ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Δημοσιεύσεις - Τοπικά Επιστημονικά Συνέδρια

 
Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις μελών του τομέα σε τόμους πρακτικών τοπικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές, για τα έτη:

2010     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1.     Synthesis, Characterization and Magnetic Hyperthermia Features of Iron Oxide Nanoparticles for Biomedical Applications

        A. Kotoulas, E. Gkanas, K. Simeonidis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara and O. Kalogirou

        in XXVI Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, Ioannina, 26-29 September, 2010.

 

2.     Hyperthermia Response of Iron Oxide Nanoparticles taken up by Cancer Cells

        E. Gkanas, M. Koureta, A. Kotoulas, M. Angelakeris, K. Chlichlia, A. Dendrinou-Samara, Th. Samaras and O. Kalogirou

        in XXVI Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, Ioannina, 26-29 September, 2010.

 

3.     Strain State and Internal Polarization of Semipolar (11-22)-oriented GaN Quantum Dots in AlN

        G. P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, A. Lotsari, L. Lahourcade, E. Monroy, I. Häusler, H. Kirmse, W. Neumann, G. Jurczak, T. D. Young, P. Dluzewski, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

        Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010

 

4.     Ab initio study of Semipolar AlN Surface Thermodynamics

        E. Kalesaki, L. Lymperakis, J. Kioseoglou, Ph. Komninou and Th. Karakostas

        Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010

 

5.     Incorporation, adsorption and kinetics of Indium on polar (0001) and (0001) AlN Surfaces

        E. Kalesaki, J. Kioseoglou, Ph. Komninou and Th. Karakostas

        Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010

 

6.     Tranmission electron microscopy of InGaN nanostructures embedded in GaN Nanorods

        Th. Kehagias, T. Koukoula, G.P. Dimitrakopulos, E. Kalesaki, H. Kirmse, W. Neumann, F. Furtmayr, M. Eickhoff, Th. Karakostas, Ph. Komninou

        Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010

 

7.     InGaN Quantum Dot superlattices grown in GaN by plasma assisted MBE

        T. Koukoula, Th. Kehagias, A. Lotsari, A. Das, Monroy, G.P. Dimitrakopulos and Ph. Komninou

        Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010

 

8.     The AlN/sapphire interface in semipolar (11-22) heteroepitaxy by MBE: Structure and defects

        A. Lotsari, Th. Kehagias, L. Lahourcade, E. Monroy, G. P. Dimitrakopulos, and Ph. Komninou

        Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010

 

9.     Morphological and microstructural evolution in the growth of non-polar a-plane GaN thin films on r-plane sapphire using an AlN buffer layer

        A. Lotsari, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, G. Tsiakatouras, A. Georgakilas, Ph. Komninou,

        Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010

 

10.   Electron energy loss near edge structure of InxAl1-xN alloys

        M.M. Soumelidou, E. Kalesaki, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, H. Kirmse, W. Neumann, Ph. Komninou and Th. Karakostas

        Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010

 

11.   Self-Assembled InGaN Quantum Dot Superlattices for Optical Sensor Applications

        T. Koukoula, Th. Kehagias, A. Lotsari, A. Das, Monroy, G.P. Dimitrakopulos and Ph. Komninou

               Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Θεσσαλονίκη, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010, σελ. 184-185.

 

12.   XAFS study of Arsenic adsorption on nanoporous Fe- and Mn- oxy-hydroxides

        M. Katsikini, D. Papageorgiou, F. Pinakidou, E. C. Paloura, K. Simeonidis, S. Tresintsi and M. Mitrakas

        Proceedings of the XXVI Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, extended abstracts, p. 175 (2010)

 

13.   Controllable synthesis of iron oxy-hydroxides for arsenic adsorption

        K. Simeonidis, S. Tresintsi, E. Papastergiadis, M. Katsikini, I. Tsiaoussis, M. Mitrakas

        Proceedings of the XXVI Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, extended abstracts, p. 192 (2010)

 

14.   Εναλλακτικές Πηγες στην Γεωργία και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

        Σ. Λογοθετίδης

        3ο Πανελλήνιο Συνέδριο AGROTICA με θέμα, Θεσσαλονίκη, 05-06.02.2010 Θεματικό Δίκτυο Nanonet

 

15.   Νανοτεχνολογία και Εφαρμογές

        Σ. Λογοθετίδης

        Hμερίδα με θέμα "Η Θεσσαλονίκη βρίσκει την ταυτότητά της", Ξενοδοχείο Hyatt, Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010

 

16.   Ελληνικό Δίκτυο στις Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες, NanoNet

        Σ. Λογοθετίδης

        Consultation Meeting Nanosciences and Nanotechnologies in Greece, Challenges and Perspectives - The European  Commission’s Approach, NCSR Demokritos, 26.02.2010

 

17.   Incorporation of excess  Boron in TiB2 thin films: A combined experimental and ab  initio study

        N. Kalfagiannis, G. Volonakis, L. Tsetseris, S. Logothetidis

        XXVI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 26-27.09.2010

 

18.   Nanotechnological approach for materials in Cardiovascular Implants

        Σ. Λογοθετίδης

        2η Ημερίδα Δικύου Προηγμένων Βιοϋλικών και Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Πανεπιστήμιο Πατρών 22.10.2010

 

19.  Η συνδυασμένη χρήση της φασματοσκοπίας Υπερύθρου και μικροαναλυτή ακτίνων Χ στη μελέτη των υλικών και των τεχνικών κατασκευής τοιχογραφιών και φορητών εικόνων (ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ)

        Τ. Ζορμπά, Ε. Παυλίδου, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος

        Ημερίδα: Αρχαιομετρικές Εφαρμογές στην Ελλάδα, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 26 Φεβρουαρίου 2010

 

20.   Nano-crystalline Mg2Si Prepared by Ball Milling: Effect of Milling Conditions

        M. Ioannou, Th. Altantzis, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos, Ch. Lioutas, Th. Kyratsi

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 50

 

21.   Studying bioactive materials by applying Thermoluminescence

        O.M. Goudouri, D. Afouxenidis, G. S. Polymeris, E. Kontonasaki, X. Chatzistavrou, G. Kitis, K.M. Paraskevopoulos

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 81

 

22.   Far Infrared Spectra of the AsS2 and AgAsS2 bulk glasses

        T.C. Hasapis, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos, K.S. Andrikopoulos, S.N. Yannopoulos, T. Wagner

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 132

 

23.   Thermal and Optical analysis of the influence of UV radiation on different nanocomposites of HDPE

        I. Grigoriadou, K. M. Paraskevopoulos, K. Chrissafis, E. Pavlidou, T-G. Stamkopoulos, D. Bikiaris

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 217

 

24.   Synthesis of a novel sol-gel derived bioactive dental ceramic composite: Study of its mechanical and biological properties

        O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, L. Papadopoulou, N. Kantiranis, X. Chatzistavrou, P. Koidis and K.M. Paraskevopoulos

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 255

 

25.   Study of the Bioactive Hydroxyapatite/SiO2-CaO-MgO System Part I: Different Forms of Hydroxyapatite (Hap)

        E. Roumeli, O.M. Goudouri, C.P.Yoganand, N. Kantiranis, L. Papadopoulou, V. Selvarajan and K.M. Paraskevopoulos

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 280

 

26.   Study of the Bioactive Hydroxyapatite/SiO2-CaO-MgO System. Part II: The SiO2-CaO-MgO glass ceramic

        E. Roumeli, O.M. Goudouri, C.P.Yoganand, N. Kantiranis, L. Papadopoulou, V. Selvarajan and K.M. Paraskevopoulos

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 282

 

27.   Characterization of the oxide scales formed on AISI D6 tool steel exposed in high temperature aggressive environments

        I. Fekas, D. Chaliampalias, T. Zorba, E. Pavlidou, K. Chrissafis, G. Vourlias, K.M. Paraskevopoulos

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 287

 

28.   Mg2Si Thin Films Prepared by Dual Cathode Magnetron Sputtering

        E. Hatzikraniotis, A. Siozios, G. Vourlias, P. Patsalas, K. M. Paraskevopoulos

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 295

 

29.   Study of Materials and Painting Techniques Chioniades Painters in Abel Monastery (18th, Epirus, Greece)

        E.C. Stefanaki, V. Ganitis, T. Zorba, E. Pavlidou, K.M. Paraskevopoulos

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 305

 

30.   Thermally Treated Freshwater Cultured Pearls: Preliminary Studies

        E. Theodosoglou, S. Karampelas, T. Zorba and K.M. Paraskevopoulos

        Proceedings of the XXVI Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010 p. 307

 

31.   Firing temperature of pottery and dating of wall-paintings; two promising potential luminescence applications of archaeological interest

        George S. Polymeris, Nafiye G. Kiyak, Triantafyllia Zorba, Konstantinos Paraskevopoulos, George Kitis

        Proceedings of the 2nd Symposium Archaeological Research and New Technologies (ARCH_RNT), Kalamata, October 21-23, 2010

 

32.   Μελέτη του μηχανισμού οξείδωσης των εργαλειομηχανών AISI D6 εκτεθειμένων σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών

        Ε. Παυλίδου, Κ. Χρυσάφης, Δ. Χαλιαμπάλιας, Γ. Βουρλιάς, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος

        4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης (ΘΕΡΜΑ 2010), Πάτρα, 23-24 Οκτωβρίου 2010 Lect. 19

 

33.   Sublimation epitaxy of cubic silicon carbide in vacuum

        R. Vasiliauskas, M. Marinova, M. Syväjärvi, A. Mantzari, A. Andreadou, E.K. Polychroniadis and R. Yakimova

        Journal of Physics: Conference Series 223 (2010) 012014

        16th International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies (VEIT 2009), September 28 - October 2, 2009, Sunny Beach, Bulgaria

 

34.   Most Common Structural Defects in 3C-SiC: The Role of Transmission Electron Microscopy

        M. Marinova, A. Mantzari, A. Andreadou, E.K. Polychroniadis

        Winter School on Physics of Advanced Materials (PAM3), Linkoping, Sweden, January 24-30, 2010

 

35.   Transmission Electron Microscopy Study of Bi2Te3Gex Crystals

        K. Breza and N. Frangis

        Πρακτικά XXVI Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2010, σελ. 12-13.

 

 

Επιστροφή

 

2009     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1.   Controllable synthesis and characterization of hcp and fcc nickel nanoparticles

      A. Kotoulas, C. Dendrin54.   Διερεύνηση  της μηχανικής αντοχής στην κάμψη και μελέτη της πιθανότητας αστοχίας πυρήνων ζιρκονίας σταθεροποιημένης με υτρία για ολοκεραμικές αποκαταστάσεις

       Ε. Σιαραμπή, Ε. Κοντονασάκη, Λ. Παπαδοπούλου, Ν. Καντιράνης, Τ. Ζορμπά, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος, Π. Κοίδης

       29ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ιωάννινα, 13-15 Νοεμβρίου 2009

 

55.  Εφαρμογή της μεθόδου κολλοειδούς γέλης στην παρασκευή νέων υαλοκεραμικών και σύνθετων υλικών για οδοντιατρικές εφαρμογές

       Ξ. Χατζησταύρου, D. Esteve, Ε. Χατζησταύρου, Ε. Κοντονασάκη, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος, Α.R. Boccaccini

       Πρακτικά 1ου Κοινού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιουλικών και Τμήματος Ορθοπαιδικής Ερευνας ΕΕΧΟΤ (Αθήνα, 27-29 Νοεμβρίου 2009)

 

56.  A Dental ceramic/bioactive glass composite: Characterization, in vitro bioactivity and mechanical properties evaluation

       O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, A. Theocharidou, L. Papadopoulou, X. Chatzistavrou, P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos

       Πρακτικά 1ου Κοινού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιουλικών και Τμήματος Ορθοπαιδικής Ερευνας ΕΕΧΟΤ (Αθήνα, 27-29 Νοεμβρίου 2009)

 

57.  Effect of the Steel Composition on the Morphology of Zinc Hot-Dip Galvanized Coatings

       N. Pistofidis, E. Pavlidou, K. Chrissafis, G. Vourlias

       Proccedings of XXV Panhellenic Conference onSolid State Physics and Materials Science, Thessaloniki, September 20-23, 2009, pp. 139-140.

