasakali, K. Papagelis, S. Ves and G.A. Kourouklis   

       Phys. Stat. Sol. B241, 3155 (2004).

 

13.  Mueller Matrix Spectroscopic Ellipsometry: Formulation and Application

       A. Laskarakis, E. Pavlopoulou, S. Logothetidis and M. Gioti

       Thin Solid Films, 455-456, 43-49 (2004).

 

14.  FTIR and Vis-FUV real time spectroscopic ellipsometry studies of polymer surface modifications during ion beam bombardment

       Laskarakis, C. Gravalidis and S. Logothetidis

       Nucl. Instr. and Methods in Physics Research B, 216, 131-136  (2004).

 

15.  Real time monitoring of silicon oxide deposition processes

       C. Gravalidis, M. Gioti, A. Laskarakis and  S. Logothetidis

       Surf. Coat. Technol, 180-181, 655-658  (2004).

 

16.  A complementary spectroscopic ellipsometry study of PET membranes from IR to Vis-FUV
A. Laskarakis, M. Gioti, E. Pavlopoulou, N. Poulakis, and S. Logothetidis

       Macromolecular Symposia, 205(1), 95-104 (2004).

 

17.  Nanomechanical and optical studies on polymeric membranes
C. Charitidis, M. Gioti, and S. Logothetidis
Macromolecular Symposia, 205(1), 239-250 (2004).

 

18.   The effect of crystal structure and morphology on the optical properties of chromium nitride thin films
S. Logothetidis, P. Patsalas, K. Sarakinos, C. Charitidis and C. Metaxa
Surf. Coat. Technol, 180-181, 637-641 (2004).

 

19.    In-situ monitoring of the electronic properties and growth evolution of TiN films
P. Patsalas and S. Logothetidis
Surf. Coat. Technol, 180-181, 421-424  (2004).

 

20.    Εffects of non-deposition energetic species during the growth of boron nitride and amorphous carbon thin films by sputter deposition
Y. Panayiotatos, P. Patsalas, M. Handrea and S. Logothetidis
Surf. Coat. Technol, 180-181,387-391 (2004).

 

21.  Comparison of the nanomechanical and nanoscratch performance of antiscratch layers on organic lenses
C. Charitidis, M. Gioti, S. Logothetidis, S. Kassavetis, A. Laskarakis and I. Varsano
Surf. Coat. Technol, 180-181, 357-361 (2004).

 

22.   IR–FUV ellipsometry studies on the optical, electronic and vibrational properties of polymeric membranes
M. Gioti, A. Laskarakis and S. Logothetidis
Thin Solid Films 455-56, 283-287 (2004).

 

23.   Nanoindetation Studies of multilayer amorphous carbon films
S. Logothetidis, S. Kassavetis, C. Charitidis, Y. Panayiotatos and A. Laskarakis
Carbon 42, 1133-1136 (2004).

 

24.    Surface kinetics and sub plantation phenomena affecting the texture, morphology, stress, and growth evolution of titanium nitride films
P. Patsalas., C. Gravalidis and S. Logothetidis 
 J. App. Phys., 96, 6234-6246 (2004).

 

25.  Dielectric properties and electronic transitions of porous and nanostructured cerium oxide films
S. Logothetidis, P. Patsalas, E. K. Evangelou, N. Konofaos, I. Tsiaoussis and N. Frangis
Materials Science and Engineering B, 109  69-73 (2004).

 

26.    Optical and nanomechanical study of anti-scratch layers on polycarbonate lenses
C. Charitidis, A. Laskarakis, S. Kassavetis, C. Gravalidis and S. Logothetidis
Superlattices and Microstructures, 36, 171-179 (2004).

 

27.  On the phase transformation in the system TlBi(Te1-xSex)2

       K. Chrissafis, E.S. Vinga, M. Ozer, K.M. Paraskevopoulos, E.K. Polychroniadis

       Crystal Research and Technology, 39, 322 (2004).

