ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Δημοσιεύσεις

 

Τα μέλη του τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης παρουσιάζουν κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της  ερευνητικής τους δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή και τοπικά συνέδρια. Οι δημοσιεύσεις που έχουν κάνει μέλη του τομέα σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και οι παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις σε συνέδρια με κριτές φαίνονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου.

Στα παρακάτω αρχεία, σε μορφή .pdf, καταγράφονται οι δημοσιεύσεις όλων των κατηγοριών (περιοδικά, διεθνή συνέδρια, τοπικά συνέδρια) ανά έτος.

  1. Δημοσιεύσεις 2010

  2. Δημοσιεύσεις 2009

  3. Δημοσιεύσεις 2008

  4. Δημοσιεύσεις 2007

  5. Δημοσιεύσεις 2006

  6. Δημοσιεύσεις 2005

  7. Δημοσιεύσεις 2004

Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Acrobat Reader, πιέστε εδώ