 

58.  Comparative examination on structure and oxidation behavior of pack cementation zinc coated and not coated copper alloys substrates

       D. Chaliampalias, G.Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis, K. Chrissafis

       Proccedings of XXV Panhellenic Conference onSolid State Physics and Materials Science, Thessaloniki, September 20-23, 2009, pp. 147-148.

 

59.  Influence of Al and Cr alloying elements on the structure and corrosion resistance of zinc coatings formed by pack cementation process

       M. Papazoglou, D. Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, S. Skolianos, G. Stergioudis

       Proccedings of XXV Panhellenic Conference onSolid State Physics and Materials Science, Thessaloniki, September 20-23, 2009, pp. 149-150.

 

60.  TEM study of 3C-SiC layers grown by sublimation epitaxy on 6H-SiC substrates

       M. Marinova, M. Beshkova, A. Mantzari, M.Syväjärvi, R. Yakimova, E.K. Polychroniadis

       International workshop on 3C-SiC hetero-epitaxy (Hetero-SiC ’09), Catania, Italy, May 6-7, 2009, p. 19-20

 

61.   On the structural defects and the polytype stabilization in LPE grown 6H-SiC layers

       I.G. Galben-Sandulache, F. Mercier, M. Marinova, D. Chaussende, E.K. Polychroniadis

       International workshop on 3C-SiC hetero-epitaxy (Hetero-SiC ’09), Catania, Italy, May 6-7, 2009, p. 98-99

 

62.  On the structure of different long-period SiC polytypes by means of electron diffraction and high resolution transmission electron microscopy

       M. Marinova, E.K. Polychroniadis

       International workshop on 3C-SiC hetero-epitaxy (Hetero-SiC ’09), Catania, Italy, May 6-7, 2009, p. 106-107

 

63.  Observation of 3C zigzag faults in low-doped 4H-SiC epitaxial layers

       T. Robert, M. Marinova, S. Juillaguet, A. Henry, E.K. Polychroniadis, J. Camassel

       International workshop on 3C-SiC hetero-epitaxy (Hetero-SiC ’09), Catania, Italy, May 6-7, 2009, p. 108-109

 

64   Deposition and Investigation of ZrN Hard Coatings obtained by ARC-Evaporation

       R. Kakanakov, Hr. Bahchedjiev, L. Kolaklieva, T. Cholakova, Sv. Evtimova, E.Κ. Polyhroniadis, E. Pavlidou, I. Tsiaousis

       International Conference NANOHARD 2009, May 24-27, 2009, Sozopol, Bulgaria

 

65.  Typical structural defects in 3C-SiC layers grown by various methods on different substrates

       M. Marinova, M. Mantzari and E. K. Polychroniadis

       Proceedings of the 25th Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki, September 20-23, 2009, p. 62-63

 

66.  Study of the mechanism through which microstructural characteristics affect the impedance of NiCuZn ferrites

       D. Sakellari, A. Kazakopoulos, K. G. Efthimiadis, V. Tsakaloudi, V. Zaspalis and E. K. Polychroniadis

       Proceedings of the 25th Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki, September 20-23, 2009, p. 181-182

 

67.  Nano-coatings for the improvement of the corrosion performance of galvanized steel

       D. Chaliampalias, N. Pistofidis, G. Vourlias, P. Patsalas, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       Proceedings of the 6th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN09), Thessaloniki, Greece, July 13-15, 2009

 

Επιστροφή

 

2008     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1.    Structural and magnetic studies of chemically synthesized CoPt-nanostructures

K. Gloystein, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, K. Simeonidis and M. Angelakeris

7th International Workshop on Synthesis and Orbital Magnetism of core-shell nanoparticles, Duisburg- Germany, March 04 -06, 2008.

 

2.    Colloidal Co Magnetic Nanoparticles: Synthesis and Morphology Characterization

A. Vilalta-Clemente, S. Soumelidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, K. Simeonidis and M. Angelakeris

7th International Workshop on Synthesis and Orbital Magnetism of core-shell nanoparticles, Duisburg- Germany, March 04 -06, 2008.

 

3.    The effect of reaction temperature on the crystal structure of Ni nanoparticles and the corresponding magnetic properties

S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris and O. Kalogirou

7th International Workshop on Synthesis and Orbital Magnetism of core-shell nanoparticles Duisburg- Germany, March 04 -06, 2008.

 

4.    Controlling the crystal structure of Ni nanoparticles by the use of alkylamines

S. Μοurdikoudis, K. Simeonidis, M. Angelakeris, A. Vilalta-Clemente, C. Dendrinou-Samara, F. Tuna and O. Kalogirou

XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Heraklion- Crete, September 21-24, 2008.

 

5.    Study of the Domain Structure of Nanoparticles by Magnetic Force Microscopy

A. Vilalta-Clemente, K. Gloystein, V. Karoutsos, P. Poulopoulos, S. Soumelidis, S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris, O. Kalogirou

XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Heraklion- Crete, September 21-24, 2008.

 

6.    Heating Ability of Fe-based Nanoparticles with Various Sizes for Magnetic Hyperthermia

K. Gloystein, A. Vilalta-Clemente, K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, T. Samaras, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris, O. Kalogirou

XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Heraklion- Crete, September 21-24, 2008.

 

7.    The influence of ultrathin Au interlayers in Co/Au multilayered systems

A. Chatzipavlidis, M. Liber, E.Th. Papaioannou, M. Angelakeris, I. Tsiaoussis, O. Valassiades, P. Poulopoulos, V. Karoutsos and N. K. Flevaris

XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Heraklion- Crete, September 21-24, 2008.

 

8.    Epitaxial Orientations of Gallium Nitride Grown on Nitrided r-plane Sapphire By Molecular Beam Epitaxy

       J.Smalc-Koziorowska, G. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, S.-L. Sahonta, G. Tsiakatouras, A.Georgakilas

       5th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies - NN08 (2008), Aristotle University of Thessaloniki, Physics Department, 12-18 July 2008

 

9.    Structural Characterisation of PAMBE-Grown InAlN Films on Sapphire (0001)

       S.-L. Sahonta, A. Adikimenakis, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopulos, E. Iliopoulos, A. Georgakilas, and Th. Karakostas

       5th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies - NN08 (2008), Aristotle University of Thessaloniki, Physics Department, 12-18 July 2008

 

10.  Magnesium adsorption and incorporation at InN (0001) and (0001) surfaces: A first-principles study

       A. Belabbes, J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

       5th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies - NN08 (2008), Aristotle University of Thessaloniki, Physics Department, 12-18 July 2008

 

11.  A Method for Atomistic/Continuum Analysis of Large HRTEM Images

       A. Belkadi, G. P. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, G.Jurczak, T. D. Young, P. Dluzewski, and Ph. Komninou

       5th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies - NN08 (2008), Aristotle University of Thessaloniki, Physics Department, 12-18 July 2008

 

12.  Atomic Scale Modelling and HRTEM Investigation of (Al,In)N/GaN Interfaces

       J. Kioseoglou, E. Kalessaki, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Karakostas

       5th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies - NN08 (2008), Aristotle University of Thessaloniki, Physics Department, 12-18 July 2008

 

13.  A-plane Gallium Nitride Deposited on Nitrided R-plane Sapphire by Molecular Beam Epitaxy: Transmission Electron Microscopy Study

       J. Smalc-Koziorowska, G.P. Dimitrakopulos, G. Tsiakatouras, A. Georgakilas, and Ph. Komninou

       Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ηράκλειο 2008, σελ. 244-245.

 

14.  Interfacial structures and defects in nitride compound semiconductors studied at the atomic scale

       G.P. Dimitrakopulos, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, J. Smalc-Koziorowska, E. Kalessaki, S.-L. Sahonta, Ph. Komninou, and Th. Karakostas.

       Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ηράκλειο 2008, σελ. 8-9.

 

15.  Nanostructural analysis of GaN quantum wires grown on Al2O3(0001), Si(111) and Si(001) substrates

       Th. Kehagias, Ph. Komninou, G.P. Dimitrakopulos, H. Kirmse, W. Neumann, C. Chèze, L. Geelhaar, H. Riechert, Th. Karakostas.

       Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ηράκλειο 2008, σελ. 131-132.

 

16.  Diffusion kinetics of metallic elements in thermally treated vitrified electric arc furnace dust

       I. Tsilika, Th. Kehagias, G.P. Dimitrakopulos, E. Pavlidou, Th. Karakostas, and Ph. Komninou.

       Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ηράκλειο 2008, σελ. 167-168.

 

17.  HRTEM observations and simulations of InN/GaN interfacial structure

       J. Kioseoglou, G.P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, E. Kalessaki, Ph. Komninou and Th. Karakostas.

       Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ηράκλειο 2008, σελ. 217-218.

 

18.  Ένα Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ) στην Περιοχή τουΗλεκτρισμού

       Δ. Ψύλλος, Θ. Ταραμόπουλος, Ε. Χατζηκρανιώτης, Α. Μπάρμπας, T. Μολοχίδης, Γ. Μπισδικιάν

       6ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Κύπρος (2008)

 

19.  Comparison of Fe and Si doping of GaN: An EXAFS and Raman study

       M. Katsikini, F. Pinakidou, J. Arvanitidis, E. C. Paloura, S. Ves, Ph. Komninou, Z. Bourgrioua, E. Iliopoulos, T. D. Moustakas

       ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 207 (2008).

 

20.  Effect of aging on the nanostructure of SmCo3Cu2 magnets: an EXAFS study

       M. Katsikini, E. C. Paloura, F. Pinakidou, A. Gabay, G. Hadjipanayis

       ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 211 (2008).

 

21.  Local bonding geometry of oxygen implanted in GaN: a depth-dependent study

       M. Katsikini, F. Boscherini, E. C. Paloura

       ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 209 (2008).

 

22.  BioTraceAlanysis: a database for the essential element concentration in solid biological materials

       D. Papageorgiou, M. Katsikini, E. C. Paloura

       ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 154 (2008).

 

23.  Average and spatially resolved bonding environment of elements in human nails

       M. Katsikini, A. Mavromati, F. Pinakidou, E. C. Paloura, D. Gioulekas, A. Erko, I. Zizak

       ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 129 (2008).

 

24.  On the nanostructure of Cu in TixCu1-x and TiN-Cu films: a XAFS study

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, P. Patsalas, G. Abadias

       ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 25 (2008).

 

25.  On the nanostructure of TiN-Ni films: a XAFS study

       F. Pinakidou, M. Katsikini, E. C. Paloura, A. Akbari, J. P. Riviere

       ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 238 (2008).

 

26.  Study of crystallization of Poly(ethylene terephthalate)/Multi-Walled Carbon Nanotubes (PET/MWCNTs) nanocomposites

       G.Antoniadis, K. M. Paraskevopoulos,  D. Bikiaris, K. Chrissafis

       Proceedings of XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science p. 97 (2008)

 

27.  Structural and vibrational studies of the ternary glassy Agx(As33S67)100-x system

       Th. Hasapis, E. Hatzikraniotis, K. S. Andrikopoulos, F. Kyriazis, A. Chrissanthopoulos, V. Dracopoulos, M. Krbal, T. Wagner, S. N. Yannopoulos and K. M. Paraskevopoulos

       Proceedings of XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science p. 42 (2008)

 

28.  Ball Milling and Structural Characterization of K2Bi8Se13 thermoelectric material

       M. Ioannou, E. Hatzikraniotis, J. Tsiaousis, K.M. Paraskevopoulos, Th. Kyratsi

       Proceedings of XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science p. 197 (2008)

 

29.  Using Commercial Thermoelectric Modules as Cooling Devices

       K.T. Zorbas, E. Hatzikraniotis and K.M. Paraskevopoulos

       Proceedings of XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science p. 265 (2008)

 

30.  Investigation of the thermal treatment of a modified 58S Bioactive Glass

       O.M. Goudouri, X. Chatzistavrou, E. Kontonasaki, N. Kantiranis, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos

       Proceedings of XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science p. 112 (2008)

 

31.  Bioactive Glass/dental porcelain system produced by the sol-gel route: Study of Bioactive behaviour

       O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, X. Chatzistavrou, N. Kantiranis, L. Papadopoulou,  P. Koidis, K.M. Paraskevopoulos

       Proceedings of XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science p. 114 (2008)

 

32.  Fabrication of sol-gel hydroxyapatite-CaO composites and hydroxyapatite-CaO-bioactive glass mixtures: Study of Bioactive behaviour