 

28.  Lattice Thermal Conductivity of K2(Bi1-zSbz)8Se13 Solid Solutions

       T. Kyratsi, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos, J. Dyck, H.K. Shin, C. Uher, and M. Kanatzidis

       Journal of Applied Physics 95, 4140 (2004).

      

29.  Development of HydroxyCarbonate Apatite on hybrid polymers used in fixed restorations modified by bioactive glass

       B. Georgantzi, L. Papadopoulou, T. Zorba, P. Garefis, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis

       Phys. Stat. Sol. (a) 201, 733 (2004).

 

30.  Following bioactive glass behaviour beyond melting temperature by thermal and optical methods

       X. Chatzistavrou, T. Zorba, E. Kontonasaki, K. Chryssafis, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos.

       Phys. Stat. Sol.(a) 201, 944 (2004)

      

31Crystal/Glass Phase Change in KSb5S8 Studied Through Thermal Analysis Techniques

       K. Chryssafis, T. Kyratsi, K. Paraskevopoulos, M. Kanatzidis

       Chemistry of Materials 16, 1932 (2004).

       .

32.  Investigation of Dental Ceramics coated by Bioactive Glass using Confocal Laser Scanning Microscopy and Environmental Scanning Electron Microscopy

       G.A. Stanciu,  M. Sararoiu, C. Dan, K.M. Paraskevopoulos, X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, P. Koidis

       SCANNING 26, 78 (2004).

 

33.  A post-Byzantine Icon of St. Nicholas painted on Leather Support: Microanalysis and Characterisation of Technique

       V. Ganitis, E. Pavlidou, F. Zorba, K. Paraskevopoulos, D. Bikiaris

       Journal of Cultural Heritage. 5, 349 (2004).

 

34.  Electron Cyclotron Resonance deposition, structure and properties of oxygen incorporated hydrogenated diamond-like amorphous carbon films

       G. Adamopoulos, C. Godet, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, D. Ballutaud

       Journal of Applied Physics, 96(10) 5456 (2004).

 

35.  Phase Transformation in CuAgSe: a DSC and Electron Diffraction Examination

       K. Chrissafis, N. Vouroutzis, K.M. Paraskevopoulos, N. Frangis, C. Manolikas

       Journal of Alloys and Compounds 385, 169 (2004).

 

36.  Thermal characterization of carbonate rocks from Kozani area, North-Western Macedonia, Greece

       C. Dagounaki, K. Chrissafis, A. Kassoli-Fournaraki, A. Tsirambides, C. Sikalidis, Κ.M. Paraskevopoulos.

       Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 78, 295 (2004).

 

37. Structure and magnetic properties of Sm9(Co1-xZrx)4 alloys

       G. Litsardakis, S.S. Makridis, M. Danii, K.G. Efthimiadis, E. Pavlidou, I. Tsiaoussis, N. Fragis and A.C. Stergiou

       J of Magn. and Magn. Materials, 272-276 (2004), p. e377-e379.

 

38.  Structural and magnetic properties of rare earth-iron-cobalt-vanadium intermetallic compounds (R: Tb, Dy)

       D. Hadjiapostolidou, M. Gjika, C. Sarafidis, E. Pavlidou, T. Bakas, O. Kalogirou

       J. Alloys and Compounds, 367 (2004), p. 255-261.

 

39. The effect of coating thickness, mechanical strength and hardness properties on the milling performance of PVD coated cemented carbides inserts

       Bouzakis KD, Hadjiyiannis S, Skordaris G, Mirisidis J, Michailidis N, Efstathiou K, Pavlidou E., Erkens G, Cremer R, Rambadt S, Wirth I.

       Surface & Coating Tehnologie, 177-178, p. 657-664 (2004).

 

40.  Influence of alloying elements on the structure and on the corrosion resistance of the galvanized coatings

       G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis, E. Pavlidou, D. Tsipas

       Phys. Stat. Sol. (a) 201, No. 7 (2004), p. 1518-1527.