       E. Hatzistavrou, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, N. Kantiranis, O.M. Goudouri, E. Kontonasaki, K.M. Paraskevopoulos

       Proceedings of XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science p. 116 (2008)

 

33.  Identification of late_Byzantine and post-Byzantine wall paintings’ materials and technology in Albania. The mutual influence between Albanian and Greek iconographers

       K.M. Paraskevopoulos and M. Anastasiou

       Proceedings of International Seminar of Greek Albanian cooperation (Greek General Secretariat for Research and Technology, Athens 2008) p. 87

 

34.  Νανοτεχνολογία - Νανοϊατρική και Αγγειακές Παθήσεις

       Σ. Λογοθετίδης

       11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής-Αγγειολογίας 18-22 Ιανουαρίου 2008, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

35.  Η Επανάσταση της Νανοτεχνολογίας και οι Άμεσες Εφαρμογές της

       Σ. Λογοθετίδης

       12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Καβάλα, 20- 23 Μαρτίου 2008, Καβάλα, Ελλάδα

 

36.  NanoΤehnology: Driving the Scientific & Financial Development

       Σ. Λογοθετίδης

       XXIIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, 23-27 Σεπτεμβρίου 2008 Κρήτη

 

37.  Ναnο-Bionfo Τεχνολογιες: Νέα Ενέργεια-Ηλεκτρονικά-Νανοϊατρική

       Σ. Λογοθετίδης

       Διημερίδα Διεπιστημονική συνεργασία στο ΑΠΘ: μοχλός οικονομικής & κοινωνικής ανάπτυξης 26-27 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη

 

38.  Electron microscopy: Open a window to the nano-world (invited)

       E. K. Polychroniadis

       6th International Student Conference of the Balkan Physical Union, ISCBPU-6, Bodrum, Turkey, 21-24 August, 2008

 

39.  Polariton modes in ion-beam synthesized Mg2Si nanolayers

       M. Baleva, G. Zlateva, A. Atanassov, M. Marinova and E. Polychroniadis

       15th International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies, VEIT 2007, September 17-21, 2007, Sozopol, Bulgaria

       Journal of Physics: Conference Series 113 (2008) 012042

 

40.  Effect of Microstructure in Electrical Conductivity of NiCuZn Ferrite

       D. Sakellari, A. Kazakopoulos, K.G. Efthimiadis, V. Tsakaloudi, V. Zaspalis and E.K. Polychroniadis

       24th Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Heraklion, Crete, September 21-24, 2008

 

41.  A study of Al coated steels with thermal spray process in different environments

       D. Chaliampalias, G.Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis, S. Skolianos, K. Chrissafis

       Proccedings of XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Heraklion, Crete, September 21-24, 2008, pp. 178-179

 

42.  On the corrosion of high alloyed tool steels

       D. Chaliampalias, G.Vourlias, E. Pavlidou, G. Stergioudis, K. Chrissafis

       Proccedings of XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Heraklion, Crete, September 21-24, 2008, pp. 180-181

 

Επιστροφή

 

2007    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1.    Structural, magnetic and magneto-optical properties of novel nanocrystalline face centered cubic Co1-xCrx/Pt multilayers with perpendicular anisotropy

       E. Papaioannou, C. Rüdt, P. Fumagalli, P. Poulopoulos, M Angelakeris and N. Flevaris

       DPG Jahrestagung und DPG Frühjahrstagung des AKF Regensburg-Germany , 26. - 30. March 2007

 

2.    Νανοσωματίδια με κύριο συστατικό το κοβάλτιο: Σύνθεση, ιδιότητες, προοπτικές

       Σ. Μουρδικούδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Αγγελακέρης, Ι. Τσιαούσης, Ο. Καλογήρου, Β. Γεωργιάδου και Κ. Δενδρινού-Σαμαρά

       6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 31/5-2/6/2007

 

3.    Σύνθεση και διάταξη νανοσωματιδίων FePt

       Κ. Συμεωνίδης, Σ. Μουρδικούδης, Ι. Τσιαούσης, Ε. Παυλίδου, Μ. Αγγελακέρης, Ο. Καλογήρου, Ρ. Μπουλσουράνη και Κ. Δενδρινού-Σαμαρά

       6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 31/5-2/6/2007

 

4.    Co-based Nanoparticles: Synthesis, Properties and Perspectives

       S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, M. Angelakeris, I. Tsiaoussis, O. Kalogirou  and C. Dendrinou-Samara

       4th International Workshop & Summer School - NN07- Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki 16-18 July 2007

 

5.    Synthesis and Assembly of FePt nanoparticles

       K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, E. Pavlidou, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, O. Kalogirou

       4th International Workshop & Summer School - NN07- Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki 16-18 July 2007

 

6.    Μαγνητικά νανοσωματίδια με διαμόρφωση πυρήνα-φλοιού

       Κ. Συμεωνίδης, Σ. Μουρδικούδης, Ι. Τσιαούσης, Κ. Δενδρινού-Σαμαρά, Μ. Αγγελακέρης και Ο. Καλογήρου

       ΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Αθήνα, 23-26 Σεπτεμβρίου 2007

 

7.    Eπίδραση των Παραμέτρων Σύνθεσης σε Δομικές Ιδιότητες Νανοσωματιδίων Μn-Pt

       Σ. Μoυρδικούδης, A. Shavel, K. Συμεωνίδης, M. Aγγελακέρης, O. Kαλογήρου και L. Liz-Marzan

       ΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Αθήνα, 23-26 Σεπτεμβρίου 2007

 

8.    Νανοκρυσταλλίτες Si σε υπέρλεπτα υμένια ανεπτυγμένα κατά τα πρώτα στάδια ανοδίωσης κρυσταλλικού πυριτίου: Μελέτη της δομής και των οπτικών τους ιδιοτήτων

       Σ. Γαρδέλης, Α.Γ. Νασιοπούλου, Ι. Tσιαούσης, και Ν. Φράγκης

       ΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Αθήνα, 23-26 Σεπτεμβρίου 2007

 

9.    Λεπτά υμένια νανοκρυσταλλικού πυριτίου σε υπόστρωμα χαλαζία με κβαντικές ιδιότητες

       Χ.Β. Λιούτας, Ν. Βουρουτζής, Ι. Τσιαούσης, Ν. Φράγκης, και Α.Γ. Νασιοπούλου

       ΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Αθήνα, 23-26 Σεπτεμβρίου 2007

 

10.   Εμφύτευση ιόντων As σε λεπτά υμένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου ανεπτυγμένα σε υπόστρωμα χαλαζία

       Χ.Β. Λιούτας, Ν. Βουρουτζής, Ι. Τσιαούσης, Ν. Φράγκης, και Α. Γ. Νασιοπούλου

       ΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Αθήνα, 23-26 Σεπτεμβρίου 2007

 

11.   Τailoring of the metal-n/p-type GaSsb interface properties for device production

       Ph. Komninou, and Th. Karakostas

       Proceedings of the 6th International Conference of the Balkan Physical Union, edited by S. A. Cetin and I. Hikmet, (2007) 289-290 (AIP 978-0-7354-0404-5)

 

12.   Transmission Electron Microscopy of AlN/GaN Heterostructures on Silicon

       S.-L. Sahonta, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias, J. Kioseoglou, Th. Karakostas, A. Adikimenakis and A. Georgakilas

       Autumn School on Materials Science and Electron Microscopy 2007, Microscopy - advanced tools for tomorrow's materials, Berlin, October 8th - October 11th, 2007

 

13.   a-edge threading dislocations and planar defects in III(Al,Ga,In)-N

       J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, and Th. Karakostas

       Autumn School on Materials Science and Electron Microscopy 2007, Microscopy - advanced tools for tomorrow's materials, Berlin, October 8th - October 11th, 2007

 

14.   Κρυσταλλική Συμπεριφορά του Συστήματος SiO2-Na2O-CaO Ενισχυμένο με Απόβλητο Σιδηρουργίας (EAFD)

       Ε. Τσιλίκα, Γ. Καϊμακάμης, Γ. Δημητρακόπουλος, Σ. Κόκκου, Θ. Κεχαγιάς, Φ. Κομνηνού και Θ. Καρακώστας

       Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Αθήνα, 2007, σελ. 234-235

 

15.   Νανοσκοπικές Μετρολογικές Μέθοδοι Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας

       Ι. Κιοσέογλου, Γ. Π. Δημητρακόπουλος, Φ. Κομνηνού, Θ. Καρακώστας

       Πρακτικά 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας Θεσσαλονίκη 2007

 

16.   Mηχανικές Ιδιότητες Προϊόντων Ιπτάμενης Τέφρας για Χρήσεις στον Κατασκευαστικό Τομέα

       K.Α. Χαριτίδης, Π. Τζιώγας, Π. Κάβουρας, Γ. Δημητρακόπουλος, Γ. Καϊμακάμης, Θ. Καρακώστας, Α. Μουρλάς, Χ. Τσίτσης, Σ. Αντωνίου, Ι. Χαριτωνίδης

       6o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 31/5-2/6-2007

 

17.   Αλκαλική Σύνθεση και Δομικός Χαρακτηρισμός Ένυδρων Ασβεστο-αργιλοπυριτικών Δομών από Ιπτάμενη Τέφρα

       Π. Τζιώγας, Γ. Π. Δημητρακόπουλος, Γ. Καϊμακάμης, Ε. Παυλίδου, Δ. Παπαδόπουλος, Σ. Κόκκου, Φ. Κομνηνού, και Θ. Καρακώστας

       Πρακτικά 23ου Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Aθήνα, 23-26 Σεπτεμβρίου 2007, σελ. 224-225

 

18.   Μηχανικές Iδιότητες Ένυδρων Ασβεστο-αργιλοπυριτικών Προϊόντων από Ιπτάμενη Τέφρα

       Π. Τζιώγας, Γ. Καϊμακάμης, Ι. Ιωάννου, Σ. Αντωνίου, Ι. Χαριτωνίδης, Κ. Χαριτίδης και Γ. Π. Δημητρακόπουλος

       Πρακτικά 23ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Aθήνα, 23-26 Σεπτεμβρίου 2007, σελ. 226.227

 

19    Εντοπισμός Φορέων σε InGaN/GaN Κβαντικά Φρέατα Φωτοδιόδων Ανεπτυγμένων με MOCVD

       S.-L. Sahonta, Φ. Κομνηνού, Γ. Π. Δημητρακόπουλος, Ι. Κιοσέογλου, Θ. Κεχαγιάς, Θ. Καρακώστας, C. Salcianu, E.J. Thrush

       Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Aθήνα, 23-26 Σεπτεμβρίου 2007, σελ. 14

 

20.   Μετρήσεις, Ανάλυση Δεδομένων και Μαθηματική Μοντελοποίηση: Μια εργαστηριακή πρόταση για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς

       Ε. Χατζηκρανιώτης, Μ. Τσακίρη

       5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, Ιωάννινα, σελ. 410

 

21.   Newton-3 : ένα αλληλεπιδραστικό λογισμικό για τη διδασκαλία των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε διαθεματικό πλαίσιο

       Ε. Χατζηκρανιώτης, A. Θεοδωρακάκος

       5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, Ιωάννινα, σελ. 482

 

22.   eduWeb : ένα αλληλεπιδραστικό εργαλείο για τη σύνθεση εφαρμογών πολυμέσων

       E. Χατζηκρανιώτης, Ν. Ζήσης, Δ. Ψύλλος

       5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, σελ. 971

 

23.   Local coordination of Zn and Fe in glasses containing Electric Arc Furnace Dust: A NEXAFS study

       F. Pinakidou, M. Katsikini, A. Mavromati, G. Kaimakamis, Th. Kehagias, E. C. Paloura

       Πρακτικά ΧΧΙΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 220 (2007)

 

24.   The structural role of Fe and Zn in the formation of glasses containing Electric Arc Furnace Dust: an EXAFS study

       F. Pinakidou, M. Katsikini, A. Mavromati, G. Kaimakamis, Th. Kehagias, E. C. Paloura

       Πρακτικά ΧΧΙΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 264 (2007)

 

25.   Effect of strain on the InN nearest neighbor distances: An EXAFS study

       M. Katsikini, F. Pinakidou, E. C. Paloura, Ph. Komninou, E. Dimakis, A. Georgakilas

       Πρακτικά ΧΧΙΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 8 (2007)

 