 

41.  The inclined impact test, an efficient method to characterize coatings' cohesion and adhesion properties

       K.D. Bouzakis, A. Asimakopoulos, N. Michailidis, S. Kompogiannis, G. Maliaris, G. Giannopoulos, E. Pavlidou, G. Erkens

       Thin Solid Films 469-470 (2004), p. 254-262.

 

42.  The influence of the Ni addition on the structure of the Zn hot-dip galvanized coatings, studied by Optical and Electron Microscopy

       N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, E.K. Polychroniadis

       Optical & Electron Microscopy, G.I.T. Imag. & Microscopy 4, p. 53-53, (2004).

         

43. Interfaces and defect interactions in nitride compound semiconductors for optoelectronic applications

       Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopoulos, Th. Kehagias, J. Kioseoglou and Th. Karakostas

       Recent Res. Devel. Physics 4, 593-629 (2003) ISBN : 81-7895-078-2.

 

44. Microstructural assessment of InN-on-GaN films grown by plasma-assisted MBE

       Ph. Komninou, Th. Kehagias, A. Delimitis, G.P. Dimitrakopoulos, J. Kioseoglou, E. Dimakis, A. Georgakilas and Th. Karakostas

       Surlattices and Microstructures 36, 509-515 (2004).

 

45.  Electrical transport and low frequency noise characteristics of Au/n-GaAs Schottky diodes containing InAs quantum dots

       N.A. Hastas, D.H. Tassis, C.A. Dimitriadis, L.Dozsa, S. Franchi, and P. Frigeri Semicond. Sci. and Technol. 19, 461 (2004).

 

46.  Low frequency noise in offset gated polysilicon thin-film transistors

       N.A. Hastas, C. A. Dimitriadis, and G. Kamarinos

       IEEE Electron Dev. Lett. 51, 828 (2004).

 

47.  Anomalous hot-carrier induced degradation of offset gated polycrystalline silicon thin-film transistors

       A. Hatzopoulos, C. A. Dimitriadis, G. Ghibaudo, and G. Kamarinos

       Appl. Phys. Lett. 84, 3163 (2004).

 

48.  Change in transfer and low frequency noise characteristics of n-channel polysilicon thin-film transistors due to hot-carrier degradation

       Hatzopoulos, N. Archontas, N.A. Hastas, C.A. Dimitriadis, G. Kamarinos, N. Georgoulas, and A. Thanailakis

       IEEE Electron Dev. Lett.  25, 390 (2004).

 

49.  Correlation of the generation-recombination noise with reliability issues of polycrystalline silicon thin-film transistors

       N.A.Hastas, C.A.Dimitriadis, and G.Kamarinos

       Appl. Phys. Lett. 85, 311 (2004).

 

50.  Investigation of single electron traps induced by InAs quantum dots embedded in GaAs layer using the low frequency noise technique

       N.A. Hastas, C.A. Dimitriadis, L. Dozsa, E. Gombia, and R. Mosca

       J. Appl. Phys. 96, 5735 (2004).

 

51.  Multicarrier analysis of semiconducting films by including the effect of magnetoresistance: Application in β-FeSi2 films

       D.H. Tassis, D. Evangelinos, O. Valassiades, and C.A. Dimitriadis

       J. Appl. Phys. 96, 6504 (2004).

 

52.  Crystallization of amorphous Fe75-xAgSi9B16

       K. Chrisafis

...... Thermochimica Acta, 411, 7 (2004).

 

53.  Combined study of crystallization of Fe75-xNixSi9B16 amorphous alloy

...... K.G. Efthimiadis, K. Chrissafis and E.K. Polychroniadis

...... Mat. Sci and Engin. (A), 366, 322 (2004).

......

54.  Magnetic properties and structural characteristics of interstitially modified Nd3(Fe1-xCox)27.7Ti1.3Ny

...... C. Sarafidis, M. Gjoka, T. Bakas, K. Chrissafis

...... J. Mag. Mag. Materias, 287, 45 (2004).