26.   Μελέτη ανθρώπινων ονύχων με τη φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ με ακτινοβολία synchrotron

       Α. Μαυρομάτη, Μ. Kατσικίνη, Φ. Πινακίδου, Ε. Κ. Παλούρα, Δ. Ιωαννίδης, Α. Erko

       Πρακτικά ΧΧΙΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 218 (2007)

 

27.   Annealing induced dissociation of N2 formed in indium-implanted GaN

       M. Katsikini, E. C. Paloura, F. Boscherini, E. Wendler, W. Wesch

       Πρακτικά ΧΧΙΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Extended abstracts, σελ. 43 (2007)

 

28.   An Update in the separation of natural from synthetic amethysts

       S. Karabelas, E. Fritch, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, S. Sklavounos

       Bulletin of the Geological Society of Greece vol XXXX, p. 805 (2007), Proceedings of the 11th International Congress, Athens May 2007

 

29.   Comparative Infrared Spectroscopic Study of Ca-Amphiboles

       E. Theodosoglou, A. Koroneos, K.M. Paraskevopoulos, G. Christofides, L. Papadopoulou

       Bulletin of the Geological Society of Greece vol XXXX, p. 984 (2007), Proceedings of the 11th International Congress, Athens May 2007

 

30.   Combined FTIR and SEM-EDS Study of Bi2O3 Doped ZnO-SnO2 Ceramics

       Tamara Ivetić, Maria Vesna Nikolić, Konstantinos M. Paraskevopoulos, Eleni Pavlidou, Triantafillia T. Zorba, Vladimir Blagojević, Pantelija M. Nikolić, Momčilo M. Ristić

       Proceedings of the 3rd Serbian Congress of Microscopy (3SCM-2007) (Sept 25-28, 2007, Belgrade, Serbia)

 

31.   FIR study of Agx(As33S33Se33)100-x glasses

       Th.Hasapis, E.Hatzikraniotis, K.M.Paraskevopoulos, K.S.Andrikopoulos, S.N. Yannopoulos, T.Wagner

       Πρακτικά του XXIΙI  Πανελληνίου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών (Αθήνα, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2007) σελ. 260

 

32.   Application of Thermal Quadrupoles Method for Modeling of AC impedance in Thermoelectric Elements

       D. Georgakaki, E. Hatzikraniotis, J. Samaras, O.G. Ziogos, K.M. Paraskevopoulos

       Πρακτικά του XXIΙI  Πανελληνίου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών (Αθήνα, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2007) σελ. 51

 

33.   Διερεύνηση δυνατότητας χρήσης θερμοηλεκτρικής διάταξης για ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας από τον βενζινοκινητήρα αυτοκινήτου

       Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Ζορμπάς και Κ.Μ. Παρασκευόπουλος

       Πρακτικά του XXIΙI  Πανελληνίου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών (Αθήνα, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2007) σελ. 240

 

34.   Σύνθεση Στερεών Διαλυμάτων Τύπου β-K2Bi8Se13 με Μηχανική Κραμάτωση και Πυροσυσσωμάτωση

       Ν. Τούμπας, Θ. Κυράτση, Α. Τσιάππος, Ε. Χατζηκρανιώτης, Ε. Παυλίδου, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος και M. G. Kanatzidis

       Πρακτικά του XXIΙI  Πανελληνίου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών (Αθήνα, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2007) σελ. 236

 

35.   Bioactive Glass/Nanodiamonds system produced by the sol-gel Technique: Study of Bioactive behaviour

       O.M. Goudouri, S. Stavrev, X. Chatzistavrou, N. Kantiranis, T. Zorba, P. Koidis and K.M. Paraskevopoulos

       Πρακτικά του XXIΙI  Πανελληνίου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών (Αθήνα, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2007) σελ. 182

 

36.   Μελέτη του μηχανισμού θερμικής διάσπασης του πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα) (ΡΕΤ) ενισχυμένου με νανοσωματίδια SiO2

       Γ. Αντωνιάδης, Κ. Χρυσάφης, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος, A. Βασιλείου, και Δ. Μπικιάρης

       Πρακτικά του XXIΙI  Πανελληνίου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών (Αθήνα, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2007) σελ. 179

 

37.   Συγκριτική αξιολόγηση κλασσικών και καινοτόμων αμινοπλαστικών συγκολλητικών ουσιών για την παρασκευή μοριοσανίδων

       Κ. Χορτοκονίδου, Τ. Ζορμπά, Η. Παπαδοπούλου, Α. Χατζηισαάκ, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος και Κ. Χρυσάφης

       Πρακτικά του XXIΙI  Πανελληνίου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών (Αθήνα, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2007) σελ. 242

 

38.   Μελέτη του Μηχανισμού Κρυστάλλωσης του Πολυ(Αιθυλενοτερεφθαλικου) Εστερα, Ενισχυμένου με Νανοσωλήνες Άνθρακα Πολλαπλών Τοιχωμάτων (PET-MWCNTs)

       Γ. Αντωνιάδης, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος, Α. Βασιλείου, Δ. Μπικιάρης, Κ. Χρυσάφης

       Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θερμικής Ανάλυσης ΘΕΡΜΑ 2007 (Αθήνα 7 - 9  Δεκεμβρίου 2007) (abstract) σελ. 46

 

39.   Συγκριτική Μελέτη της Θερμικής συμπεριφοράς Οδοντιατρικών Κεραμικών: Μεταβολές στην Κρυσταλλική Δομή

       Ε. Κοντονασάκη, Ξ. Χατζησταύρου, Λ. Παπαδοπούλου, Ν. Καντιράνης, Κ. Χρυσάφης, Π. Κοϊδης, Κ. Παρασκευόπουλος

       Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θερμικής Ανάλυσης ΘΕΡΜΑ 2007 (Αθήνα 7 - 9  Δεκεμβρίου 2007) (abstract) σελ. 50

 

40.   Μελέτη καινοτόμων αμινοπλαστικών συγκολλητικών ουσιών για την παρασκευή μοριοσανίδων

       Κ. Χορτοκονίδου, Τ. Ζορμπά, Η. Παπαδοπούλου, Α. Χατζηισαάκ, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος, Κ. Χρυσάφης

       Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θερμικής Ανάλυσης ΘΕΡΜΑ 2007 (Αθήνα 7 - 9  Δεκεμβρίου 2007) (abstract) σελ. 28

 

41.   Growth, Optical and Nanostructural Properties of Magnetron Sputtered ZnO Thin Films Deposited on Polymeric Substrates

       C. Koidis, D. Georgiou, N. Goktsis, S. Lousinian, A. Laskarakis, S. Logothetidis, I. Tsiaoussis and N. Frangis

       Προφορική Παρουσίαση στο XXIIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Κρήτη,  23-27 Σεπτεμβρίου 2007

 

42.   Surface imaging and nanomechanical properties of PTFE coatings

       S. Kassavetis, S. Logothetidis,

       Παρουσίαση Αφίσας στο XXIIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Κρήτη, 23-27 Σεπτεμβρίου 2007

 

43.   Ellipsometry Study of PEDOT/PSS:DMF and PEDOT/PSS thin films

       C. Gravalidis, S. Logothetidis

       Παρουσίαση Αφίσας στο XXIIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Κρήτη, 23-27 Σεπτεμβρίου 2007

 

44.   ΤEM study of compositional modulations in a GaInAsSb film grown on GaSb vicinal substrates

       S. Konidaris, P. Szczeszek, E.K. Polychroniadis, F. Dimroth

       6th General International Conference of the Balkan Physical Union, Istanbul, Turkey, August 22-26, 2006, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 899 (2007) 615

 

45.   On the effect of zinc melt composition on the structure of hot-dip galvanized coatings

       S. Konidaris, N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, A. Stergiou, G. Stergioudis, and E. K. Polychroniadis

       6th General International Conference of the Balkan Physical Union, Istanbul, Turkey, August 22-26, 2006, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 899 (2007) 796

 

46.   Structure analysis of corrosion resistant thermal sprayed coatings on low alloy steels

       D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, E. Pavlidou, A. Stergiou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       6th General International Conference of the Balkan Physical Union, Istanbul, Turkey, August 22-26, 2006, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 899 (2007) 797

 

47.   Microscopical examination of ancient silver coins

       N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, T. Dilo, N. Civici, F. Stamati, Sh. Gjongecaj, I. Prifti, O. Bilani, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       6th General International Conference of the Balkan Physical Union, Istanbul, Turkey, August 22-26, 2006, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 899 (2007) 798

 

48.   Microstructural study of zinc hot dip galvanized coatings with titanium additions in the zinc melt

       S. Konidaris, N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, A. Stergiou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       6th General International Conference of the Balkan Physical Union, Istanbul, Turkey, August 22-26, 2006, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 899 (2007) 799

 

49.   Microstructural study of superhard coatings with TEM and SEM

       D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, L. Kolaklieva, R. Kakanakov, I. Tsiaoussis, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       6th General International Conference of the Balkan Physical Union, Istanbul, Turkey, August 22-26, 2006, American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 899 (2007) 455-456

 

50.   Transmission electron microscopy study of the formation of ion-beam synthesized Mg2Si nanolayers related to the treatment

       M. Marinova, M. Baleva, E.K. Polychroniadis, I. Tsiaoussis

       3rd International Workshop on Semiconductor Nanostructures, SEMINANO ’07, Bad Honnef, Germany, June 13-16, 2007

 

51.   Flame sprayed zinc coatings: surface structure and anticorrosive behaviour studied by SEM

       D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, I. Tsiaoussis, E. Pavlidou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       G.I.T. Imaging & Microscopy 9 (2007) 46-48

 

52.   Επίδραση της θερμικής κατεργασίας με φλόγα στη μικροδομή και στην αντιοξειδωτική προστασία επικαλύψεων αλουμινίου θερμού ψεκασμού

       Χαλιαμπάλιας Δ., Βουρλιάς Γ., Παυλίδου Ε., Στεργιούδης Γ.,  Χρυσάφης Κ.

       Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θερμικής Ανάλυσης ΘΕΡΜΑ 2007 (Αθήνα 7 - 9  Δεκεμβρίου 2007), σελ.48

 

53.   Διερεύνηση της μικροδομής και του μηχανισμού σχηματισμού επικαλύψεων ψευδαργύρου με στοιχεία πρόσμιξης σε υπόστρωμα ελαφρά κραματωμένων χαλύβων

       Χαλιαμπάλιας Δ., Βουρλιάς Γ.,  Παυλίδου Ε., Στεργιούδης Γ.,  Χρυσάφης Κ.

       Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θερμικής Ανάλυσης ΘΕΡΜΑ 2007 (Αθήνα 7-9  Δεκεμβρίου 2007), σελ.49

 

Επιστροφή 

2006     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1.    Vitrification as a tool for solid waste treatment: A case study for electric arc furnace dust

       P. Kavouras, G. Kaimakamis, I. Tsilika, Th.A. Ioannidis, Th. Kehagias, K. Chrissafis, E. Pavlidou, S. Kokkou, G.P. Dimitrakopulos, C. Charitidis, E. Fournou-Karga, I. Haritonidis, K. Paraskevopoulos, A.I. Zouboulis, Ph. Komninou, Th. Karakostas

       Journal of Environmental Protection and Ecology 4 (2006) in press (Proceedings of the 3rd Balkan Conference of Environment Sustainable Development: Theory and Action, Katerini-Greece, 13-16 March 2006).

 

2.    Στερεά τοξικά απόβλητα της χαλυβουργίας - Τεχνολογική διαχείριση για την παραγωγή αδρανών προϊόντων και την ασφαλή περιβαλλοντική τους διάθεση

       Π. Κάβουρας, Γ. Καϊμακάμης, Π. Τζιώγας, Ει. Τσιλίκα, Γ. Δημητρακόπουλος, Θ. Κεχαγιάς, Θ. Ιωαννίδης, Κ. Χαριτίδης, Ε. Φούρνου-Κάργα, Ι. Χαριτωνίδης, Α. Ζουμπούλης, Φ. Κομνηνού, Θ. Καρακώστας

       2ο Συνέδριο Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ, Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής¨οι απόψεις του Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006.

 

3.    Axial and radial growth of GaN-nanowires by molecular beam epitaxy

       L. Geelhaar, C. Chèze, Ph. Komninou, Th. Kehagias, Th. Karakostas, W. Weber, R. Averbeck, H. Riechert

       Presented at the Spring Meeting of the German Physical Society, 2006

       Σχετίζεται με την εργασία VI.31.

 

4.    Quantitative HRTEM study of partial dislocations in wurtzite GaN

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών)

       J. Kioseoglou, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopoulos, Th. Kehagias and Th. Karakostas.

 

5.    Empirical interatomic potential for nitride semiconductors

       J. Kioseoglou, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopoulos, Th. Kehagias and Th. Karakostas.

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών).

      

6.    Glass-ceramics produced from stabilized Electric Arc Furnace Dust

       E. Tsilika, Ph. Komninou, Th. Karakostas.

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών).

 

7.    Πειραματική μελέτη της μικροσκληρότητας και των τρόπων σχισμού σε εμφυτευμένα υμένια GaNt

       Π. Κάβουρας, Μ. Κατσικίνη, W. Wesch, Ν. Βουρουτζής, Χ. Πολάτογλου, E. Wendler, Ε. Παλούρα, Φ. Κομνηνού, Θ. Καρακώστας.

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών).

 

8.    Ανάπτυξη λεπτών οξειδίων σε πυρίτιο υπό μηχανική τάση (strained silicon) εμφυτευμένο με άζωτο χαμηλής ενέργειας

        Ν. Κελαϊδής, Δ. Σκαρλάτος, Β. Ιωάννου-Σουγλερίδης, Χ. Τσάμης, Φ. Κομνηνού, B. Kellerman, M. Seacrist.

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών).

 

9.    Δομικός χαρακτηρισμός ετεροδομής AlN/GaN ανεπτυγμένης με επιταξία μοριακής δέσμης

       Γ. Π. Δημητρακόπουλος, Ι. Κιοσέογλου, Ε. Ηλιάδης, Α. Αδικιμενάκης, Θ. Κεχαγιάς, Α. Γεωργακίλας και Φ. Κομνηνού.

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών).

 

10.   Μελέτη της παραμένουσας διαξονικής παραμόρφωσης κατά τη διεύθυνση ανάπτυξης υμενίων InN

       Ι. Αρβανιτίδης, Δ. Χριστόφιλος, Γ. Α. Κουρούκλης, Α. Δελημήτης, Μ. Κατσικίνη, Φ. Κομνηνού, Σ. Βες, Ε. Δημάκης και Α. Γεωργακίλας.

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών).

 

11.   Υαλοκεραμικά υλικά με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες από φυσικά απόβλητα

       Θ. Κεχαγιάς, Π. Κάβουρας, Γ. Καϊμακάμης, Κ. Χρυσάφης, Φ. Κομνηνού και Θ. Καρακώστας.

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών) .

 

12.   Προσδιορισμός του ποσοστού κρυσταλλικότητας σε υαλοκεραμικά προϊόντα με φασματοσκοπίες XAFS

       Φ. Πινακίδου, Μ. Κατσικίνη, Π. Κάβουρας, Φ. Κομνηνού, Θ. Καρακώστας, A. Erko και Ε. Παλούρα

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών).

 

13.   Μελέτη του δομικού ρόλου και της συναρμογής του Fe σε συνθετικά Fe2O3 - PbO - SiO2 - Na2O γυαλιά

       Φ. Πινακίδου, Μ. Κατσικίνη, Π. Κάβουρας, Φ. Κομνηνού, Θ. Καρακώστας και Ε. Κ. Παλούρα.

       Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα 24-27 Σεπτεμβρίου 2006 (εκκρεμεί δημοσίευση πρακτικών).

 

14.   Ολοκληρωμένο σύνολο λογισμικού - ψηφιακού υλικού προσχολικής ηλικίας,

       Σ. Κεσσανίδης, Γ. Ασημέλλης, J. Christodoulou, Α. Παπαελευθερίου, Αι. Βλαντή, Κ. Ματσούκα, Κ. Καρατζή, Λ. Πάλμου, και Σ. Λογοθετίδου,  

       4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης, 6-7 Απριλίου 2006, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

 

15.   Οπτική Οξύτητα του Ανθρώπινου Οφθαλμού και Υπερόραση: Ποιο Είναι το Όριο;

       Γ. Ασημέλλης,  Ν. Βασιλείου, Ε. Καραγεωργιάδης, και Κ. Κατσούλος,

       8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οπτικής και Οπτομετρίας, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 2006.

 

16.   Ανίχνευση Θείου & Βρωμίου σε πλάσμα επαγόμενο από laser,

       Γ. Ασημέλλης,  Α. Γιαννουδάκος, και Μ. Κομπίτσας,

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

17.   Άμεση βαθμονόμηση εκτεταμένου φωτοαισθητήρα για εφαρμογές στο Υπέρυθρο,

       Γ. Ασημέλλης,  Α. Γιαννουδάκος, και Μ. Κομπίτσας,

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

 18. Χαρακτηρισμός ονύχων με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ με ακτινοβολία Σύγχροτρον

       Α. Μαυρομάτη, Μ. Κατσικίνη, Φ. Πινακίδου, Ε. Κ. Παλούρα, Δ. Ιωαννίδης

       Πρακτικά ΧΧΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών,     in press (2006).

 

19.   Συνθήκες σύνθεσης και ιδιότητες της ένωσης β- K2Bi8Se13

       Ε. Κίκκα, Θ. Κυράτση, Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος,  Κ. Χρυσάφης, M.G. Kanatzidis,

       Πρακτικά του XXIΙ Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

20.   Following the Bioactive behavior of heat treated Hydroxyapatite / Bioactive glass composite

       E. Hatzistavrou, K. Chrissafis, N. Kantiranis, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, E. Kontonasaki, P. Koidis and K.M. Paraskevopoulos,    

       Πρακτικά του XXIΙ Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

21.   Micro-structural changes in sintered dental ceramics

       E. Kontonasaki, N. Kantiranis, L. Papadopoulou, X. Chatzistavrou, M. Goudouri, K. Chrissafis, T. Zorba, P. Koidis, K. Μ. Paraskevopoulos

       Πρακτικά του XXIΙ Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

22.   Thermal behavior of a Bioactive Glass/Nanodiamonds system

        O.M. Goudouri, S. Stavrev, X. Chatzistavrou, T. Zorba, K. Chrissafis, P. Koidis and K.M. Paraskevopoulos

       Πρακτικά του XXIΙ Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

23.   Study of the thermal degradation mechanism of three biodegradable poly(alkylene adipate)s

       T. Zorba, K. Chrissafis, K. M. Paraskevopoulos and D.N. Bikiaris,

       Πρακτικά του XXIΙ Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006

 

24.   ‘Μελέτη της θερμικής διάσπασης νανοσύνθετων υλικών της πολυ(ε-καπρολακτόνης),

       Κ. Χρυσάφης, Γ. Αντωνιάδης, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος, Δ. Ν. Μπικιάρης,

       Πρακτικά του XXIΙ Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006

 

25.   Συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς επικαλύψεων ψευδαργύρου σε υψηλές θερμοκρασίες

       Γ. Βουρλιάς, Ν. Πιστοφίδης, Κ. Χρυσάφης, Ελ. Παυλίδου, Γ. Στεργιούδης,

       Πρακτικά του XXIΙ Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006

 

26.   Μελέτη μηχανισμών αγωγιμότητας με φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης σε  LiNiVO4 και LiCoVO4, 

       Α. Καζακοπουλος, Κ. Χρυσάφης, Ο. Καλογήρου,

       Πρακτικά του XXIΙ Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006

 

27.   Structural analysis and magnetic characterization of wet chemically synthesized FePt nanoparticles

       N.I. Karageorgakis, K.Simeonidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, O. Kalogirou  

       3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, 10-12 July 2006.

 

28.   Structural characterization study of magnetic nanoparticles with high resolution transmission electron microscopy (HRTEM)

       I. Tsiaoussis, N.Frangis, C. Boubeta, K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, M. Angelakeris and O. Kalogirou in 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, 10-12 July 2006.

 

29.   Magnetic Properties of Fe-Based Nanoparticles with Controllable Size and Composition

       K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara and O. Kalogirou

       3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, 10-12 July 2006.

 

30.   Μικροσκοπία μαγνητικών δυνάμεων σε πολυστρωματικά υμένια Co/Pt»,

       Β. Καρούτσος, Λ. Καλογεράκης, Π. Πουλόπουλος, Μ. Αγγελακέρης και Ν.Κ. Φλεβάρης

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

31.   Πολυστρωματικά υμένια Ni/Pt : Ανάπτυξη και μορφολογία επιφάνειας»,

       Β. Καρούτσος, Π. Παπασωτηρίου, Α. Σπανού, Π. Πουλόπουλος, B. Kαπακλής, Κ. Πολίτης, Ε.Θ. Παπαϊωάννου, Μ. Αγγελακέρης και Ν.Κ. Φλεβάρης

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

32.   Σύνθεση και χαρακτηρισμός μαγνητικών νανοσωματιδίων σιδήρου με δυνατότητα παραμετροποίησης τεχνολογικών χαρακτηριστικών»,

       Κ. Συμεωνίδης, Σ. Μουρδικούδης, Μ. Μουλλά, Ν. Καραγεωργάκης, Ι. Τσιαούσης, Μ. Αγγελακέρης, Α. Δενδρινού-Σαμαρά και Ο. Καλογήρου

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

33.   Δομική ανάλυση και μαγνητικός χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων FePt παρασκευασμένων με μέθοδο υγρής χημείας»,

       Ν. Καραγεωργάκης, Κ. Συμεωνίδης, Σ. Μουρδικούδης, Ι. Τσιαούσης, Μ. Αγγελακέρης, Α. Δενδρινού-Σαμαρά και Ο. Καλογήρου

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

34.   Πολυστρωματικά υμένια της μορφής (Co1-xCrx)/Pt ως κάθετα μαγνητικά μέσα υπερυψηλής πυκνότητας»,

       Ε.Θ.Παπαιωάννου, Μ.Αγγελακέρης, Π. Πουλόπουλος και Ν.Κ.Φλεβάρης

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

35.   Κυκλικός μαγνητικός διχρωϊσμός ακτίνων Χ σε πολυστρωματικά υμένια με βάση την Pt»,

       Π. Πουλόπουλος, Α. Βλάχος, F. Wilhelm, A. Rogalev, Μ. Αγγελακέρης και Ν.Κ. Φλεβάρης

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

36.   Δομικά και μαγνητικά χαρακτηριστικά νανοσωματιδίων FeCo»,

       Σ. Μουρδικούδης, Κ. Συμεωνίδης, C. Desvaux, Ι. Τσιαούσης, Μ. Αγγελακέρης, Α. Δενδρινού-Σαμαρά και Ο. Καλογήρου

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

37.   Δομικός χαρακτηρισμός μαγνητικών νανοδομών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM)»,

       Ι. Τσιαούσης, Ν. Φράγκης, C. Boubeta, Κ. Συμεωνίδης, Σ. Μουρδικούδης, Μ. Αγγελακέρης και Ο. Καλογήρου

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

38.   Quantitative Magnetic Analysis of Nanostructures

       M. Angelakeris, C. Boubeta, K. Simeonidis, A. Delimitis

       International Summer School & 4th Workshop on Synthesis and Orbital Magnetism of core-shell nanoparticles, Thessaloniki, Sept. 26-Oct. 1, 2006.

 

39.   Control of structural and magnetic characteristics on Fe-Based Nanoparticles

       K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara and O. Kalogirou

       International Summer School & 4th Workshop on Synthesis and Orbital Magnetism of core-shell nanoparticles, Thessaloniki, Sept. 26-Oct. 1, 2006.

 

40.   Structural and magnetic characterization of FeCo nanoparticles

       S. Μourdikoudis, C. Desvaux, C. Amiens, Κ. Simeonidis, J. Tsiaoussis, Μ. Αngelakeris, Α. Dendrinou-Samara, B. Chaudret, Ο. Κalogirou

       International Summer School & 4th Workshop on Synthesis and Orbital Magnetism of core-shell nanoparticles, Thessaloniki, Sept. 26-Oct. 1, 2006.

 

41.   Νανοτεχνολογία και Ενεργειακές Εφαρμογές

       Σ. Λογοθετίδης

       Invited Presentation στο 8ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη 29 Μαρτίου 2006.