 

55Instabilities in Crystallization and Magnetic behavior of Fe-Si-b amorphous alloys

       G.A. Stergioudis, G. Vourlias, H. Morawiec, D. Stroz, and E.K. Polychroniadis

       Materials Research Bulletin 39, 231-236 (2004).

 

56.  Cubic AgPbmSbTe2+m: Bulk Thermoelectric Materials with High Figure of Merit

       K.F. Hsu, S. Loo, F. Guo, W. Chen, J.S. Dyck, C. Uher, T. Hogan, E.K. Polychroniadis, and M.G. Kanatzidis

       Science 303, 818-821 (2004).

 

 

57.  Microstructural characterization of very thick freestanding 3C-SiC wafers

        E.K. Polychroniadis , M. Syvajarvi , R. Yakimova and J. Stoemenos

       J. Crystal Growth, 263, 68-75 (2004) .

 

58.  Corrosion mechanism under accelerated atmospheric conditions

       G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis, D. Tsipas

       J. Optoelectronics and Advanced Materials, 6, 315-320 (2004).

 

59.  Magnetization experiments on frozen ferrofluids

       O. Michele, J. Hesse, H. Bremers, E.K. Polychroniadis, K.G. Efthimiadis and H. Ahlers

       J. Phys. Condens. Matter, 16, 427-443 (2004).

 

60.  Magnetization experiments on frozen ferrofluids

       O. Michele, J. Hesse, H. Bremers, E.K. Polychroniadis, K.G. Efthimiadis and H. Ahlers

       Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Dresden, 2003

       Verhandl. DPG (VI) 39, 305 (2004).

 

61.  Defect status near the SiC/substrate interface: Investigation of the first stage of the growth by physical vapour transportt

       A. Mantzari, E.K. Polychroniadis, J. Wollweber, A. Freudenberg, C. Balloud and J. Camassel

       J. Crystal Growth, accepted for publication

       Proceedings of the 14th International Conference on Crystal Growth, Grenoble, France, August 9-13, 2004.

 

62.  Growth and structural characterization of GaInAsSb films on GaSb substrates

       A. Amariei, E.K. Polychroniadis, F. Dimroth, A.W. Bett

       J. Crystal Growth, accepted for publication

       Proceedings of the 14th International Conference on Crystal Growth, Grenoble, France, August 9-13, 2004.

 

63.  The combined role of nickel and boron on the nucleation and growth of Fe-based non-crystalline alloys

       G. Stergioudis, G. Vourlias, N. Pistofidis, K. Chrissafis, E.K. Polychroniadis J. Crystal Growth, accepted for publication

       Proceedings of the 14th International Conference on Crystal Growth, Grenoble, France, August 9-13, 2004.

 

64.  A negative effect of the insoluble particles of dross on the quality of the galvanized coatings

       G. Vourlias, N. Pistofidis, G. Stergioudis, E. K. Polychroniadis

       Solid State Sciences (accepted for publication).

 

65 Structural characterization of thin 3C-SiC films annealed by the flash lamp process

       E. Polychroniadis, J. Stoemenos, G. Ferro, Y. Monteil, D. Panknin, W. Skorupa

       10th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2003, Lyon, France, October 5-10, 2003

       Materials Science Forum 457-460, 351-354 (2004).

      

66.  Stable parameter range for 3C-SiC sublimation growth on graphite

       J. Wollweber, A. Mantzari, E.K. Polychroniadis, C. Balloud, A. Freudenberg, R. Nitschke, J. Camassel

       10th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2003, Lyon, France, October 5-10, 2003

       Materials Science Forum 457-460, 143-146 (2004).

 

67.  Flash lamp supported deposition of 3C-SiC (FLASiC) – a promising technique to produce high quality cubic SiC layers

       W. Skorupa, W. Anwand, D. Panknin, M. Voelskow, G. Ferro, Y. Monteil, A. Leycuras, J. Pezoldt, R. McMahon, M. Smith, J. Camassel, J. Stoemenos, E. Polychroniadis, P. Godignon, N. Mestres, D. Turover, S. Rushworth, A. Friedberger

       10th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2003, Lyon, France, October 5-10, 2003

       Materials Science Forum 457-460, 175-180 (2004).