 

42.   Νέες Αντιανακλαστικές Επικαλύψεις Για Την Βελτιστοποίηση Της Απόδοσης Των Φωτοβολταϊκων Στοιχείων Πυριτίου                                                                              

       Μ. Γιώτη, Σ. Λογοθετίδης, Χ. Γραβαλίδης, Κ. Χριστοφίδης

       Προφορική Παρουσίαση στο 8ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας,          Θεσσαλονίκη 29 Μαρτίου 2006.

 

43.   Durable TiN/TiNx metallic contacts & ZnO TCO’s for solar cells

       S. Kassavetis, S. Logothetidis

       Προφορική Παρουσίαση στο 8ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας  Θεσσαλονίκη 29 Μαρτίου 2006.

 

44.   Nanotechnology: Thin Films in Energy Generation

       S. Logothetidis

       Invited Presentation in 19th Panhellenic Conference in Nonlinear Science and Complexity, Thessaloniki, 10-22 July, 2006.

 

45.   Surface Modification of Poly(ethylene Terephthalate) Polymeric Films for Flexible Electronics Applications

       A. Laskarakis, S. Logothetidis, N. Goktsis, S. Kassavetis

       Προφορική Παρουσίαση στο XXII  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

46.   Deposition Of High Barrier Thin Films On Polymeric Materials

       S. Logothetidis, D. Georgiou, N. Goktsis, C. Koidis, Laskarakis, S. Lousinian

       Poster Παρουσίαση στο XXII  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης &  Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

47.   Φυσική και Τεχνολογία 2006-2016: Νανοτεχνολογία

       Σ. Λογοθετίδης

       5o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Λαμία, 15-17 Δεκεμβρίου, 2006.

 

48.   Χαρακτηρισμός ονύχων με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ με ακτινοβολία Σύγχροτρον

       Α. Μαυρομάτη, Μ. Κατσικίνη, Φ. Πινακίδου, Ε. Κ. Παλούρα, Δ. Ιωαννίδης

       Πρακτικά, ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (2006, in press).

 

49.   Thick Film Thermistors based on Mn, Ni, Co, Fe oxide mixtures: Synthesis, Characterization and Application

       P.M. Nikolić, O.S. Aleksic, K.M. Paraskevopoulos

       Glas CDIII de l'Academie Serbe des sciences et des arts

       Classe des sciences techniques, No.35 p. 85 (in Serbian) (2006).

 

50.   Μελέτη σύνθετων βιοκεραμικών με συνδυασμένη χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διερχόμενης δέσμης και περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ

       Ξ. Χατζησταύρου, Ε. Κοντονασάκη, Ν. Καντιράνης, Α. Θεοχαρίδου, Ε. Πολυχρονιάδης, Κ.M. Παρασκευόπουλος,  Π. Κοΐδης

       Πρακτικά Διημερίδας Ελληνικής Εταιρείας Βιουλικών, (Οκτώβριος 2006).

 

51.   Μελέτη της ανάπτυξης υδροξυαπατίτη στην επιφάνεια σύνθετων υλικών οξυφωσφορικής κονίας-βιοενεργής υάλου

       Ε. Κοντονασάκη, Ν. Καντιράνης, Λ. Παπαδοπούλου, Ξ. Χατζησταύρου, Τ. Ζορμπά, Α. Θεοχαρίδου, Κ. Παρασκευόπουλος,  Π. Κοΐδης

       Πρακτικά Διημερίδας Ελληνικής Εταιρείας Βιουλικών, (Οκτώβριος 2006) .

 

52.   Study of Power efficiency in Thermoelectric Power Generators

       K. Zorbas, E. Hatzikraniotis and K.M. Paraskevopoulos

       Proceedings of XXIΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

53.   Modeling of AC impedance in Thermoelectric Elements and Modules

       D. Gewrgakaki, E. Hatzikraniotis, T. Kyratsi and K.M. Paraskevopoulos

       Proceedings of XXIΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

54.   On the analysis of FTIR Reflectivity spectra in the case of coupled modes

       Th. Hasapis, E. Hatzikraniotis and K.M. Paraskevopoulos

       Proceedings of XXIΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

55.   Following the Bioactive behavior of heat treated Hydroxyapatite / Bioactive glass composite

       E. Hatzistavrou, K. Chrissafis, N. Kantiranis, X. Chatzistavrou, L. Papadopoulou, E. Kontonasaki, P. Koidis and K.M. Paraskevopoulos

       Proceedings of XXIΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

56.   Προσδιορισμός μικροδομής και μηχανοβιολογικών ιδιοτήτων οδοντιατρικής πορσελάνης χαμηλής τήξης (ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

       Ε. Κοντονασάκη, Λ. Παπαδοπούλου, Ν. Καντιράνης, Π. Κάβουρας, Ξ. Χατζησταύρου, Τ. Ζορμπά, Α. Θεοχαρίδου, Α. Σιβροπούλου, Κ. Παρασκευόπουλος,  Π. Κοΐδης

       Πρακτικά 26ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, (Νοέμβριος 2006) .

 

57.   Microstructural study of TiN coatings with Transmission and Scanning Electron Microscopy (invited)

       D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, L. Kolaklieva, R. Kakanakov, I. Tsiaoussis, E. Pavlidou, N. Vouroutzis, E.K. Polychroniadis

       Proceedings of the International Conference NANOHARD 2006, May 28-31, 2006, Sozopol, Bulgaria.

 

58.   Effect of Nanocrystalline Oxide Particles on the Anticorrosive Behavior of Plasma Sprayed Zinc and Tin Coatings

       G. Stergioudis, D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, I. Tsiaoussis, El. Pavlidou, E.K. Polychroniadis

       Proceedings of the 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies (NN06), Thessaloniki, Greece, July 10-12, 2006.

 

59.   Μελέτη της δομής επικάλυψης ZrO2-8%Y2O3 σε υποστρώματα χάλυβα

       Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς, Δ. Χαλιαμπάλιας Ι. Τσιαούσσης, Α. Στεργίου, Γ. Στεργιούδης, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης

       22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006, σ. 109.

 

60.   Μελέτη της δομής λεπτών υμενίων από ΤiN σε υποστρώματα ανοξείδωτου χάλυβα

       Δ. Χαλιαμπάλιας, Ν. Πιστοφίδης, Γ. ΒουρλιάςL. Kolaklieva, R. Kakanakov, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης

       22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006, σ. 111.

 

61.   Μελέτη δομικών ατελειών και εσωτερικών τάσεων μαγνητικών υλικών του τύπου (Ni0,30Zn0,63Cu0,07)Fe1,93O4 με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ)

       Δ. Σακελλάρη, Β. Τσακαλούδη, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης, Β. Ζασπάλης

       22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

62.   Μικροσκοπία μαγνητικών δυνάμεων σε πολυστρωματικά υμένια Co/Pt,

       Β. Καρούτσος, Λ. Καλογεράκης, Π. Πουλόπουλος, Μ. Αγγελακέρης και Ν.Κ. Φλεβάρης

       XXIΙ  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Πάτρα, 24-27 Σεπτεμβρίου 2006.

 

63.   Συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς επικαλύψεων ψευδαργύρου σε υψηλές θερμοκρασίες

       Γ. Βουρλιάς, Ν. Πιστοφίδης, Κ. Χρυσάφης,  Ελ. Παυλίδου, Γ. Στεργιούδης

       XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Πάτρα (2006),pp. 107.

 

64    Χαρακτηρισμός της δομής βιομηχανικά εναζωτομένων ανοξείδωτων   χαλύβων

       Δ. Χαλιαμπάλιας, Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς, Ε. Παυλίδου, Γ. Στεργιούδης.

       XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Πάτρα (2006), pp.110.

 

65.   Atomic configuration of partial dislocations by quantitative HRTEM analysis

       J. Kioseoglou, G. P. Dimitrakopoulos, Ph. Komninou, Th. Kehagias and Th. Karakostas

       Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 23 (2006)

        

66.   Catalyst driven growth of GaN nanowires on Al2O3 (0001) by MBE

       Th. Kehagias, Ph. Komninou, G. P. Dimitrakopoulos, C. Cheze, L. Geelhaar, H. Riechtert and Th. Karakostas

       Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 56 (2006)

 

67.   Strain fields and structural properties at nanoscale level in AlN/GaN heterostructures

       G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, A. Delimitis, Th. Karakostas, E. Iliopoulos, A. Adikimenakis, G. Tsiakatouras, and A. Georgakilas

       Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 104 (2006)

 

68.   Nano-analysis of an InAlGaN/GaN multiple quantum well heterostructure

       G.P. Dimitrakopulos, Ph. Komninou, J. Kioseoglou, Th. Kehagias, Th. Karakostas, E. Dimakis, A. Georgakilas, G. Nouet

       Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 118 (2006)

 

69.    Self-organization of InP porous networks in the nanoscale

       A. Delimitis, P. Gladkov, D. Nohavica, Th. Kehagias, Ph. Komninou and Th. Karakostas

       Proceedings of ΝΝ06, 3rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, 62 (2006).

 

94.  Experimental devices and observations of the total solar eclipse at Kastellorizo

       A. Voulgaris, G. Pistikoudis, J. Nestoros and E. Vanidhis

       Second Solar Orbiter Workshop,  Oct. 2006.

Επιστροφή

 

2005    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1.    Ανίχνευση Χλωρίου και Φθορίου στο Ορατό και Κοντινό Υπέρυθρο με Φασματοσκοπία Εκπομπής Πλάσματος Επαγόμενου από Laser

       Α. Γιαννουδάκος, Γ. Ασημέλλης, St. Hamilton, Μ. Κομπίτσας

        5o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη 26-28 Μαΐου 2005.

 

2.    Εκτροπές Φακών - μια προσπάθεια κατανόησής τους

       Γιώργος Ασημέλλης, Νίκος Παπαδόπουλος, Μιλτιάδης Μπαλίδης

       19ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής, 2005.

 

3.    Raman and transmission electron microscopy characterization of InN films

       J. Arvanitidis, M. Katsikini, S. Ves, A. Delimitis, Th. Kehagias, and Ph. Komninou, E. Dimakis, E. Iliopoulos, and A. Georgakilas,

       Πρακτικά ΧΧΙ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λευκωσία (in press).

 

4.    Self- Assembled Silicide Nanostructures On Si(001)

       G. Molnar, L. Dozsa, G. Peto, C. Daroczi, Z. Horvath, Z. Vertesy, A. Koos, N. Vouroutzis, T. Zorba, C.A. Dimitriadis, K.M. Paraskevopoulos

       Proceedings of Hungarian Nanotechnology Symposium 2005 (HUNS 2005).

 

5.    Response analysis of Air Volume Sensor Based on Thick Film Segmented NTC Thermistors

       O. Aleksic, K.M. Paraskevopoulos, P.M. Nikolic, S.M. Savic, M.D. Lukovic, K.T. Radulovic, V.Z. Pejovic

       Proceedings of the ETRAN Conference (Budva, June 5-10, 2005).

 

6.    On the Optical Properties of K2Bi8Se13 Crystals

       Th. Kyratsi, E. Hatzikraniotis, K.M. Paraskevopoulos and M.G. Kanatzidis

       Πρακτικά ΧΧI Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Λευκωσία  ( Αύγουστος 2005).

 

7.    Εφαρμογή Βιοκεραμικών Υλικών σε Οδοντιατρικές Αποκαταστάσεις

       Ε. Κοντονασάκη, Ξ. Χατζησταύρου, Τ. Ζορμπά, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος, Π. Κοΐδης

       4ο Συνέδριο της Ελληνικής Κεραμικής Εταιρείας, (Χαλκίδα Δεκ. 2005).

 

8.    Επίδραση των πρωτεϊνών στην ανάπτυξη βιολογικού απατίτη στην επιφάνεια βιοενεργών οδοντιατρικών κεραμικών

       Ε. Κοντονασάκη, Ξ. Χατζησταύρου, Τ. Ζορμπά, Ε. Παυλίδου, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος, Ε. Πολυχρονιάδης, Π. Κοΐδης.

       Πρακτικά 25ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, (Λάρισα, Οκτώβριος 2005).

 

9.    Preliminary Spectroscopic Investigation (μPIXE, FT-IR/IR-μs, RBS) of Palladium Complex Ions Sorbed on the Surface of Granitic Biotite Crystals

       A. Godelitsas, M. Kokkoris, S. Harissopoulos, T. Zorba, K. Paraskevopoulos, P. Misaelides

       Πρακτικά του 2ο Συνεδρίου Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας σελ. 39-43 (2005).