 

68.  Growth and characterisation of heavily Al doped 4H-SiC layers grown by VLS in Al-Si melts

       C. Jacquier, G. Ferro, C. Balloud, M. Zilienski, J. Camassel, E. Polychroniadis, J. Stoemenos, Y. Monteil

       10th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2003, Lyon, France, October 5-10, 2003.

       Materials Science Forum 457-460, 735-738 (2004).

 

69.  Formation of 3C-SiC films embedded in SiO2 by sacrificial oxidation

       D. Panknin, P. Godignon, N. Mestres, E.K. Polychroniadis, J. Stoemenos, G. Ferro, J. Pezoldt, W. Skorupa

       10th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2003, Lyon, France, October 5-10, 2003

       Materials Science Forum 457-460, 1515-1518 (2004).

 

70.  Potential of HMDS/C3H8 precursor system for the growth of state of the art heteroepitaxial 3C-SiC layers on Si(100)

       G. Ferro, J. Camassel, S. Juilaguet, C. Balloud, E.K. Polychroniadis, Y. Stoemenos, P. Seigle-Ferrand, J. Dazord, Y. Monteil, S.A. Rushworth and L.M. Smith

       10th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2003, Lyon, France, October 5-10, 2003

       Materials Science Forum 457-460, 281-284 (2004).

      

71.  Investigation of thick 3C-SiC films re-grown on 35nm thin Flash Lamp Annealed 3C-SiC layers

       G. Ferro, D. Panknin, J. Stoemenos, C. Balloud, J. Camassel, E.K. Polychroniadis, Y. Monteil, W. Skorupa

       10th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2003, Lyon, France, October 5-10, 2003

       Materials Science Forum 457-460, 313-316 (2004).

      

72.  Some recent progress in 3C-SiC growth. A TEM characterization (invited)

       E.K. Polychroniadis, A. Andreadou, A. Mantzari

       Proceedings of the 4th Romanian Conference on Advanced Materials, ROCAM 2003, Constanta, Romania, September 15-18, 2003.

       J. Optoelectronics and Advanced Materials 6, 47-52 (2004).

      

73.  Nucleation control in FLASIC assisted short time liquid phase epitaxy by melt modification

       J. Pezoldt, E.K. Polychroniadis, Th. Stauden, G. Ecke, T. Chassagne, P. Vennegues, A. Leycuras, D. Panknin, J. Stoemenos and W. Skorupa

       5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, Bologna, Italy, August 31 - September 4, 2004

       Materials Science Forum 483-485, 213-216 (2004).

 

74.  Comparative evaluation of free-standing 3C-SiC crystals

       E.K. Polychroniadis, C. Balloud, S. Juillaguet, G. Ferro, Y. Monteil, J. Camassel and J. Stoemenos

       5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, Bologna, Italy, August 31 - September 4, 2004

       Materials Science Forum 483-485, 229-232 (2004).

 

75.  Epitaxial SiC formation at the SiO2/Si interface by C+ Implantation into SiO2 and subsequent annealing

       M. Voelskow, D. Panknin, E.K. Polychroniadis, G. Ferro, P. Godignion, N. Mestres, W. Skorupa, Y. Monteil, J. Stoemenos

       5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, Bologna, Italy, August 31 - September 4, 2004

       Materials Science Forum 483-485, 233-236 (2004).

 

76.  PVT-growth and characterization of single crystalline 3C-SiC on a (0001) 6H-SiC substrate

       E.K. Polychroniadis, A. Mantzari, A. Freudenberg, J. Wollweber, R. Nitschke, T. Frank, G. Pensl, A. Schoner

       5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, Bologna, Italy, August 31 - September 4, 2004

       Materials Science Forum 483-485, 319-322 (2004).

 

77.  Microstructural characterization of 3C-SiC thin films grown by flash lamp induced liquid phase epitaxy

       G. Ferro, D. Panknin, E.K. Polychroniadis, Y. Monteil, W. Skorupa, J. Stoemenos

       5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, Bologna, Italy, August 31 - September 4, 2004

       Materials Science Forum 483-485, 295-298 (2004).

 

78.  Is the Al Solubility limit in SiC temperature dependent on not?

       C. Jacquier, G. Ferro, M. Zielinski, E.K. Polychroniadis, A. Andreadou, J. Camassel and Y. Monteil

       5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, Bologna, Italy, August 31 - September 4, 2004

       Materials Science Forum 483-485, 125-128 (2004).

 

79.  Deposition of hydroxyapatite thin films by Nd-YAG laser ablation: a microstructural study

       L. C. Nistor, C. Ghica, V.S. Teodorescu, S.V. Nistor, M. Dinescu, D. Matei, N. Frangis, N. Vouroutzis, C. Lioutas.

       Mater. Res. Bull. 39 (13), 2089-2101 (2004).

 

80.  Oscillations in the a-Si/S(n)/Si(p) device: Embedding and Correlation dimensions

       K. Kyritsi, A.N. Anagnostopoulos and G.L. Bleris

       Chaos, Soliton & Fractals, 21, 741 (2004).

 

81.  On the influence of noise in the evaluation of the oscillations in the a-Si/S(n)/Si(p) device

       K. Kyritsi and A.N. Anagnostopopulos

       Chaos, Solitons & Fractals, 21, 651 (2004).

 

82. The period doubling route to chaos of a second order non-linear non-autonomous chaotic oscillator-part I

       S. Stavrinides, N. Deliolanis, K. Kyritsi, A.N. Anagnostopoulos, A. Tamasevicius and A. Cenys

       Chaos, Solitons & Fractals, 20, 843 (2004).

 

83.  The period doubling route to chaos of a second order non-linear non-autonomous chaotic oscillator-part II

       S. Stavrinides, N. Deliolanis, K. Kyritsi, A.N. Anagnostopoulos, A. Tamasevicius and A. Cenys

       Chaos, Solitons & Fractals, 21, 651 (2004).

 

84 . Diffusion driven spreading phenomena: The structure of the hull of the visited territory

       E. Arapaki, P. Argyrakis and A. Bunde

       Physical Review E, 69, 031101 (2004).

 

85.  Absence of kinetic effects in reaction-diffusion processes in scalefree networks

       L.K. Gallos and P. Argyrakis

       Physical Review Letters, 92, 138301 (2004).

 

86.  Michaelis-Menten kinetics under spatially constrained conditions: Applications to mibefradil pharmacokinetics

       Biophysical Journal, 87, 3 (2004).

 

87.  Tolerance of scale-free networks: from friendly to intentional attack strategies

       L.K. Gallos, P. Argyrakis, A. Bunde and S. Havlin

       Physica A, 344, 502 (2004).

 

88.  Computational study of energy transfer in two-dimensional J-aggregates

       L.K. Gallos, P. Argyrakis, A. Lobano and A. Vitukhnovsky

       Journal of Luminescence, 110, 246 (2004).

 

89.  Drug Dissolution, Release and Uptake:

       A. Dokoumetsidis, K. Kosmidis, P. Argyrakis and P. Macheras

       Modeling and Monte Carlo Simulations,

 

90.  Efect of composition and annealing temperature on the mechanical properties of a vitrified waste

       P. Kavouras, Ph. Komninou, Th. Karakostas

       Journal of the European Ceramic Society 24 (7) 2095 – 2102 (2004).

 

91.  Atomic structures and energies of partial dislocations in wurtzite GaN

       J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas

       Phys. Rev. B 70  035309 1-12 (2004).

              

 

92.  Junction lines of inversion domain boundaries with stacking faults in GaN

       J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, H.M. Polatoglou, A. Serra, A. Béré, G. Nouet and Th. Karakostas

Phys. Rev. B 70, 115331 1-7 (2004).

 

Επιστροφή