 

10.   Βελτίωση τεχνικής ηλεκτρικής ανίχνευσης καλυμμένων αγωγών»

       Β. Γκουντσίδου και Ι. Σαμαράς

       1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 2005, σελ. 151-163.

 

11. A microstructural study of GaInAsSb film grown on GaSb substrate
(
Προσκεκλημένη Ομιλία
)

       A. Amariei, P. Szczeszek, G. Zoulis, E.K. Polychroniadis, F. Dimroth, A.W. Bett

       Πρακτικά 9ου Κοινού Συνεδρίου Ένωσης Κυπρίων Φυσικών και Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Λευκωσία, Κύπρος, 4-6 Φεβρουαρίου 2005.

 

12.   On the corrosion of zinc coatings with hot-dip galvanizing and pack cementation D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, E. Pavlidou, A. Stergiou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       Πρακτικά 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Λευκωσία, Κύπρος, 28-31 Αυγούστου, 2005.

 

13.   Deposition of zinc coatings with CVD pack cementation method on low carbon steels and the effect of zinc concentration on the coating thickness     

       D. Chaliampalias, G. Vourlias, N. Pistofidis, E. Pavlidou, A. Stergiou, G. Stergioudis, E.K. Polychroniadis

       Πρακτικά 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Λευκωσία, Κύπρος, 28-31 Αυγούστου, 2005.

 

14.   Examples on the necessity of Transmission Electron Microscopy (TEM) in the study of materials (invited)

       E.K. Polychroniadis

       Intern. Workshop NANOHARD 2005, October 19-21, 2005, Plovdiv, Bulgaria.

 

15.   Τροποποίηση και ενεργοποίηση της επιφάνειας πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα) με πλάσμα Ν2 για βιοϊατρικές εφαρμογές

       Παπαϊωάννου Ε. H., Λογοθετίδης Σ., Λασκαράκης Α., Κασσαβέτης Σ., Λουσινιάν Σ. και Μητσακάκης Κ.

       5o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 26-28/05/2005, Α.Π.Θ.

 

16.   Μελέτη αρχικών σταδίων προσρόφησης πρωτεϊνών πλάσματος αίματος  σε υμένια νανοδομημένου άμορφου υδρογονωμένου άνθρακα

       Σ. Λουσινιάν, Κ. Μητσακάκης και  Σ. Λογοθετίδης

       XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λευκωσία, Κύπρος, 28-31 Αυγούστου 2005.

17.   Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός υμενίων Pd για αισθητήρα υδρογόνου υψηλής ευαισθησίας και ταχείας ανίχνευσης

       Μ. Γιώτη, Χ. Γραβαλίδης, Κ. Στυλιανού, Σ. Λογοθετίδης, και Κ. Χριστοφίδης

       XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λευκωσία, Κύπρος, 28-31 Αυγούστου 2005.

 

18.   Nanolithography on thin carbon films and polymeric membranes with Scanning Probe Microscope

       Κ. Μitsakakis, S. Kassavetis and S. Logothetidis

       XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λευκωσία, Κύπρος, 28-31 Αυγούστου 2005.

 

19.  Επίδραση της επιφανειακής τροποποίησης στις οπτικές και νανοτοπογραφικές ιδιότητες Πολυκαρβονικών φακών

       Α. Λασκαράκης, Χ. Γραβαλίδης, Σ. Κασσαβέτης και Σ. Λογοθετίδης

       XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λευκωσία, Κύπρος, 28-31 Αυγούστου 2005.

 

20.   Νανομηχανικές ιδιότητες και επιφανειακή διαμόρφωση λεπτών υμενίων άμορφου υδρογονωμένου άνθρακα

       Σ. Κασσαβέτης και Σ. Λογοθετίδης

       XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λευκωσία, Κύπρος, 28-31 Αυγούστου 2005.

 

21.   Features of PTFE surface topography using X-rays Diffuse Scattering

       C. Gravalidis and S. Logothetidis

XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λευκωσία, Κύπρος, 28-31 Αυγούστου 2005.

 

Επιστροφή

2004    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1.    Επίδραση της συγκέντρωσης των προσμίξεων Si στις τάσεις σε επιταξιακό GaN

       Μ. Κατσικίνη, Φ. Πινακίδου, Ε. Παλούρα, Ε. Ηλιόπουλος, T.D. Moustakas

       Πρακτικά ΧΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 2004 (in press).

 

2.    Μεταβολή της  νανοδομής του GaN μετά από υψηλής δόσης εμφύτευση ιόντων Si

       Μ. Κατσικίνη, Φ. Πινακίδου, Ε. Παλούρα, F. Boscherini

       Πρακτικά ΧΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 2004 (in press).

 

3.    Μελέτη της νανοδομής του Fe στα υαλοκεραμικά υλικά (Fe2O3)x(Na2O)1-x και (Fe2O3)x(PbO)1-x με τις φασματοσκοπίες XAFS και Mossbauer

       Φ. Πινακίδου, Μ. Κατσικίνη, Π. Κάβουρας, Ε. Παλούρα, Ο. Καλογήρου, Φ. Κομνηνού, Θ. Καρακώστας

       Πρακτικά ΧΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 2004 (in press).

 

4.    Μελέτη υαλοποιημένων βιομηχανικών αποβλήτων με χαρτογράφηση XRF και μ-XAFS

       Φ. Πινακίδου, Μ. Κατσικίνη, Π. Κάβουρας, Ε.Κ. Παλούρα, Φ. Κομνηνού, Θ. Καρακώστας, Α. Erko

       Πρακτικά ΧΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 2004 (in press).

 

5.    Πολυστρωματικά υμένια Ni/Pt: Μορφολογία και μαγνητο-οπτική συμπεριφορά

       Ε.Θ. Παπαϊωάννου, Μ. Αγγελακέρης, Ν.Κ. Φλεβάρης, Α. Βλάχος, Α. Σπανού, Β. Καρούτσος, Π. Πουλόπουλος

       Στο ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.

 

 

6.    Μαγνητική ροπή Au στην ενδοεπιφάνεια Au/Co: απευθείας πειραματικός προσδιορισμός

          Μ. Αγγελακέρης, F. Wilhelm, Π. Πουλόπουλος, Ε.Θ. Παπαϊωάννου, N. Jaouen, P. Fumagalli, A. Rogalev και Ν.Κ. Φλεβάρης

       Στο ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.

 

7.    Ακτινοβολία Synchrotron: Ιδιότητες και εφαρμογές στην επιστήμη των υλικών  

       Ε.Κ. Παλούρα

       Στο ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.

 

8.    Συγκριτική μελέτη της ανάπτυξης νανοδομημένου άνθρακα σε υποστρώματα c-Si και PET
Ε. Παυλοπούλου, Σ. Κασσαβέτης, Π. Πατσαλάς και Σ. Λογοθετίδης
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.

 

9.    Νανομηχανικές και τριβολογικές ιδιότητες υμενίων με βάση τον άνθρακα διαφορετικής περιεκτικότητας sp3-sp2 δεσμών  
Κ. Χαριτίδης, Σπ. Κασσαβέτης και Σ. Λογοθετίδης
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.

 

10.  Επίδραση των ενεργών σωματιδίων κατά την ανάπτυξη λεπτών υμενίων αμόρφου νιτριδίου του Άνθρακα στις νανομηχανικές ιδιότητες τους
Κ. Χαριτίδης, Π. Πατσαλάς και Σ. Λογοθετίδης
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

11.  Μελέτη νανομηχανικών & οπτικών ιδιοτήτων αντιχαρακτικών επικαλύψεων σε πολυκαρβονικούς οφθαλμικούς φακούς
Κ. Χαριτίδης, Α. Λασκαράκης, Σπ. Κασσαβέτης, Χ. Γραβαλίδης και Σ. Λογοθετίδης
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

12.  Μηχανικές ιδιότητες και επιφανειακή μορφολογία υπέρλεπτων υμενίων άμορφου άνθρακα
Σπ. Κασσαβέτης1, Κ. Χαριτίδης, Σ. Κέννου2, Π. Πατσαλάς1 και Σ. Λογοθετίδης1
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

13.  Μελέτη βιοσυμβατότητας υμενίων νανοδομημένου υδρογονωμένου άνθρακα με την τεχνική της ελλειψομετρίας
Σ. Λουσινιάν1, Σ. Λογοθετίδης1, Μ. Γιώτη1 και Κ. Μητσακάκης2
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

14.  Τροποποίηση και διαμόρφωση πολυμεικών επιφανειών με ιοντική ακτινοβόληση για βιοϊατρικές εφαρμογές
Ε. Παπαϊωάννου1,3, Σ. Λογοθετίδης1,3, Α. Λασκαράκης1, Χ. Γραβαλίδης1, Μ. Αρσενάκης2,3
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

15.  Διερεύνηση των αρχικών σταδίων προσρόφησης βιολογικών μακρομορίων επί υμενίων άνθρακα μέσω μικροσκοπίας AFM
Β. Χαμπίδης2, Σ. Κασσαβέτης1, Χ. Γραβαλίδης1 και Σ. Λογοθετίδης1
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

16.  Δημιουργία υπερδομών οξειδίων του Πυριτίου και νανοσωματίδιων πυριτίου σε μήτρα οξειδίου του πυριτίου
Ν. Χατζιάρας1,2, Σ. Λογοθετίδης1,  Π. Πατσαλάς1 και Χ. Γραβαλίδης1
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

17.  Study of microstructural modifications in crN/TiN SUPERLATTICE COATINGS
K. Sarakinos1,2, S. Logothetidis1, P. Patsalas1 and N. Kalfagiannis1,2
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

18.  Μελέτη των αντιβακτηριδιακών ιδιοτήτων υμενίων αμόρφου άνθρακα ανεπτυγμένων σε υπόστρωμα  PET (POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) και επιφανειακά τροποποιημένων με πλάσμα Ν2 υμενίωνPET

       Β. Παππάς1, Π. Κατέρης1 , Μ. Αρσενάκης2, Κ. Χαριτίδης3 και Σ. Λογοθετίδης3  
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

19.  Ηλεκτρονική μικροσκοπία λεπτών υμενίων CrN-TiN/Si
 Δ. Παπαπέτρος, Ν. Φράγκης, Π. Πατσαλάς και Σ. Λογοθετίδης

       XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Iωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

20.   Ηλεκτρονική μικροσκοπία λεπτών υμενίων ΒΝ/Si
Γ. Τσιαούσης, Ν. Φράγκης, Γ. Παναγιωτάτος και Σ. Λογοθετίδης
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

21   Electronic and optical properties of a-C from tight-binding molecular dynamics simulations
Χ. Μαθιουδάκης, Κοπιδάκης, Κελίρης, Μ. Γιώτη, Π. Πατσαλάς και Σ. Λογοθετίδης
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004

 

22.  Investigation of paint layers from wall paintings in Mileseva Monastery

       V. Nikolic, P.M. Nikolic, K.M. Paraskevopoulos, T. Zorba, D. Lukovic, S. Savic, L. Lukic and M. Stanojlovic

       Proceedings of the Conference Physics and Technology of Materials Cacac (2004) (in press).

 

23.  Μελέτη της κρυσταλλοποίησης στο Cs2SnAs2S9 με τη βοήθεια της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης

       Κ. Χρυσάφης, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος και M.G. Kanatzidis

       Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θερμικής Ανάλυσης , σελ. 129, Ιωάννινα (2004).

 

24.  Μελέτη του μετασχηματισμού φάσης στο Cu(2-x)Se με τη βοήθεια της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης

       Κ. Χρυσάφης, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος και Κ. Μανωλίκας

       Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θερμικής Ανάλυσης , σελ. 135, Ιωάννινα (2004).

 

25.  Eπίδραση της προσθήκης μολύβδου στη διεύθυνση ανάπτυξης των γαλβανισμένων επικαλύψεων ψευδαργύρου

       Ε. Παυλίδου, Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς και Γ. Στεργιούδης

       8o Eπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Εδεσσα, Απρίλιος (2004), 12-13.

 

26.  Μια εναλλακτική χρησιμοποίηση του σαρωτικύ ηλεκτρονικού μικροσκοπίου με σκοπό τη βελτίωση του ορίου ανιχνευσιμότητας. Εφαρμογή στα μαργαριτάρια

       Σ. Καράμπελας, Σ. Σκλαβούνος, E. Fritsch, E. Παυλίδου, Σ. Οικονομίδης και Τ. Σολδάτος

       8o  Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Εδεσσα, Απρίλιος (2004), p. 34-35.

 

27.  Μορφολογία και δομικός χαρακτηρισμός δικτύων πόρων σε InP και GaAs

       Α. Δελημήτης, Φ. Κομνηνού, Θ. Κεχαγιάς, Ε. Παυλίδου, P. Gladkov, D. Nohavica και Θ. Καρακώστας

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 17.

 

28.  Παραγωγή μικροκυψελωτών νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών με διοξείδιο του άνθρακα

       Ι. Τσιβιντσέλης, Σ.Ι. Μαρράς, Α.Γ. Αγγελοπούλου, Ε. Παυλίδου και Κ. Παναγιώτου

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 19.

 

29.  Δομικές και μαγνητικές ιδιότητες ενώσεων σπάνιας γαίας-μεταβατικών μετάλλων για υλικά αποθήκευσης υδρογόνου

       Σ.Σ. Μακρίδης, Μ. Κωνσταντάκου, Θ.Α. Στεριώτης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Ε. Παυλίδου, Ε.Σ. Κικκινίδης και Α.Κ. Στουμπος

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 24.

 

30.  Η χρήση Pb και Sn για την βελτίωση της ποιότητας των επικαλύψεων Zn των γαλβανισμένων συρμάτων

       Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς, Ε. Παυλίδου, Κ. Χρυσάφης, Γ. Στεργιούδης, και Δ. Τσιπάς

       XΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 25.

 

31.  Μελέτη της δομής του υπολείμματος πυθμένα των εγκαταστάσεων θερμού γαλβανισμού

       Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς, Ε. Παυλίδου και Γ. Στεργιούδης

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 26.

 

32.  Μελέτη της δομής των επικαλύψεων ψευδαργύρου που εναποντίθενται σε χάλυβα κατασκευών με την μέθοδο του pack cementation

       Δ. Xαλιαμπάλιας, Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς, Ε. Παυλίδου, Γ. Στεργιούδης και Δ.  Τσιπάς

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 27.

 

33.  Παρασκευή υαλοκεραμικών υλικών με κατεργασία στερεών βιομηχανικών αποβλήτων

       Π. Κάβουρας, Γ. Καιμακάμης, Θ. Κεχαγιάς, Κ. Χρυσάφης, Ε. Παυλίδου, Ι. Αντωνόπουλος, Φ. Κομνηνού και Θ. Καρακώστας

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 28.

 

34.  Χαρακτηρισμός και διερεύνηση της αντιδιαβρωτικής συμπεριφοράς των επικαλύψεων Sn που εναποτίθενται με τη μέθοδο ψεκασμού πλάσματος

       Γ. Βουρλιάς, Ν. Πιστοφίδης, Ε. Παυλίδου, Π. Πατσαλάς, Γ.Στεργιούδης, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης και Δ. Τσιπάς

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 30.

 

35.  Χαρακτηρισμός των κοκκόμορφων παραπροιόντων των εγκαταστάσεων θερμού γαλβανισμού

       Γ. Βουρλιάς, Ν. Πιστοφίδης, Ε. Παυλίδου, Γ. Στεργιούδης και Ε.Κ. Πολυχρονιάδης

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 30.

 

36.  Παραγωγή μικροσωματιδίων φαρμακευτικών ουσιών με την τεχνική του υπερκρίσιμου αντιδιαλύτη

       Κ. Καλογιάννης, Ε. Παυλίδου και Κ. Παναγιώτου

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 36.

 

37.  Σύνθεση ενώσεων του συστήματος Ba-Pb-Ca-Cu-O με μικροκύματα

       Α. Στεργίου, Β. Παπαδόπουλος-Εγγονόπουλος, Χ. Στεργίου και Ε. Παυλίδου

       ΧΧ Παν. Συν. Φυσ. Στερεάς Κατάστασης & Επιστ. Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου (2004), p. 56.

 

38.  Μελέτη της δομής και εξέταση της αντοχής στην ατμοσφαιρική διάβρωση των plasma-sprayed επικαλύψεων

       Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς, Γ. Στεργιούδης, Ε. Παυλίδου, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης και Δ. Τσιπάς

       2ο Παν. Συν. Μεταλλικών Υλικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος, 2004,  p. 135-140.

 

39.  Μελέτη της δομής της τέφρας των εγκαταστάσεων θερμού γαλβανισμού

       Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς, Γ. Στεργιούδης, Ε. Παυλίδου, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης και Δ. Τσιπάς

       2ο Παν. Συν. Μεταλλικών Υλικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος, 2004,  p. 439-443.

 

40.  Δομικός χαρακτηρισμός κρυσταλλικών φάσεων του υαλοκεραμικού συστήματος SiO2-CaONa2O

      Ε. Τσιλίκα, Γ. Καϊμακάμης, Χρ. Τερζίδης, Θ. Κεχαγιάς, Φ. Κομνηνού και Θ. Καρακώστας

      Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στερεάς Κατάστασης, Ιωάννινα, 2004.   

 

41. Ενεργειακοί υπολογισμοί και δομή του Σ=18 ορίου κρυσταλλιτών στο GaN

       Ι. Κιοσέογλου, Φ. Κομνηνού, Γ. Δημητρακόπουλος, Θ. Κεχαγιάς, G. Nouet  και Θ. Καρακώστας.

      Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στερεάς Κατάστασης, Ιωάννινα, 2004.  

 

42.  Ολοκληρωμένο λογισμικό για χρήση από παιδιά προσχολικής ηλικίας

       Σ. Κεσανίδης, Γ. Ασημέλλης, J. Christodloulou, Κ. Ματσούκα, Κ. Καρατζή, Λ. Πάλμου και Σ. Λογοθετίδου

       Sixth International Conference on Computer Based Learning in Science, Κύπρος, Ιανουάριος 2004.

 

43.  Υψηλής και Χαμηλής Τάξεως Εκτροπές. Η σημασία τους στη Διαθλαστική Χειρουργική και στην Ποιότητα της Όρασης

       Ν. Παπαδόπουλος, Γ. Ασημέλλης και Μ. Μπαλίδης

       37ο Πανελλήνιο ΣΥνέδριος, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 9-13 Ιουνίου 2004.

      

44.  Ανίχνευση Χλωρίου και Φθορίου στο Ορατό και Κοντινό Υπέρυθρο με τη μέθοδο Εκπομπής Πλάσματος Επαγομένου με Laser

       Α. Γιαννουδάκος, Μ. Κομπίτσας και Γ. Ασημέλλης

       Laser Olympics 2004,  Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθή να, 15-17 Οκτωβρίου 2004.

 

45.  Materials for Li-ion batteries

       I. Samaras

       Summer School on Physics of Andvanced Materials, June 28-July 9, 2004, Thessaloniki, Greece.

 

46.  Μελέτη μιγμάτων καλού-κακού αγωγού με μετρήσεις φασματοσκοπίας σύνθετης ηλεκτρικής αντίστασης

       Α. Τσορμπατζόγλου, Ι. Σαμαράς, Σ. Κόκκου

       Π.Σ.Σ.Κ Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2004.      

 

47.  Παρασκευή και χαρακτηρισμός πρωτονικών πολυμερών ηλεκτρολυτών από PVDF-HFP

       Π.Σ.Σ.Κ. Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2004.

 

48.   Μελέτη της δομής γαλβανισμένων επικαλύψεων μετά την προσθήκη νικελίου και χαλκού στη διαδικασία του γαλβανισμού

       Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς, Ε. Παυλίδου, Γ. Στεργιούδης, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης και Ι.Γ. Αντωνόπουλος

       Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Λουτράκι, 29-31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2004.

 

49.  Μελέτη της ανάπτυξης κυβικού SiC πάνω σε υπόβαθρο εξαγωνικού SiC με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης

       Α. Μάντζαρη, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης και J.L. Santailler

       Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Λουτράκι, 29-31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2004.

 

50.  Μελέτη συνθηκών ανάπτυξης λεπτών υμενίων 3C-SiC με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης

       Α. Ανδρεάδου, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης

       Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Λουτράκι, 29-31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2004.

 

51.  Μελέτη του φαινομένου της υστέρησης του μετασχηματισμού φάσης του HgI2 κατά την ψύξη με την τεχνική της διαφορικής καλοριμετρίας (DSC)

       Σ.Ν. Τουμπεκτσής, Μ. Δαβίτη, Κ.Μ. Παρασκευόπουλος και Ε.Κ. Πολυχρονιάδης

       Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Λουτράκι, 29-31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2004.

 

52.  Μελέτη της ανάπτυξης λεπτών υμενίων 3C-SiC με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης

       Α. Ανδρεάδου, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης, Β. Καλαϊτζίδης      

       Πρακτικά του 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Έδεσσα, 24-25 Απριλίου 2004, σ.16.

 

53.  Μελέτη με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης 3C-SiC ανεπτυγμένου σε υπόβαθρο 6H-SiC

       Α. Μάντζαρη, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης, Β. Καλαϊτζίδης

         Πρακτικά του 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Ηλεκτρονικής ικροσκοπίας, Έδεσσα, 24-25 Απριλίου 2004, σ.18.

 

54   Μελέτη της δομής του στερεού υπολείμματος πυθμένα των εγκαταστάσεων θερμού γαλβανισμού

       Ν. Πιστοφίδης, Γ. Βουρλιάς, Γ. Στεργιούδης, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης Δ. Τσιπάς

       Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.

 

55.  Χαρακτηρισμός των κοκκόμορφων παραπροϊόντων των εγκαταστάσεων θερμού γαλβανισμού

       Γ. Βουρλιάς, Ν. Πιστοφίδης, Γ. Στεργιούδης, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης, Δ. Τσιπάς

       Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.

 

56.  Μελέτη με τεχνικές μικροσκοπίας υμενίων 3C-SiC ανεπτυγμένων σε υπόβαθρο Si

       Α. Ανδρεάδου, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης

       Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.

57.  Μελέτη με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης 3C-SiC ανεπτυγμένου σε υπόβαθρο 6H-SiC

       Α. Μάντζαρη, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης, A. Freudenberg, J. Wollweber, R. Nitschke

       Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Ιωάννινα, 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.

                      

58.  The influence of the Ni addition on the structure of the Zn hot-dip galvanized coatings, studied by optical and electron microscopy

       N. Pistofidis, G. Vourlias, E. Pavlidou, E.K. Polychroniadis

       G.I.T. Imaging & Microscopy 6 (2004) 53-55.

 

59.  Χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων CeO2 σε υπόστρωμα Si(100) με ηλεκτρονική μικροσκοπία υψηλής διακριτικής ικανότητας (HREM)

        Ι. Τσιαούσης, Ν. Φράγκης, Π. Πατσαλάς, Σ. Λογοθετίδης

       Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2003), σελ. 27-30, Θεσσαλονίκη 2004.

 

60. Growth and structural characterization of AgPbmSbTem+2 and AgPbmSbSem+2 crystals

       N. Frangis, E.K. Polychroniadis, K.F. Hsu, M.G. Kanatzidis

       Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2003), σελ. 31-34, Θεσσαλονίκη 2004.

 

61.  Ηλεκτρικές και δομικές ιδιότητες λεπτών υμενίων CeO2 ανεπτυγμένων σε  Si για χρήση σε διατάξεις CMOS

       Ε.Κ. Ευαγγέλου, Σ. Λογοθετίδης, Π. Πατσαλάς, Ν. Κονοφάος, Ι. Τσιαούσης, Ν. Φράγκης

       Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2003), σελ. 283, Θεσσαλονίκη 2004.

 

62.  Δομή και οξειδωτική κατάσταση του καταλυτικά ενεργού παλλαδίου για την καύση του μεθανίου στο σύστημα Pd/περοβσκίτης (La-Mn)

       Σ. Παπαχρήστου, Σ. Μακρίδης, Ε. Τζιμπιλής, Ν. Μοσχούδης, Γ. Λιτσαρδάκης, Χρ. Β. Λιούτας, Ν. Φράγκης, Ν. Βουρουτζής

Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2003), σελ. 679-682, Θεσσαλονίκη 2004.

Επιστροφή